VỀ CẦN THƠ

        

     Chuyến du lịch Cần Thơ dự định ngày 19-5-2012 cuối cùng không thực hiện được do bạn Chi có công tác đột xuất (đi Hà nội). Tuy vậy 3 người bạn: Khởi, Mai, Loan vẫn quyết tâm thực hiện cho được chuyến đi này. Cuối cùng các bạn đã có chuyến đi Cần Thơ rất thú vị. Xin chia sẻ vài tấm ảnh cùng bạn đọc NLSBD.com

 

 

Cô Trần Cao Huân, nay đã 78 tuổi.

 

 

3 người  cuối  Cô Huân,Lan( vợ Trường ), Trường (bạn cùng lớp với Mai, Loan)

 

 

Cháu Chi, Việt (bạn Khởi) ,Khởi,Trường

 

 

Loan, Xinh, Chi, Cháu Chi, Mai. Khởi, Việt , Trường

 

 

Việt, Khởi

 

 

Trường,Lan, cô Huân ......