Apel o sensowną taryfę KZK GOP

Zgromadzenie KZK GOP (czyli prezydenci, burmistrzowie, radni miast) w ciągu najbliższych kilku dni będą głosować przyjęcie nowej Taryfy przewozowej KZK GOP wprowadzające podwyżki biletów nawet o 15%. Jeżeli nie zgadzasz się na podwyżkę, bez niczego w zamian - wyślij list. Przykładowa treść podana jest poniżej.

JAK SŁAĆ? Przeczytaj i skopiuj treść listu, wybierz kilku (ok. 10) adresatów i wyślij im mejla. I zrób tak trzykrotnie  dla wszystkich adresów (czy wysłanie 3 listów to dużo roboty?). Pamiętaj o podpisie na końcu listu oraz rozesłaniu informacji o tym znajomym.

Wydarzenie na fejsbuku: Chcemy sensownej taryfy KZK GOP

Szanowni Państwo!

Zwracam się z apelem o podjęcie rozważnej i przemyślanej decyzji na temat kształtu nowej Taryfy przewozowej KZK GOP i cennika opłat. Podnoszenie cen biletów bez jakichkolwiek innych zmian w strukturze Taryfy oraz działaniu KZK GOP spowoduje szereg negatywnych następstw takich jak dalszy spadek liczby pasażerów, a co za tym idzie wzrost obciążeń gmin z tytułu dotacji do komunikacji zbiorowej.

Mniej pasażerów korzystających z transportu publicznego to z kolei coraz więcej samochodów na drogach (w konsekwencji – kongestia, zanieczyszczenie środowiska, hałas, wypadki, wzrost kosztów zewnętrznych), a także postępujące wykluczenie społeczne dla osób, które nie mogą korzystać z samochodu ze względów finansowych lub zdrowotnych (trudności w poszukiwaniu pracy, utrudnienie dostępu do usług medycznych i edukacji).

Konieczne są poważne i systemowe zmiany w Taryfie KZK GOP, które z jednej strony zabezpieczą odpowiedni poziom wpływów ze sprzedaży biletów, ale jednocześnie będą zachęcać do korzystania z transportu publicznego. Więcej pasażerów oznacza bowiem wyższe wpływy taryfowe. Wśród najważniejszych postulatów wymienianych przez pasażerów od wielu lat są:

Obecny system taryfowy wpływa negatywnie na układ komunikacyjny – pasażerowie domagają się bezpośrednich połączeń, bo bilety jednorazowe nie umożliwiają korzystania z przesiadek. A zbyt duża liczba bezpośrednich połączeń powoduje obniżenie częstotliwości kursowania, trudności w koordynacji rozkładów jazdy i w konsekwencji wydłużenie czasu podróży.

Wysokie ceny biletów powodują, że transport publiczny organizowany przez KZK GOP staje się coraz mniej atrakcyjny wobec alternatywy jaką stanowi samochód osobowy. Jest to szczególnie ważne, gdyż oferta przewozowa (częstotliwość kursowania linii, jakość usług) nie jest zachęcająca, więc cena stanowi ważny element przy wyborze środka transportu. Podwyższanie cen biletów bez poprawy jakości usług i zwiększania oferty przewozowej spowoduje odpływ pasażerów. Należy wspomnieć również o tym, że przewoźnicy autobusowi i minibusowi konkurencyjni wobec KZK GOP stosują o wiele niższe opłaty za przejazd, co również ma wpływ na popyt na usługi oferowane przez KZK GOP.

Pasażerowie oczekują także prawdziwej integracji z koleją – nie w takiej formie jak obecnie, gdzie bilet metropolitalny jest droższy niż bilet KZK GOP i kolejowy kupowane oddzielne.

Apeluję więc o podjęcie działań zmierzających do tego, aby transport publiczny organizowany przez KZK GOP stał się atrakcyjny dla pasażerów, aby stał się realną alternatywą wobec samochodu i aby umożliwiał sprawne poruszanie się po obszarze konurbacji górnośląskiej.

Z poważaniem,

Imię Nazwisko

Adresy Mejlowe

Zaznacz grupę listów mejlowych i wklej do pola Adres swojego klienta pocztowego. Potem wklej treść listu  - nie zapomnij o podpisie. I wyślij. Tylko CTRL+C, CTRL+V. Proste?

Grupa 1

um@dabrowa-gornicza.pl, siewierz@siewierz.pl, burmistrz@radzionkow.pl, urzad_miasta@um.katowice.pl, jforajter@wp.pl, kolodziejewa@o2.pl, um@um.bedzin.pl, sekretariat@bobrowniki.pl, um@um.bytom.pl, piotrkoj@wp.pl, sekretariat@chelmsl.pl,

Grupa 2

urzad@chorzow.um.gov.pl, poczta@andrzejkotala.pl, czeladz@um.czeladz.pl, pgocyla@dabrowa-gornicza.pl, urzadgminy@gieraltowice.pl, boi@um.gliwice.pl, burmistrz@imielin.pl, um@knurow.pl, um@myslowice.pl, prezydent@prezydent.piekary.pl,

Grupa 3

wojt@psary.pl, burmistrz@pyskowice.pl, um_ko@ruda-sl.pl, marek_orzegow@onet.eu, ratusz@um.siemianowice.pl, um@slawkow.pl, um@um.sosnowiec.pl, um@swietochlowice.pl, umw@wojkowice.pl, umz@um.zabrze.pl, euro@ym.pl, pm@um.gliwice.pl,

Wykaz adresatów - kto jest kto

 

Przewodniczący Zgromadzenia:

 

 1

Zbigniew Podraza - prezydent Dąbrowy Górniczej

um@dabrowa-gornicza.pl

 

Wiceprzewodniczący Zgromadzenia:

 

 2

Zdzisław Banaś - burmistrz Siewierza

siewierz@siewierz.pl

 3

Gabriel Tobor - burmistrz Radzionkowa

burmistrz@radzionkow.pl

 

Członkowie Zgromadzenia:

 

 4

Piotr Uszok - prezydent Katowic

urzad_miasta@um.katowice.pl

 5

Jerzy Forajter - Katowice

jforajter@wp.pl

 6

Arkadiusz Godlewski - Katowice

 

 7

Ewa Kołodziej - Katowice

kolodziejewa@o2.pl

 8

Łukasz Komoniewski - prezydent Będzina

um@um.bedzin.pl

 9

Arkadiusz Ziemba - wójt Bobrownik

sekretariat@bobrowniki.pl

 10

Piotr Koj - prezydent Bytomia

um@um.bytom.pl,

piotrkoj@wp.pl,

 11

Andrzej Kostek - Bytom

 

 12

Stanisław Jagoda - wójt Chełma Śląskiego

sekretariat@chelmsl.pl

 13

Andrzej Kotala - prezydent Chorzowa

prezydent@chorzow.um.gov.pl

 14

Marek Kopel - Chorzów

 15

Teresa Kosmala - burmistrz Czeladzi

czeladz@um.czeladz.pl

 16

Paweł Gocyła - Dąbrowa Górnicza

pgocyla@dabrowa-gornicza.pl

 17

Joachim Bargiel - wójt Gierałtowic

urzadgminy@gieraltowice.pl

 18

Zygmunt Frankiewicz - prezydent Gliwic

pm@um.gliwice.pl,

boi@um.gliwice.pl

 19

Jan Wiśniewski - Gliwice

 

 20

Jan Chwiędacz - burmistrz Imielina

 burmistrz@imielin.pl

 21

Adam Rams - prezydent Knurowa

 um@knurow.pl

 22

Edward Lasok - prezydent Mysłowic

um@myslowice.pl

 23

Stanisław Korfanty - prezydent Piekar Śląskich

prezydent@prezydent.piekary.pl

 24

Tomasz Sadłoń - wójt Psar

wojt@psary.pl

 25

Wacław Kęska - burmistrz Pyskowic

burmistrz@pyskowice.pl

 26

Grażyna Dziedzic - prezydent Rudy Śląskiej

um_ko@ruda-sl.pl

 27

Marek Kobierski - Ruda Śląska

marek_orzegow@onet.eu

 28

Jacek Guzy - prezydent Siemianowic Śląskich

ratusz@um.siemianowice.pl

 29

Bronisław Goraj - burmistrz Sławkowa

um@slawkow.pl

 30

Kazimierz Górski - prezydent Sosnowca

um@um.sosnowiec.pl

 31

Wiesław Suwalski - Sosnowiec

 

 32

Wojciech Kulawiak - Sosnowiec

 

 33

Dawid Kostempski - prezydent Świętochłowic

um@swietochlowice.pl

 34

Witold Kwiecień - burmistrz Wojkowic

umw@wojkowice.pl

 35

Małgorzata Mańka-Szulik – Prezydent Zabrza

umz@um.zabrze.pl

 36

Przemysław Juroszek

 euro@ym.pl


Treść innego listu - możesz wykorzystać, nie musisz:

Witam,

Zwracam się z prośba o bardzo przemyślaną decyzję dotyczącą głosowania nad nową taryfą KZK GOP.

Oprócz ewentualnej zmiany taryfy należałoby wprowadzić więcej zmian w działaniach KZK GOP, które mogą spowodować mniejsze marnowanie pieniędzy oraz większą atrakcyjność komunikacji dla pasażerów:

Niedogodności dla pasażerów przy wprowadzaniu podwyżki można zrekompensować wprowadzeniem ofert taryfowych atrakcyjnych dla części pasażerów (także dla takich obecnie nie podróżujących komunikacją miejską). Proponowaną obecnie podwyżkę można odczytać odczytać tak, że pasażerowie mają płacić za nieudolność zarządzającego, a nie otrzymują absolutnie nic (poza obietnicą, że oferta nie będzie się drastycznie pogarszać).

Pisząc ten list, mam nadzieję, że wezmą Państwo (jako osoby mające wpływ na kierunek działania KZK GOP) pod uwagę przy dyskusji nad nową taryfą również potrzeby pasażerów, którzy domagają się komunikacji zintegrowanej, umożliwiającej przesiadki, kursującej często i trasami bez zbędnych "kółek".

Proszę również o odpowiedź, jakie zostanie/zostało zajęte przez Państwa stanowisko przy głosowaniu dotyczącym zmiany taryfy KZK GOP.

Z poważaniem,

Imię nazwisko