En övning i Kemi, Biologi och Naturkunskap

Linn Gustavsson

Naturvetenskaplig Problemlösning


Syftet med denna övning är :

  1. Läs igenom instruktionen

  1. Formulera en hypotes för hur problemet skulle kunna lösas Skriv ned den. Extra bra om ni samlar bakgrundsfakta och har något naturvetenskapligt argument för varför ni tror att det kommer att fungera.

  1. Testa hypotesen, skriv ned precis hur ni gör. Det är jätteviktigt att skriva ned noggrant vad och hur ni gör. På så sätt får ni ett resultat även om problemet inte blev löst. Nästa arbetsgrupp som försöker lösa problemet kan då lära sig av er. Ni har kommit ett steg närmare lösningen även om ni inte har löst problemet. Använd gärna kamera också.

  1. Skriv ned resultatet.

  1. Om problemet inte ännu är löst, formulera ytterligare en hypotes.