Club d'Atletisme Baleària Diànium

Atletes populars. Temporada 2012-13

 1. Tots els atletes populars pagaran la quota del club. Les renovacions 50 € i els nous 60€. Els majors d'edat seran socis de ple dret.
 2. Els atletes populars que vulguen estar també en la secció de muntanya pagaran les dues quotes, amb 10€ de descompte.
 3. Tots els atletes populars comprometen a
 1. L’incompliment d’algun dels compromisos anteriors llevarà el dret a la percepció dels incentius que dóna el Club.
 2. Els atletes populars nous rebran el següent material:
 1. Els atletes nous en les dues seccions (populars i muntanya) rebran el material de les dues seccions.
 2. Tots els atletes (antics i nous) del club rebran, a més a més, com a mínim
 1. Pel fet de ser socis del Club, els atletes tindran a més a més els següents avantatges:
 1. El Club pagarà la inscripció a totes les competicions populars (no muntanya) que tinguen lloc en la Marina Alta (circuit a peu, mitja marató de Dénia, Cross de les rotes, etc) que tinguen lloc des de l'1 de setembre de 2012 fins al 31 d'agost de 2013, amb un màxim de 12 € per cursa, sempre que l'atleta ho demane amb l'antelació suficient, excepte les que tinguen caràcter benèfic, en les qual per la seua implicació, les pagaran els atletes que es vulguen inscriure. Les que valguen més de 12 €, les pagarà completament l’atleta. Quan el Club pague la inscripció, la participació serà obligatòria, llevat de causes de força major, que l’atleta haurà de justificar mitjançant un correu electrònic al Club. Per a demanar que el club faça la inscripció s’ha habilitat un fòrum en la web del club forum.cadianium.org
 2. El club pagarà els següents incentius per pòdiums absoluts en curses populars (1r 50 €, 2n 30 €, 3r 20 €). D'acord amb el punt 3, serà imprescindible que l'atleta informe al club a temps per tal de poder elaborar la nota de premsa.
 3. Si el Club obté un pòdium per equips en el Circuit a Peu de la Marina Alta, el Club pagarà el tiquet del sopar de Gala a tots els atletes que hagen puntuat; si no hi ha sopar de Gala, el Club pagarà un dinar/sopar per a tots ells.
 4. Al final de la temporada, el Club donarà altres incentius extra als atletes tenint en compte el nombre de competicions en què hagen participat i hagen informat a temps al Club, d'acord amb les disponibilitats econòmiques.
 5. Per a donar-te d'alta: