ENLLAÇOS D’INTERÉS PER A L’APRENENTATGE DEL VALENCIÀ

Diccionaris i vocabularis

Diccionaris i vocabularis

Diccionaris Salt. Portal de traduccions

Diccionari normatiu valencià. AVL

Recursos

Programes per a aprendre valencià.

Jugallengua 

Pràctic 2

Activitats d’autoaprenentatge

Pràctiques de lectura i dictats

Curs de valencià en línia INTER-VAL

Ajuda lingüística SALT

Informació sobre doblets lingüístics, majúscules i minúscules, criteris de traducció, normes de citacions bibliogràfiques, tipus de lletra, signes de puntuació, abreviacions, tractaments, toponímia i documents administratius i personals.

Ajuda lingüística Salt

Material didàctic

Reculls de cançons, cartells, autodefinits i refranys

Ajuda per a la correcta articulació dels sons

Pràctiques de pronúncia

Traductors

SALT: hi ha dos versions del programa:

Salt 3.0, que s’instal·la en l’ordinador com un programa independent.

Salt 4.0, que funciona sobre el programa Writer d’OpenOffice. El Salt 4.0 té, al seu torn, dos versions: una per a Windows i una altra per a Linux.

Gramàtiques

 Gramàtica valenciana bàsica. AVL

 Gramàtica normativa valenciana. AVL

Publicacions

 La normativa ortogràfica del valencià. AVL

 L’estàndard oral del valencià

 Els municipis i els gentilicis valencians

JQCV

Informació general

Proves anteriors i criteris de correcció