Beste Leden,

 

zie onderstaande mail van de competitieleider.

 

 

Beste verenigingen,

 

 

Graag deze informatie over de competitie-opzet aan Uw bestuur en Uw leden (met name

competitiespelers) verzenden. De competitie opzet is altijd een discussiepunt.

Tevens de data van volgend seizoen.

 

 

Een paar weken geleden hebben de competitieleiders van alle afdelingen vergaderd over de

 

 

Daarom heeft het landelijk bestuur besloten geen voorstel meer te doen aangaande de competitie, maar wel te kijken naar een verruiming van het aanbod. Zo moet de DUO-competitie in alle afdelingen in elk geval een mogelijkheid zijn. Voor Limburg verandert er niks, want de DUO-competitie is al bij de jeugd (2e klasse en

lager) en

ook bij de senioren kan in DUO-vorm worden gespeeld (door-de-week).

 

Bovendien kent onze afdeling een recreantencompetitie, waarbij in dubbel DUO wordt gespeeld.

 

 

Een ander voorstel wat wel gevolgen heeft is het laten vervallen van de afdelingsgrenzen.

 

Teams uit Noord-Limburg zouden bijvoorbeeld bij teams uit Brabant of Gelderland ingedeeld kunnen worden. Er zijn echter wat praktisch bezwaren (op welke dag wordt gespeeld en wat betekent dat voor promotie/degradatie) waardoor er voor de hoogste afdelingsklasse een pilot komt.

 

 

Dat houdt in dat er een NIEUWE klasse komt tussen de 3e divisie en de hoofdklasse.

(je zou het de 4e divisie kunnen gaan noemen, zoals die er vroeger was).

Er zijn een

aantal voordelen.

 

 

  *   Het niveauverschil tussen de 3e divisie en de hoofdklasse wordt

kleiner. Nu

komt het maar zelden voor dat een Limburgse promovendus zich handhaaft in de 3e divisie.

  *   De reisafstanden worden kleiner.

  *   Teams uit de hoofdklasse komen eens uit tegen andere tegenstanders.

 

Een concreet voorstel wordt nog verder uitgewerkt, maar in de praktijk zou het zo kunnen zijn dat in die nieuwe klasse twee teams zitten uit Limburg, twee uit Gelderland en twee uit Brabant. De reisafstanden vallen mee, de verschillen worden kleiner en je speelt eens tegen andere tegenstanders.

 

Die pilot start op zijn vroegst in het najaar van 2018. Dat betekent voor Limburg dat de promotieklasse overbodig wordt, omdat een aantal teams naar boven stroomt en de rest overblijft voor de 1e klasse.

Dit alles wordt nog uitgewerkt omdat het natuurlijk ook weer van invloed is van de promotie/degradatieregeling van komend seizoen. Wordt vervolgd!

 

Nu we het toch over de competitie hebben, volgen hier nog de competitiedata voor de voorjaarscompetitie 2018:

 

27 januari: speelronde 1

3 februari: speelronde 2

24 februari: speelronde 3

10 maart: speelronde 4

17 maart: speelronde 5

24 maart: speelronde 6

31 maart: speelronde 7

7 april: speelronde 8

14 april: speelronde 9

21 april: speelronde 10

 

Poules van 7 (hoofdklasse en promotieklasse) hebben extra speelrondes op

17 februari, 3 maart, 5 mei en 12 mei.

Er kan in onderling overleg of op aanvraag ook al op 21 januari worden gespeeld.

 

Groeten, Frank Moonen, competitieleider


ULTIMATE-TABLE TENNIS

 

        Niet op 1, niet op 2, maar tafeltennis op 4 tafels!!!

 

 

Zaterdag 6 augustus bij TTV Landgraaf, aanvang 12.00 uur

 

 

 

Deelname kost 5 euro (inclusief koffie en vlaai)

 

 

 

Inschrijven bij Frank Moonen (06-15016377) of frank.moonen@l1.nl

 

 

 

 

Bij Ultimate table tennis mag de bal 2x stuiten, alleen niet bij de service.

Verder zijn de regels ongeveer hetzelfde. Neem wel veel handdoeken mee

want je komt er flink van te zweten. Voor leden van Landgraaf is er de

mogelijkheid tijdens de training een keertje te trainen!

 

 

 


Team indeling TTV Landgraaf Definitief

Beste competitiespelers,

Namens de team commisssie kan ik jullie mededelen dat er geen bezwaren zijn ingediend

op onderstaande teamindeling. De indeling is nu dus definitief.

Groet

Paul, Jose en Patrick (Teamcommissie TTV Landgraaf)

Team 1 - hoofdklasse (poule van 6)

Bonnie Theunissen, Debbie Theunissen, Carlo Karssing.

Team 2 - Promotieklasse (poule van 6)

Erik de Haan, Ivo de Haan, Patrick Merx, Tim Meijboom

Team 3 - Promotieklasse (poule van 6)

Maarten Janssen, Tim Keren, Frank Moonen, Niek Boymans sr.

Team 4 - 1e klasse

Harald Moss, Dennis Braam, Marcel Eggen, Serge Stark, Kristiaan Sonntag

Team 5 - 3e klasse

Jos Verstappen, Willy van Laanen, Marcel Wenting, Huub Nauts

Team 6 - 3e klasse aanvragen

Riet Smeets, Bert Verberkt, Fredy Hoffmann, Jose Baumler

Team 7 - 4e klasse

Henk Korver, Lambert Bollen, Yoshua Frijns, Levi Jacobs, Paul Nix (invaller)


NIEUWSBRIEF JUNI 2016

 Beste leden,

 Middels deze nieuwsbrief willen we jullie van een aantal zaken wat betreft onze vereniging op de hoogte brengen. Aan jullie het verzoek deze informatie goed door te nemen. Uiteraard zijn opmerkingen, vragen en ideeën altijd welkom, mondeling bij een van de bestuursleden of  via de mail: bestuur@ttvlandgraaf.nl

 

Vakantie

 In de volgende periode zijn er geen trainingen en is de zaal gesloten:

Maandag (recreanten):  Blijft gewoon doorgaan

Dinsdag (jeugd):  Laatste training op 28 juni, 1e training weer op 16 augustus

Donderdag (jeugd):Laatste training  op 30 juni, 1e training weer op 18 augustus

Donderdag (sen.):               Laatste training op 21 juli, 1e training weer op 18 augustus

Vrijdag (senioren): Laatste training op 22 juli,, 1e training weer op 19 augustus

 

Competitie

 Op zaterdag 17 september gaat de najaarscompetitie van start. Onze vereniging is met zeven seniorenteams, twee jeugdteams en twee duo-teams vertegenwoordigd. Over de teamindeling zijn de spelers al geïnformeerd.

Het programma volgt medio juli. Hou daarvoor www.nttblimburg.nl in de gaten.

 

Clubkampioenschappen en barbecue

 Op zaterdag 10 september (aanvang 12.00 uur) worden voor ALLE leden de clubkampioenschappen gehouden. Competitiespelers, jeugdleden en recreanten kunnen zich via de mail (uitnodiging volgt) of via het prikbord inschrijven.

Ook is er de mogelijkheid gebruik te maken van de barbecue erna, de kosten zijn voor senioren 10,00 euro en voor jeugdleden 5,00 euro. Ook ouders en introducés zijn van harte welkom.

 

Andere data

 Op zaterdag 6 augustus wordt in onze zaal een Ultimate-toernooi gehouden, dat is tafeltennis op 4 tafels. Leden van onze vereniging maar ook van andere clubs kunnen daar aan meedoen.

 Op zondag 11 september staat de John Leenders Memorial op het programma, een jeugdtoernooi voor alle jeugdspelers van de afdeling Limburg. Aanvang is onze zaal om 10.00 uur

 

Bestuur en ALV

Op de onlangs gehouden Algemene Ledenvergadering zijn twee nieuwe bestuursleden gekozen. Ivo de Haan (secretaris) en Dennis Braam (jeugdzaken) gaat het bestuur versterken, dat verder bestaat uit Paul van de Laar (voorzitter), Tim Meyboom (penningmeester) en Frank Moonen (PR). Marcel Wenting blijft wedstrijdsecretaris, maar heeft geen bestuursfunctie meer.

 

Jeugdtrainingen en Ledenwerving

Het bestuur wil de komende tijd nadrukkelijk aandacht gaan besteden aan jeugdtrainingen en ledenwerving. De scholen zullen worden benaderd en er zal een open dag en/of wijktoernooi worden gehouden, zodat er meer jeugd geïnteresseerd wordt voor tafeltennis. Andere ideeën zijn natuurlijk van harte welkom.

Publiciteit en wedstrijdverslagen

 Op de ALV werd aangegeven dat de wedstrijdverslagen in de kranten en onze site wel eens ontbreken. Daar zal komend seizoen meer aandacht voor zijn. Volg ook TTV Landgraaf via Facebook. En als je zelf een verslag of een foto-verhaal hebt, stuur het dan naar website@ttvlandgraaf.nl

 

Zomerkamp

Op vrijdag 17 juni gaan 19 leden van onze vereniging op zomerkamp. Bestemming is ook deze keer de Voerstreek. De deelnemers ontvangen daarover de week voorafgaand nog meer informatie over.


Landgraaf 23-April

Herenteam 5 is kampioen geworden in de 2e klasse!

De laatste wedstrijd bij Red Stars ging weliswaar verloren,

maar de 4 punten waren voldoende voor promotie.

Proficiat voor Dennis, Serge, Harold, Marcel en Kristiaan.

Later meer!


NIEUWSBRIEF FEBRUARI/MAART 2016

Beste leden,

Middels deze nieuwsbrief willen we jullie van een aantal zaken wat betreft onze vereniging op de hoogte brengen. Aan jullie het verzoek deze informatie goed door te nemen. Uiteraard zijn opmerkingen, vragen en ideeën altijd welkom, mondeling bij een van de bestuursleden of  via de mail: bestuur@ttvlandgraaf.nl

 

Competitie

 De voorjaarscompetitie is alweer van start gegaan. Met opnieuw acht herenteams, twee duo-teams (door-de-week) en drie jeugdteams is onze vereniging prima vertegenwoordigd. De laatste wedstrijden worden gespeeld op zaterdag 7 mei. Alleen op Paaszaterdag zijn er GEEN thuiswedstrijden, op alle andere zaterdagen worden er meerdere wedstrijden gespeeld.

 

Belangrijke data

Vrijdag 22 april, 20.00 uur: Algemene Ledenvergadering

(uitnodiging en agenda zijn inmiddels verzonden)

 

Zaterdag 10 september: Clubkampioenschappen

(inschrijven voor jeugd & senioren kan via prikbord)

 

Bestuursleden gevraagd, prioriteit voor secretaris

 

Het bestuur is met spoed op zoek naar een secretaris omdat Rick Meijs zijn taken met onmiddellijke ingang door tijdgebrek heeft neergelegd. Voor deze functie zal het bestuur ook leden persoonlijk benaderen.

Ook Marcel Wenting heeft aangegeven na dit seizoen te stoppen als bestuurslid. Hij wil wel de leden- en competitie-administratie blijven doen. Omdat er dan

Slechts drie bestuursleden overblijven, doen we een DRINGEND BEROEP op de leden om het bestuur te komen steunen. Dit zal ook tijdens de komende ALV een belangrijk agendapunt zijn.

 

Zomerkamp 2016

Omdat de belangstelling voor het zomerkamp vorig jaar tegenviel, hebben we voor 2016 eerst geïnventariseerd  wat de meeste gunstige datum is.

Daar is uitgekomen dat we van vrijdag 17 juni t/m zondag 19 juni op kamp gaan. De kampcommissie gaat de komend tijd een leuk programma samenstellen. De inschrijfformulier worden binnenkort gemaild of uitgedeeld en het verzoek aan iedereen die meewil, is dit uiterlijk 1 april kenbaar te maken!

 

Ouderavond & Ouder-kind toernooi

Het bestuur is van plan alle ouders van jeugdleden een keer uit te nodigen en tevens een oud-kind toernooi te houden. Normaal werd dit altijd op de vrijdag voor Carnaval gehouden maar door tijdgebrek is dat helaas niet doorgegaan.

We zullen binnenkort een nieuwe datum prikken waarop iedereen van harte welkom is.

 

TTV Landgraaf op Facebook

Onze vereniging heeft nu ook een pagina op Facebook, die beheerd wordt door Frank Moonen. Daarnaast is er onze website www.ttvlandgraaf.nl.

Hierop vindt je alle relevante informatie, maar ook verslagen en foto’s van activiteiten.


kwajongen.jpgKWAJONGEN  TTV LANDGRAAF

 

Wanneer?                         Vrijdag 27 november, aanvang 20.00 uur

Waar?                                Café ’t Hoefveldje, Belvauer 58

Inschrijven?                        Voor aanvang of via toernooi@ttvlandgraaf.nl

Inschrijfgeld?                        5 euro per koppel (voor hapjes wordt gezorgd)

Prijzen?                                Daar zorgen we voor!


Beste tafeltennisliefhebber,

 

Het Landgraaftoernooi wordt weer gehouden op ZATERDAG 9 JANUARI 2016. (aanvang 10.00 uur)

 

Senioren, jeugdleden (vanaf 1e jaars junior) en recreanten zijn dan weer van harte welkom.

De officiële uitnodiging en het inschrijfformulier volgt nog!

Maar noteer nu al de datum en schrijf ook op tijd in, want het toernooi is snel volgeboekt!!

 

Er is ook mogelijkheid tot buffet, dus niemand gaat met honger (en/of dorst) naar huis.

 

Groet Frank Moonen


LANDGRAAFTOERNOOI 2015

Ruim 70 tafeltennissers bij Landgraaftoernooi

In Landgraaf streden 74 tafeltennissers uit de hele provincie in drie verschillende categorieën

om de prijzen tijdens het Landgraaftoernooi, dat alweer voor de derde keer werd gehouden in sporthal Hoefveld.

Veel deelnemers zien dit toernooi als een prima voorbereiding op de nieuwe competitie

of de Limburgse Kampioenschappen die komend weekend worden gehouden.

Maar het is vooral ook een gezellig toernooi, die velen al als een traditie zien in januari.

Met 74 tafeltennissers is het toernooi ook vol, maar ook het niveau mocht er zijn,

zo deden er spelers uit de 2e en 3e divisie mee, maar ook uit de 5e klasse. En dat is misschien ook wel de charme.

In de 1e categorie wist Niek Boymans van Landgraaf voor de derde keer het toernooi te winnen,

maar eenvoudig ging dat zeker niet.

In de finale was Sander Gelderman net niet opgewassen tegen Boymans, 3-2 in games.

Mark Creemers won de B-finale door Maarten Janssen te verslaan.

In categorie 2 ging de titel naar Brunssum, Ron Heesbeen versloeg in de finale Bob Meurs.

De B-finale was een prooi voor Robbin Lousberg die Debbie Theunissen versloeg.

De 3e categorie werd gewonnen door Lou Lemmens van Swift.

Die was in de finale sterker dan Huub Diederen van Maastricht.

De kleinefinale ging tussen Marcel Selder en Jack Dininga, die door Selder werd gewonnen.

Precies volgens planning werden even na zes uur de finales gespeeld.

Net zo succesvol was de loterij, waarbij gedurende de hele dag meer dan 250 prijzen konden worden gewonnen.

De hoofdprijs, een ballonvlucht voor twee personen gesponsord door de European Balloon Company,

ging naar Patrick Merx.

Landgraaftoernooi 2015.jpg


Competitiestart TTV Landgraaf

 

De najaarscompetitie staat op punt van beginnen. TTV Landgraaf zat met in totaal 14 teams de competitie ingaan.

Zaterdag 13 september is de start. Ons ´vlaggenschip´ heren 1 komt weer eens uit in de 3e divisie en gaat weer proberen zich te handhaven. De eerste wedstrijd, thuis tegen Seta, is meteen van groot belang want Seta is een directe concurrent.

Team 2 heeft dezelfde doelstelling in de hoofdklasse, handhaven. De start is thuis tegen Red Stars en ook dat lijkt meteen een belangrijke wedstrijd.

De teams 3, 4 en 5 komen allen uit in de 1e klasse. De teams 3 en 5 zitten zelfs bijelkaar in de klasse en starten logischerwijs ook tegenelkaar. Team 3 moet bovenin kunnen meedraaien terwijl team 5, dat Jorn naar team 3 zag gaan, zich wil handhaven.

Team 4 zit in de andere 1e klasse en is ongewijzigd. Frank, Bonny en Debbie werden glansrijk kampioen in de 2e klasse en handhaving mag eigenlijk geen probleem zijn.

Herenteam 6 speelt ook een klasse hoger en zal het erg lastig krijgen in de 3e klasse.

Team 7 kent een nieuwe samenstelling (Fredy, Lambert, Willy, Marcel en Jos) en het is lastig inschatten wat dit team gaat doen in de 3e klasse.

Ook het 8e team is nieuw en start in de 5e klasse. Jori, Henk, Kris en de twee Huubs doen normaalgesproken mee om promotie.

 

Jongensteam 1 bestaat uit Jesse, Luc en Yoshua en komt uit in de 4e klasse. Dat lijkt wat te laag voor dit team, maar dat zullen ze dan moeten bewijzen.

Team 2 is een startersteam. Julean heeft al competitie gespeeld, maar voor Luuk en Femke, die ‘geleend’ wordt van Kerkrade, is het een nieuw avontuur.

 

Dan hebben we ook nog een combinatieteam met Heerlen. Tom gaat spelen met Kevin en Thimo in de 1e klasse. Ze spelen 4 thuiswedstrijden in Heerlen en 1 in Landgraaf.

 

Komend seizoen zullen er ook vier door-de-weekse teams aan de competitie deelnemen waarbij de duoteams 1, 2 en 3 in de 1e klasse spelen.

 


Op zaterdag 16 augustus 2014 is Jan Kleeven in het Hospice te Kerkrade vredig overleden.

Jan was voor TTV NIeuwenhagen jarenlang een onmisbare kracht.

Of het nu om timmerwerk ging en samen met zijn vrouw Charlotte de kantine runnen,

coach van het meisjesteam, aanwezig zijn bij de gymclubjes,

altijd was Jan bereid om zijn steen(tje)  bij te dragen.

Enkele jaren geleden werd hij ziek en de laatste jaren ging Jans gezondheid erg achteruit.

Uiteindelijk wilde hijzelf niet meer behandeld worden

“Alle dokters wilden wel hun eigen onderzoekje doen en daar heb ik geen zin meer in” waren zijn woorden.

Wij wensen Charlotte, Linda, Yvonne , John, Jeroen en Jelle heel veel sterkte bij het verlies

van Jan.

 

Namens bestuur en leden TTV Lndgraaf.

Meisjes 1 TTV Nieuwenhagen 1993 voorjaar-001.jpg

Uitstapje Bad Neuenahr 29 mei 1992-001.jpg

Uitstapje TTV Nieuwenhagen Rursee_1 25 mei 1990-001.jpg

Uitstapje TTV Nieuwenhagen Rursee_3 25 mei 1990-001.jpg

Verbouwing Clubgebouw TTV Nieuwenhagen juli 1987 1-001.jpg

Verbouwing Clubgebouw TTV Nieuwenhagen juli 1987 3-001.jpg

Foto’s en tekst - Geschreven Door Rob de Bas


Beste Leden:

De openingstijden van onze zaal tijdens de vakantieperiode.

Vanaf dinsdag 15 juli tot en met zondag 10 augustus zal de zaal gesloten zijn,

op de maandagavond na,

deze blijft open voor alle leden die nog een balletje willen slaan, uiteraard bij voldoende deelname.

Jeugdtrainingen:

De jeugdtrainingen stoppen vanaf dinsdag 1 juli tot en met maandag 18 augustus 2014.

De trainingen starten weer op dinsdag 19 augustus 2014.

Wij wensen jullie allemaal een fijne vakantie.

Het Bestuur.


Pinksterweekeinde in Hasselt met

Barry Berben, Thimo Haas en Tom Boessen

hebben tijdens het Pinksterweekeinde in Hasselt meegestreden om de International Youth Cup (IYC).

Bij dit driedaagse internationale toernooi waren spelers uit 7 verschillende landen vertegenwoordigd.

Het team van onze jongens was voor de gelegenheid samengesteld met leden van

TTV Westa, TTV Landgraaf en TTV Heerlen.

Frank Moonen wist als coach het onderste bij de jongens boven te halen.

Zowel in het teamtoernooi als in de individuele toernooien werden schitterende wedstrijden gespeeld en prachtige resultaten neergezet.

Op de eerste speeldag werden de jongens door 2 maal met 5-1 te winnen eerste in het teamtoernooi.

Barry werd 2de in het enkeltoernooi, terwijl Thimo en Tom allebei de 1ste plaats wisten te veroveren.

Op de tweede toernooidag wisten de jongens in de eerste ronde van het teamtoernooi met 6-0 te winnen,

waarna ze in de 2de ronde met dezelfde getallen verloren.

Op de derde toernooidag werd gestreden om een plek tussen de 5de en de 8ste plaats.

Het team, uitkomende voor TTV Landgraaf, haalde uiteindelijk de 8ste plaats.

Dit mag een prima prestatie genoemd worden,

gezien het sterke deelnemersveld van in totaal 22 teams in hun leeftijdsklasse.

Bovendien heeft Thimo alle dagen met een geblesseerde enkel gespeeld.

Over leeftijdsklasse gesproken: Barry, die nog geen vol jaar competitie speelt,

heeft zich als 10-jarige kranig staande gehouden tussen jongens die allemaal 3 of 4 jaar ouder waren.

De jongens, hun coach Frank en de meegereisde ouders kunnen terugkijken op een

geslaagd en succesvol toernooi.

                                                                fotohasselt.jpg


                                                                                

Starters, Kampioenschap van Limburg, Landgraaf 3 - Wijzenbeek/Westa 8

deze werdt gewonnen door Westa 8 met 1-4

Landgraaf wenst de spelers van Weste Proficiat met hun behaalde kampioenschap

IMG_1953.jpg

Het startersteam Rick Schuijren en Julean Basters Proficiat met de 2e plaats.

                                IMG_1959.jpg                                

Foto met de kampioenen van Limburg samen met Landgraaf.


Onderwerp: Plastic ballen

 Geachte dames en heren,

 Hierbij treft u ter informatie de tekst van een interview met Directeur Tafeltennis Achim Sialino over de introductie van de plastic ballen.

Het interview is ook op de NTTB-website te vinden via http://www.nttb.nl/nieuws/10/over-nttb/interview-met-achim-sialino-over-de-nieuwe-plastic-ballen/

Ik vertrouw erop u hiermee van dienst te zijn geweest.

 

Met vriendelijke groet,

NEDERLANDSE TAFELTENNISBOND

Antoinette de Jong

Directiesecretaresse / Topsport

Van der Hagenstraat 26A, 2722 NT Zoetermeer | Postbus 600, 2700 MD Zoetermeer

jong@nttb.nl | M: 06 – 51 48 36 63 | T: 079 - 343 81 43 | F: 079 - 343 81 50

www.nttb.nl | facebook.com/tafeltennis | twitter.com/tafeltennis

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Interview met Achim Sialino over de nieuwe plastic ballen

1. Wat is de achtergrond van de invoer van de plastic bal?

Tijdens de ITTF-vergaderingen van de laatste tijd heb ik vernomen dat de oorzaak ligt in de zeer milieuonvriendelijke productie van celluloid. Dit was voor het IOC ( Internationaal Olympisch Comité) aanleiding de ITTF erop te wijzen dat zij zich tijdens Olympische Spelen niet willen identificeren met deze milieuonvriendelijke situatie. Dit is een jaar of vier tot zes geleden. De ITTF heeft op basis hiervan onderzoek gedaan om naar alternatieven te zoeken. De plastic bal is als enig mogelijke alternatief overgebleven.

2. Wat gebeurt er op 1 juli 2014?

De ITTF heeft op de afgelopen vergadering in Japan het eerder in Parijs genomen besluit bevestigd om de plastic bal vanaf 1 juli 2014 bij internationale toernooien in te voeren. Hierbij zijn enkele uitzonderingen gemaakt zoals de EJK (Europese Jeugdkampioenschappen).

3. Wat doet de NTTB?

Het Hoofdbestuur van de NTTB heeft tijdens de afgelopen vergadering uitgebreid over de internationale situatie gesproken en is van plan om in de junivergadering een besluit te nemen over de nationale invoer van de plastic bal.

Hiervoor zal het Hoofdbestuur zich laten adviseren door internationale reacties op de ervaringen met het spelen met de nieuwe bal, het commentaar en de ervaringen van de technische staf en de nationale selectie en de mogelijkheden van de beschikbaarheid van de bal.

Tot nu toe zijn de reacties dat het verschil tussen een plastic bal en de celluloid ballen voor recreanten en gevorderde spelers gering is en dat op hoger niveau minder effect wordt geconstateerd. Bij heel hoog tempo wordt een minder stabiele vluchtlijn geconstateerd. Het Hoofdbestuur zal alle reacties verzamelen.

4. Zijn de plastic ballen al te koop?

Op dit moment is dat bijna niet het geval: via internet heeft de NTTB na enkele pogingen twee verschillende merken kunnen bestellen om de plastic bal te testen. De bekendere merken, zoals van onze partner Tibhar, zijn op dit moment niet in staat een plastic bal te leveren. Zij verwachten dat dit in de maand juni wel het geval zal zijn. Gezien de invoerdatum van de ITTF op 1 juli voor internationale toernooien is dat natuurlijk heel erg kort en zeker voor een mogelijke verplichte invoer niet hanteerbaar en haalbaar. Zodra nadere informatie over de levering in Nederland beschikbaar is, zullen de bedrijven hierover zeker uitsluitsel geven.

5. Wat gebeurt er met de oude celluloid ballen?

Ik ga ervan uit dat bij de invoer van de plastic bal een ruime overgangsregeling wordt getroffen, net zoals dat bij de overstap van de 38 naar 40 mm bal het geval was. Ik ga er op dit moment vanuit dat de celluloid ballen zolang deze beschikbaar zijn en leverbaar zeker op lager niveau nog langere tijd gebruikt blijven worden.


NOTEER IN JE AGENDA

Ook dit jaar gaan we weer op (jeugd)kamp!

Voor jeugd en senioren die meewillen, noteer alvast de datum in je agenda, want

we vertrekken op vrijdag 22 juni (ongeveer 17.00 uur) en komen op zondag 24 juni

(ongeveer 17.30 uur) terug.

Meer informatie over de kosten, locatie en het programma krijgen jullie later nog

per mail. Voetballiefhebbers hoeven zich geen zorgen te maken want het WK kunnen

we gewoon volgen (Oranje speelt overigens niet dat weekend!).

 

Verder kunnen we ook al melden dat de jaarlijkse clubkampioenschappen voor JEUGD

en SENIOREN worden gehouden op zaterdag 24 mei.

De laatste competitiewedstrijden worden gespeeld op zaterdag 10 mei en mogelijk

moeten teams ook op 17 mei nog in actie komen omdat dan beslissingswedstrijden

worden gespeeld.

 

Groeten, het bestuur.


Filipijnse gast bij Karl.

In het begin van zijn 2 maanden vakantie in Landgraaf maakte de 29 jarige

Filippijn Gaff Jeruta kennis met de T.T.V. Landgraaf.

Zijn enthousiasme om mee te mogen spelen bij de vereniging op maandag 27 januari

en om zijn nieuwe “Butterfly” bat uit te proberen weerhield hem om allereerst te herstellen van jetlag,

dit na een lange vlucht met tussenstops van bijna 24 uur

Op de Filippijnen heeft Gaff op junior niveau gespeeld vanaf zijn 6de t/m zijn 12de jaar.

Hij won regelmatig van zijn tegenstanders en de uitdagingen in zijn geboorte dorp Tulunan bleven uit,

alsmede zijn enthousiasme.

In september 2013 werd hij lid van de plaatselijke tennis vereniging in Cagayan de Oro,

in het zuiden van de Filippijnen.

Een bedrijf sponsorde 4 tafels en de gemeenteraad besloot voor een ruimte onder een viaduct.

Coaching is daar praktisch nihil.

In april zal Gaff zijn studie voor binnenhuis architect voortzetten in de hoofdstad Manilla.

Tegelijkertijd zal de uitdaging voor zijn hobby een nieuwe wending krijgen.

De tafeltennis clubs in deze hoofdstad zijn landelijk op een hoger niveau.

De kennis en de coaching die hij intussen bij T.T.V. Landgraaf zal krijgen zullen uiteraard een geweldige ruggensteun zijn om de tafeltennis sport aldaar op wedstrijd niveau te kunnen spelen.

Dank zij de opgedane kennis bij T.T.V. in Landgraaf mede de vriendelijke ontvang en de steun van de club leden,

zo vertelde hij, motiveert mij om straks hopelijk in Manilla op competitie niveau te spelen.

Vooral aan mijn spin ontbreekt het nogal, zegt hij met een glimlach.

Met vriendelijke groet,

Karl


Goede start TTV Landgraaf

Drie herenteams van TTV Landgraaf zijn afgelopen zaterdag al aan de nieuwe competitie begonnen en de start was prima.

 

Herenteam 2, dat zich vorig jaar nog maar net handhaafde in de promotieklasse, haalde fors uit tegen Falco, 9-1. Charles Huijnen, Erik de Haan en Ivo de Haan kunnen zodoende meteen al naar boven kijken al is de competitie nog lang.

 

Team 5 versloeg Kluis met 7-3 en die zege was verdiend. Frank Moonen, een week eerder nog Limburgs kampioen, won al zijn partijen net als Bonnie Theunissen. Debbie Theunissen verloor haar enkelspelen maar dat ging allemaal in vijf games, er zat dus meer in.

 

Team 6 wil zich handhaven in de 2e klasse en deelde de punten met Elsloo, 5-5. Niek Boymans bleef ongeslagen, Marcel Wenting en Wim Vinken pakten beiden een punt.

 

De meeste andere teams starten op 1 februari aan het nieuwe seizoen.

Komend weekend is het NK in Panningen waar zes spelers van TTV Landgraaf aan meedoen.


Limburgs Kampioenschappen

Op het Limburgs Kampioenschap tafeltennis in Panningen heeft Frank Moonen van TTV Landgraaf

de Limburgse titel gepakt in de 2e klasse. In de versloeg versloeg hij Fabian Kobus van Brunssum met 11-9

in de 5e game. Ook in de partijen daarvoor zat het niet tegen want alle wedstrijden werden nipt in vijf

games gewonnen. Van TTV Landgraaf vielen ook May Quaedvlieg en Maarten Janssen in de prijzen.

De dubbelfinale werd nipt verloren tegen een Maastrichts koppel waardoor de tweede plaats een feit was.

Verder kwam niemand op het podium. Tom Boessen was er nog wel dichtbij. Bij de jeugd schopte hij het tot de

kwartfinales en ook bij de senioren werd hij in die ronde uitgeschakeld, overigens door de latere kampioen.

Komende zaterdag start voor drie herenteams al de competitie. De teams 2, 4 en 5 spelen om 16.00 uur thuis.

De overige teams starten pas op 1 februari.


LANDGRAAFTOERNOOI DRUK BEZOCHT

 

Ongeveer 70 tafeltennissers uit heel Limburg deden afgelopen zaterdag mee

aan het Landgraaftoerrnooi in sporthal Hoefveld,

dat voor de derde keer door TTV Landgraaf werd georganiseerd.

 

Meer dan 10 verenigingen schreven zich in,

waaronder ook Brunssumse Gehandicapten Sport (BSG).

 

Er werd gespeeld in vier categorieën.

 

In de hoogste categorie werd Niek Boymans winnaar door in de finale

Bonnie Theunissen te verslaan.

 

Een categorie lager won Bob Meurs van TTV Maastricht in de finale

van John Nievelstein.

 

De C-categorie werd een prooi voor Jose Baumler,

die Hub Diederen van Maastricht achter zich liet.

 

En in de D-categorie was de finale een Landgraafs onderonsje die werd gewonnen

door Henk Korver. Yvonne Kokkelkoren werd tweede.

 

Het prijzengeld werd gesponsord door Adviesbureau John Janssen uit Landgraaf.

 

Komend weekend zijn de Limburgse Kampioenschappen in Panningen.

Op zaterdag 18 januari begint voor een aantal teams al de voorjaarscompetitie.

TTV Landgraaf is komend seizoen met negen seniorenteams,

drie jeugdteams en drie door-de-weekse teams flink vertegenwoordigd.


Voorstel teamsamenstelling voorjaarscompetitie 2014

H1   Hoofdklasse                                                        H2   Promotieklasse

May Quaedvlieg                                                        Tim Keren

Niek Boymans jr.                                                        Maarten Janssen

Tim Meyboom                                                        Charles Huijnen

Carlo Karssing                                                        Ivo de Haan

Bonnie Theunissen                                                        Erik de Haan

H3   1e  klasse                                                        H4   1e klasse

Marcel Eggen                                                                Debbie Theunissen

Frank Moonen                                                        Jorn Bäumler

Marcel Schlenter                                                        Serge Stark

Patrick Merx                                                                Harold Moss

Josef Giroldi                                                                Bryan v/d Heuvel

H5   2e klasse                                                                H6   4e klasse

Wim Vinken                                                                José Bäumler

Marcel Wenting                                                        Bert Verberkt

Niek Boymans sr.                                                        Riet Smeets

Paul v/d Laar                                                                Huub Nauts

John Nievelstein        

H7   4e klasse                                                                H8   4e klasse  

Jos Verstappen                                                        Sergej Bollen

Lambert Bollen                                                        JJ Croes

Willy van Laanen                                                        Len Verstappen

Yvonne Kokkelkoren                                                Robin van Mierlo

Fredy Hoffmann                                                        Jori Hagevoort

Team 1, 2, 3 en 4 samen thuis

Team 5, 6, 7, en 8 samen thuis


Hallo allemaal,

Maandag 23 september starten we met Table Stars… We kunnen wel wat hulp gebruiken.

Hieronder het schema voor volgende week maandag en donderdag…

Heeft iemand misschien een uurtje vrij om Frank te helpen, zo ja, neem dan even met Frank Moonen contact op.

Tel: 06-51551767 of via de mail frank.moonen@l1.nl

Maandag van 9.45 tot 16.00 uur (of een deel daarvan)

Donderdag van 9.45 tot 16.00 uur (of een deel daarvan)

Bestuur TTV Landgraaf

Maandag

Donderdag

23-9-2013

26-9-2013

9:45-10:30 (Groep 6)

9:45-10:30 (Groep 5)

10:45- 11:30 (Groep 3)

10:45- 11:30 (Groep 4)

11:30-12:15 (Groep 8)

11:30-12:15 (Groep 7)

13:00-14:00 (bovenbouw 18 kids)

13:00-14:45 (bovenbouw)

14:00-15:00 (bovenbouw 18 kids)


HOEFVELD

MEERKAMPTOERNOOI + SEIZOENSAFSLUITING

 

 

Beste tafeltennissers, darters, poolers en tafelvoetballers,

 

Op zaterdag 1 juni houden we een gezamenlijke  seizoensafsluiting in café ’t Hoefveld.

Dat doen we door een teamtoernooi+ barbecue.

De bedoeling is dat je met iemand van een andere vereniging één koppel vormt en dat je met diegene samen gaat tafeltennissen, tafelvoetballen, darten en poolbiljarten.

 

Het beste koppel mag zich dan een jaar lang ‘meerkampkampioen’van het Hoefveld noemen.

 

De kosten voor toernooi, barbecue +5 consumpties bedragen 15 euro.

Inschrijven kan (+geld) aan de bar, maar wel uiterlijk 18 mei zodat we weten hoeveel mensen deelnemen.

We starten op 1 juni om 18.00 uur. De barbecue zal iets later worden aangezet zodat er tussendoor kan worden gegeten. Een uurtje of vier later weten we de winnaar is.

 

Uiteraard wordt er geloot wie met wie samenspeelt, maar voor de duidelijkheid, dat kunnen dus nooit twee tafeltennissers of twee darters samen zijn.

 

Over het toernooi krijg je op de dag zelf meer informatie.

Klik hier voor het inschrijfformulierr


Beste jeugdleden en ouders,

In de carnavalsweek zal er geen training zijn op dinsdag 12 februari. Omdat zaterdag weer competitie is, zal er op donderdag 14 februari wel gewoon getraind worden. We hopen natuurlijk dat jullie dan allemaal komen.

Fijne carnaval!

Trainers en bestuur TTV Landgraaf


TAFELTENNISMIDDAG

 

In de Kerstvakantie, op vrijdag 28 december, houdt TTV Landgraaf een tafeltennismiddag voor de jeugd. Leden en niet-leden tussen 10 en 18 jaar zijn vanaf 13.00 uur welkom in sporthal Hoefveld, Belvauer 58 te Nieuwenhagen.

 

Er kan vrij worden gespeeld (batjes ter plekke beschikbaar) waarna er een toernooi zal worden gehouden, dat rond 16.00 uur ten einde is.

Informatie via Frank Moonen (06-51551767) of e-mail: pr@ttvlandgraaf.nl


Nieuwsbrief TTV Landgraaf 11-2012

Beste leden,

Het is alweer enige tijd geleden dat we een nieuwsbrief hebben verstuurd. Nu er binnenkort weer een aantal belangrijke gebeurtenissen op de agenda staan, lijkt het ons weer aan de orde om een aantal zaken met jullie te delen.

Voorjaarscompetitie 2013

Kwajongconcours

Zoals jullie op de website en via de mail hebben kunnen lezen, organiseren we op vrijdag 21 december as. een kwajongconcours. We beginnen om 20.00 uur in café ’t Hoefeveldje.

Landgraaftoernooi

Het wordt langzaam maar zeker een traditie. Mede dankzij de sponsoring van Adviesbureau John Janssen zal het ook dit jaar weer een groot succes worden. Het landgraaftoernooi zal begin 2013 plaatsvinden op zaterdag 5 januari. Indien je wil deelnemen, meld dit dan bij Paul van de Laar of Frank Moonen. Vol is vol!

Cursus AED

Zoals je wellicht weet, hebben we sinds enige tijd een AED bij de sportzaal laten plaatsen. Om dit apparaat te mogen gebruiken, dient men in het bezit te zijn van een certificaat. Dit certificaat kan men verkrijgen door deel te nemen aan een korte introductie/cursus. Leden van de vereniging die interesse hebben in deze cursus kunnen dit kenbaar maken bij Niek Boymans, voorzitter@ttvlandgraaf.nl. We gaan dan kijken hoe we dit verder vorm kunnen geven. Eventuele kosten worden door de vereniging vergoed.

Opruimen na trainingen en competitiewedstrijden

Een terugkerend item in de nieuwsbrief, maar helaas nodig. Het is en blijft een gezamenlijke verantwoordelijkheid van ons allen om na trainingen en competitiewedstrijden de zaal weer zodanig op te leveren dat onze volgende gasten de zaal weer kunnen gebruiken. Dat betekent dat de balletjes weer netjes in het materiaalhok worden gelegd en dat afval in de daarvoor bestemde afvalemmers terecht komt. Zuinig zijn op onze spullen spaart de vereniging een hoop geld!

Invullen wedstrijdformulier – boete

Het lijkt zo gemakkelijk, maar toch gaat het heel regelmatig fout: het correct en volledig invullen van het wedstrijdformulier. Gevolg: een boete voor de vereniging. Dit kost de vereniging onnodig geld. Wij vragen de aanvoerders van de teams hierop te letten. Met de ondertekening van het wedstrijdformulier geef je aan dat je instemt met de inhoud ervan!

Bestuursleden/commissieleden

Het bestuurlijk kader binnen de vereniging is nog steeds te smal. Het is een hele klus om de vereniging en alles wat daarbij komt kijken op een goede manier te organiseren. Daarom zijn we nog steeds naarstig op zoek naar leden die zich ook naast het tafeltennissen verdienstelijk willen maken voor de vereniging. Vele handen maken licht werk!

Zaal gesloten in kerstvakantie

In de kerstvakantie is de zaal gesloten van 24 december tot en met 1 januari,

met uitzondering van vrijdag 28 december.

Noteer alvast in je agenda:

Clubkampioenschappen 18 mei 2013

Bestuur TTV Landgraaf


TTV Landgraaf organiseert een Kwajongentoernooi.

vrijdag 21 december 2011

Datum:           vrijdag 21 december 2012

Aanvang:       20.00 uur

Plaats:           Café het Hoefveldje,

Adres:            Belvauer 58, Landgraaf

Aanmelden is wenselijk     Activiteitencommissie@ttvlandgraaf.nl

Wij hopen weer op een groot aantal deelnemers.

De Activiteitencommissie.


Competitiedata Voorjaar 2013:  GEWIJZIGD

 

Competitieleider Frank Moonen heeft besloten het competitieprogramma van de Voorjaarscompetitie 2013 te wijzigen. Oorspronkelijk was in maart besloten(en gepubliceerd)de landelijke data onvoorwaardelijk te volgen.

Er wordt echter alsnog een wijziging aangebracht in het programma bij de Senioren. Daar zal nu op paaszaterdag niet worden gespeeld; in plaats daarvan zal er een competitieprogramma worden vastgesteld op 23 februari.

 

Voorjaarscompetitie2013    Jeugd(parallel aan  Landelijke Competitie)

 

Data: 26-01-02-02-16-02-09-03-16-03-23-03-30-03 -06-04-13-04-20-04

 

Voorjaarscompetitie2013Senioren

Data: 26-01-02-02-16-02–23-02 -09-03-16-03-23-03-06-04-13-04-20-04

 

 

 

Overgenomen van Infobulletin nr. 23-43-12         van 25-10-2012    


Beste leden,

De Grote Clubactie is weer van start gegaan.

TTV Landgraaf doet hier ook dit jaar weer aan mee.

Van ieder lot dat € 3,00 kost is € 2,50 voor de vereniging.

Wij gaan er vanuit gaan dat jullie allemaal de vereniging een warm hart toedragen.

Daarom zou het natuurlijk fantastisch zijn wanneer iedereen tenminste één lot koopt.

Het bestuur en de jeugdleden gaan proberen zoveel mogelijk loten aan de man te brengen.

In de komende weken zullen jullie hiervoor door een van hen benaderd worden.

Met sportieve groet,

Het Bestuur


Beste Leden:

Zoals jullie hebben kunnen lezen in de nieuwbrief zal op

8 september 2012de clubkampioenschappen plaatsvinden.

Aanvang 13.00 uur.

Helaas hebben wij nog niet veel inschrijvingen mogen ontvangen,

derhalve dit bericht.

In de hal van ons clubhuis hangt het inschrijfformulier,

via dit formulier kunnen jullie je inschrijven,

het is ook mogelijk om een mail te sturen naar

paulvandelaar@home.nl

Na afloop van de clubkampioenschappen zal er in de kantine

een buffet voor jullie klaarstaan,

graag aan Paul doorgeven

als jullie hier geen gebruik van willen maken.

We hopen op jullie komst.

Groet,

Paul en Frank


De trainingen gaan weer beginnen!

Vanaf maandag 6 augustus is de zaal en de kantine weer op de normale tijden open.

De jeugdtraining begint op dinsdag 7 augustus om 18.30 uur.

 Op dinsdag wordt deze verzorgd door Frank Moonen en Niek Boymans jr.

 Op donderdag nemen Jo Engelen en Frank Moonen de training voor hun rekening.

Vanaf 20 augustus zal er voor de geïnteresseerden op maandagavond een training verzorgd worden.

We wensen iedereen een sportief seizoen toe.

Voor de leden die het leuk vinden om de foto’s van het zomerkamp te bekijken, ze staan op de website.

Het Bestuur van TTV Landgraaf


mededeling>

Beste sportvrienden.

Het pokertoernooi op vr 7 September gaat niet door.

Sport groetjes, Het Bestuur.


Feest in Brunssum:

Voorafgaand aan de start van de competitie wordt er toch ook nog gefeest.

De vereniging Brunssum reserveert het weekend van 24 en 25 augustus voor de viering van het 50-jarig bestaansfeest.

Vrijdagavond 24 augustus is er o.a. een grootse huldiging van alle jubilarissen, in het bijzijn van de grote ledenschare van de vereniging. Ook worden, naast de vele notabelen,een groot aantal afgevaardigden van zuster-verenigingen verwacht.

Zaterdagavond 25 augustus kunnen dan de beentjes van de vloer tijdens een uitbundige feestavond, voor leden met partner, ouders van leden,waar ook introducés van harte welkom zijn.

Al met al mag dan een bruisende avond worden verwacht, die bovendien ALL INCLUSIVE is, omdat een feestelijk buffet in het middelpunt zal staan.

Bron - Infobulletin nr. 15-31-12 Afdeling Limburg


Limburgse Jeugdmasters 2012-2013:

 

De data en de sporthallen voor de 13eversie van de Limburgse Jeugdmasters zijn vastgesteld.

 

LJM-1: zo. 25 november 2012; Sporthal De Wetteling; Zuidsingel 2, 5802 EG VENRAY.

LJM-2: zo. 3 februari 2013; Andreashal, Europlein 7, 6051 HM MAASBRACHT.

LJM-3: zo. 24 maart 2013; Sportcentrum Swalmen, Peelveldlaan 40, 6071 TV SWALMEN.

LJM-4: zo. 21 april 2013; Sportcentrum De Polfermolen; Plenkertstraat 50, 6301 GM

 

VALKENBURG.FINALE LJM: zo. 26 mei 2013; Sportcentrum Glanerbrook; Kummenaedestr. 45, 6165 BT GELEEN.

 

De digitale inschrijving wordt op 1 september opengesteld. In de komende weken zal de organisatie LJM de convocatie aan de verenigingen toezenden.

Bron - Infobulletin nr. 15-31-12 Afdeling Limburg


Beste leden,

Het seizoen zit er zo’n beetje op, maar toch willen we met jullie het

seizoen nog feestelijk afsluiten en wel op zaterdag 2 juni

in café ‘t Hoefveld. Er worden die dag 6 beslissingswedstrijden in onze

zaal gespeeld die om 16.00 uur beginnen. Meest beladen

wedstrijd is de strijd tussen Landgraaf 2 en Landgraaf 3, die al een tijdje

als ‘El Classico’ wordt aangemerkt.

Uiteraard is iedereen welkom als toeschouwer (sommigen dus als

speler), en vanaf 20.00 uur is in het café dan de seizoens afsluiting

met een hapje en een drankje. Helaas hebben we geen kampioenen, dus

er zijn geen huldigingen.

Wellicht dus tot 2 juni!

Het Bestuur.Er is een kleinzoon geboren zijn naam is

RUBEN

op 11 april om 21,45 uur gewicht 2960 gram

 

groetjes van de trotse Opa & Oma

 

Piet & Monique


      Nederlaag voor TTV Landgraaf

 

Het eerste team van TTV Landgraaf heeft de uitwedstrijd tegen koploper Scyedam 4 met 7-3 verloren.

Er had veel meer ingezeten want de tafeltennissers verloren vijf wedstrijden in vijf games.

Dave Korpershoek won twee partijen, het derde punt kwam uit de dubbel Niek Boymans/May Quadvlieg.

Landgraaf blijft laatste in de 3e divisie, maar de verschillen met de concurrenten zijn nog altijd klein.

 

Team 2 won zijn eerste wedstrijd van dit seizoen.

Bij Elsloo werd het 6-4. Maarten Janssen, Erik de Haan en Tim Meyboom wonnen allen twee sets.

Landgraaf staat ook hier nog altijd laatste in de hoofdklasse, maar dat kan na komende zaterdag anders zijn.

 

Heren 3 blijft het uitstekend doen in de promotieklasse.

DVO werd thuis op 5-5 gehouden.

Josef Giroldi deed het prima door twee punten te pakken, net als Jo Engelen.

Carlo Karssing pakte het vijfde punt.

 

Team 4 versloeg in drie uurtjes Elsloo met 8-2, maar heeft nauwelijks nog kans op de titel.

Paul van de Laar en Marcel Schlenter wonnen drie partijen, Frank Moonen twee.

 

Heren 5 won met 6-4 van Koningslust 2.

Jose Baumler won alle partijen. Serge Stark (2) en Niek Boymans (1) zorgden voor de rest.

 

Landgraaf 6 verloor bij Megacles met 6-4.

John Nievelstein pakte de volle buit, het vierde punt was van Marcel Wenting.

 

Team 8 deelde de punten met Red Stars, 5-5.

Marcel Eggen won drie partijen, Lambert Bollen een.

Bert Verberkt kwam niet tot setwinst.

 

Jongensteam 1 versloeg Falco met 7-3.

Ward Wilms deed het prima door al zijn wedstrijden te winnen.

Mart Verstappen won twee sets en Jason de Lang moest genoegen nemen met een puntje.

 

Komende zaterdag speelt ondermeer herenteam 1 thuis om 16.00 uur.

Tegenstander is dan Red Stars uit Venray.

 

 


De gemeente Landgraaf is voornemens om 25 AED’s te plaatsen.

Er zal er ook een geplaatst worden bij de zaal Hoefveld.

De gemeente wil hiervoor ook een aantal vrijwilligers opleiden.

Voor de deelnemers is dit gratis.

Wie interesse heeft om opgeleid te worden voor het hanteren van de AED kan zich melden bij het bestuur.


Beste leden,

Om weer wat aanwas te krijgen van nieuwe jeugdleden, gaat het project Table Stars van start.

In dit kader worden op dinsdag 3 april van 9.30 – 12.30 en op donderdag 5 april van 12.00 – 14.30 tafeltennislessen gegeven.

Hierbij hebben wij heel veel behoefte aan vrijwilligers die dan wat tijd willen vrijmaken om te helpen bij deze lessen. Op beide dagdelen hebben we 6 mensen nodig.

Wanneer je een van beide dagen kunt en wilt helpen, laat ons dat dan weten.

De ALV is gepland op vrijdag 6 april om 19.30 in Café ‘t Hoefveldje.

De uitnodiging en de notulen volgen zo spoedig mogelijk.

De datum voor ons zomerkamp staat ook vast: het weekend van 8 t/m 10 juni.

Wanneer je mee wilt, houd dit weekend dan vrij!

De clubkampioenschappen zullen, in tegenstelling tot eerdere berichten, niet plaatsvinden op 12 mei, maar worden verplaatst naar zaterdag 8 september (het weekend voor de start van de najaarscompetitie).

Tot slot het Landgraaftoernooi. Dit is gepland op zaterdag 5 januari 2013.

Zet deze datums in je agenda en laat ons zo snel mogelijk weten of je kunt op 3 of 5 april om mee te helpen met Table Stars!!!

Het Bestuur


Belangrijke zege TTV Landgraaf

 

Het eerste herenteam van TTV Landgraaf heeft de eerste zege in de 3e divisie binnen.

Vriendenschaar werd in sporthal Hoefveld met 7-3 verslagen.

May Quaedvlieg won al zijn partijen.

Dave Korpershoek (2) en Niek Boymans (1) zorgden voor de resterende punten.

 

Team 2 kwam niet verder dan 5-5 tegen Falco.

Voor Tim Meyboom (2),Maarten Janssen (2) en Charles Huijnen (1) had er meer ingezeten.

 

Het derde team won opnieuw in de promotieklasse.

Nu werd titelkandidaat TTC verrassend met 6-4 geklopt. Jo Engelen maakte zijn reputatie meteen waar

Door als invaller drie partijen te winnen. Carlo Karssing en Josef Giroldi zorgden voor de rest.

 

De kampioensaspiraties van team 4 kregen een flinke knak door een 7-3 nederlaag bij Falco.

Marcel Schlenter won twee partijen.

 

Team 5 won ook zijn tweede wedstrijd van dit seizoen.

Kluis werd met 7-3 verslagen. Niek Boymans sr. Bleef ongeslagen.

 

Het zesde team ging met 7-3 onderuit bij koploper Seta.

Wim Vinken pakte twee punten.

 

Team 7 verloor met 7-3 bij Vijlen.

Ruud Wilms, Anita Wilms en Maria Kemp pakten allen een punt.

 

Team 8 verloor met 6-4 van Sittard,

hier was het Marcel Eggen die voor drie punten zorgen bij zijn rentree.

 

Jongensteam 1 won voor de tweede keer.

Bij Veta werd het 6-4. Ward Wilms deed het prima door al zijn partijen te winnen.

De volgende competitieronde is pas op zaterdag 3 maart.


Harrald Moss

Ook jij en je vrouw gefeliciteerd met de geboorte van jullie Dochter.

Ook voor jullie gewenst namens Bestuur en Leden>

 2 meisjes vlak achter elkaar geboren.

Nog één en TTV Landgraaf heeft over een paar jaar weer een Dames team  :-)

Hallo Joyce en Willy

Als eerste reactie namens bestuur en leden van TTV Landgraaf vooralsnog hartelijk gefeliciteerd

met jullie mooie dochter.

Hopelijk kan ze gauw het ziekenhuis uit.

Heel veel goeds voor moeder en kind en.............................. vader natuurlijk

Namens Bestuur en leden TTV Landgraaf

                                                                                 

Geboorte dochter

Beste sportvrienden,

Wellicht hebben jullie het al gehoord of gezien.

Vorige week donderdag is onze dochter Audrey geboren.

4 weekjes te vroeg en ze ligt nu dus nog in het ziekenhus.

Ze is wel helemaal gezond maar wil nog niet zelfstandig eten.

Als dit ook goed gaat mag ze snel naar huis.

Groetjes, Joyce en Willy


           

LK 2012

 

                Niek Boymans kampioen in C/D klasse

 

                Tafeltennisser Niek Boymans van TTV Landgraaf is zondag Limburgs kampioen geworden

in de C/D klasse.

                Niek versloeg in de finale Gerard van de Kerckhof van TTV Megacles met 3-1.

                Er was nog meer succes voor Landgraaf.

 Ivo de Haan haalde in de E-klasse knap de finale, die helaas met 3-1

                Werd verloren van Roel Nouwen van Megacles.

                In het D-dubbelspel was er een finaleplek voor Tim Meyboom en Erik de Haan.

Ook deze eindstrijd ging verloren.

                Claessens en vd Kerckhof van Megacles waren met 3-2 net te sterk.


Door Rob de Bas

Vanaf de najaarscompetitie heb ik aangegeven iets weer te willen doen voor TTV Landgraaf.

In overleg met het bestuur zal ik vanaf 1 januari 2012 proberen iedereen die jarig is, misschien ziek is, een blijde gebeurtenis is overkomen, misschien ook een ietwat nare gebeurtenis heeft beleefd

een kaartje c.q. kleinigheid sturen c.q. bezoeken.

Natuurlijk 'ben ik afhankelijk van info.

Vraag is dus of jullie wanneer er iets gebeurd mij daarvan op de hoogte willen stellen.

Zonder jullie medewerking kan ik NIETS.

Dus mail me , bel me, en geef informatie.

Email: robasport@planet.nl- telefoon: 0655860165....

Ik wacht in spanning af.

Voor 2011 hebben alle besuursleden- ere-leden, zieken en o.a. de vrouw van Jo Haan, Jan kleeven, etc een kaartje c.q. attentie gekregen.

We gaan deze mensen toch niet vergeten..................

Mvrgr Rob de Bas


                                        

KAMPIOENEN BIJ TTV LANDGRAAF

Op de spannende laatste speelronde zijn twee teams van TTV
Landgraaf kampioen geworden.

                                        

 

Team 3 pakte de titel in de 1e klasse en team 6 in de 4e klasse.

                                        

en in de Duo Competitie is Team 1 en 2 kampioen.

Herenteam 3
                mocht in een rechtstreeks duel met Koningslust uitmaken wie de titel zou pakken.

                                        

Voor Landgraaf was 5-5 voldoende

                       en dat leek ook eenvoudig te lukken toen er een 4-2 voorsprong werd gepakt.

                   De gasten kwamen terug tot 4-4, maar Landgraaf won de laatste twee partijen,

                       won met 6-4 en  promoveert naar de         promotieklasse.

                       Ivo de Haan, die voor het ‘kampioenspunt’ zorgde, Carlo Karssing, Tim Keren en Patrick Merks

                      deden afgelopen seizoen weinig voor elkaar onder.

                                        

 Voor team 6
                was de opdracht iets eenvoudig, vier punten thuis tegen Kluis waren genoeg.

                Dat lukte ruimschoots, Landgraaf won met 7-3.

                En dus spelen Fredy Hoffmann, John Nievelstein, Huub Nauts, Wim Vinken en Marcel Wenting

                        komend seizoen in de 3e klasse.

                De titel was vooral te danken aan een uitstekende tweede seizoenshelft waarin zelfs een achterstand                                          

                        op Sittard goed moest worden gemaakt.

                                        

 

                Ook voor enkele andere teams waren er afgelopen zaterdag nog belangen.

                    Maar ook die doelstellingen slaagden.

Zo handhaafde herenteam 1 zich in de 3e divisie, een prestatie van formaat.

                Het laatste duel tegen Megacles werd 7-3 gewonnen. May Quaedvlieg, Niek Boymans en Tim    

                        Meyboom deden het prima, laatstgenoemde kan zelfs terugkijken op een prima debuut in         de 3e  

                        divisie.

                                        

 Herenteam 2 moest zich nog veilig spelen in de hoofdklasse En slaagde daar ruimschoots in.

                De thuiswedstrijd tegen kampioen Westa werd zelfs met 7-3 gewonnen, waardoor Charles Huijnen,

                        Maarten Janssen en Josef Giroldi ook volgend seizoen weer hoofdklasse spelen.

                Jo Engelen speelde naar eigen zeggen zijn laatste seizoen en stopt na dertig jaar (!) met competitie.

                                        

 

Voor de resterende teams staat of stond er niets meer op het spel.

                                        

Team 4 won de laatste wedstrijd bij Elsloo met 6-4. Marcel         Schlenter (3), Jorn Baumler (2) en Frank Moonen (1)      

                        zorgdenvoor de punten.

                                        

Team 5 verloor met 7-3 bij Sibbe MC.

Team 7 won met 8-2 van Elsloo en eindigde als tweede dit         seizoen.

                                        

Ook team 8, dat nog twee duels heeft te gaan, doet het prima in de 5e klasse.

                Tegen Kluis werd met maarliefst 9-1 gewonnen.

                                        

Jongensteam 1 won de uitwedstrijd bij Sittard met 6-4.

                Hier was Ward Wilms de grote man met drie winstpartijen.

En ten slot De beginners, Deze hebben een hele mooie prestatie neergezet, Volhouden zo

                        Jullie worden de toekomst van de vereniging........

                                        

                                        


Geslaagd Kaarttoernooi

Afgelopen vrijdag (16 dec. Jl.)werd het jaarlijkse kaarttoernooi

(kerst kwajongtoernooi) in de kantine van het Hoefveld  gehouden.

 In een gezellige sfeer streden 12 koppels om de prijzen. (Ina zorgde onder het kaarten voor de innerlijke mens)

Na een spannende strijd in de finale tegen het koppel Jozef Giroldi  en Ivo de Haan werd uiteindelijk het koppel Frank Moonen en Niek Boymans jr. (tegen de verwachting in) eerste.

Een terechte overwinning aangezien dit koppel alle partijen in winst wist om te zetten.

Ook de uiteindelijke nummer drie ( Ludwig en Niekkie van de tafelvoetbalver. De Wolfjes) moesten het onderspit delven tegen dit kampioenskoppel.

De uiteindelijk poedelprijs was voor Lambert en Serge.

Na afloop werd onder het genot van de nodige pilsjes nog driftig nagekaart.

En zoals het zo vaak gaat bij kaarten hoorde je “als ik dat gedaan had” en “als jij toen niet dat gedaan had” hadden we meer partijen kunnen winnen.

De organisatie was ook blij dat zich dit keer een dameskoppel bestaande uit Sandra en Ramona  hadden ingeschreven. (een mixkoppel doet al jaren mee nl. Ellen en Jos)

Maar helaas onder al het mannelijk geweld konden deze dames zich niet staande houden

(ook de kaarten lieten hun in de steek).

Na een zeer gezellige en geslaagde kaartavond keerden we tegen 01:00 uur huiswaarts.

De organisatie hoopt  dat volgend jaar veel leden wederom aan dit kaarttoernooi zullen deelnemen.

Prettige feestdagen en een gezond en sportief 2012 toegewenst.

De Activiteiten Commissie.


                                                                                                                        

Sportspreekuur

Fysiotherapeutische screening bij sportblessures

 

 

Beste sportliefhebbers,

 

 

Bij deze willen wij, Fysiotherapie Geraets, Blokland & Vrouenraets B.V., jullie op de hoogte brengen van ons plan om wekelijks een sportspreekuur te organiseren.

 

Om acute, chronische of steeds terugkerende blessures zo snel mogelijk te diagnosticeren kunnen sporters terecht op ons sportspreekuur. De bedoeling is dat wij ze de mogelijkheid willen geven om, door een snelle en deskundige diagnose te stellen, zo snel mogelijk weer zonder beperking te kunnen sporten.  Het kan hier gaan om topsporters, maar ook om mensen die recreatief bezig zijn met hun sport.

 

De sporter kan zonder verwijzing een afspraak maken en zal dan tijdens het spreekuur gescreend worden door een sportfysiotherapeut. Deze screening zal bestaan uit een anamnesegesprek en een lichamelijk onderzoek (testen) om zo een adequate diagnose te kunnen stellen. Na deze diagnose wordt aangegeven welk traject gevolgd zou moeten worden. Dit traject kan bestaan uit:

-         Fysiotherapeutische behandeling

-         Adviezen m.b.t. de klachten

-         Verder onderzoek middels echografie

-         Verder onderzoek door een manueel therapeut

-         Doorverwijzing naar huisarts of specialist

 

Organisatie: Fysiotherapie Geraets, Blokland & Vrouenraets B.V.

Locatie: Hofstraat 5 Landgraaf (Sport en Leisurepark)

Telefoonnummer: 045-7440715

E-mail: fysiogbv@gmail.nl

Dag: Iedere maandag

Tijd: 12:00-13:00 uur

Kosten screening: geen

 

Graag zouden wij van u willen weten of er interesse is een sportspreekuur:

- Denkt u als vereniging hier in de (nabije) toekomst gebruik van te gaan maken?

- Zijn er verder van uw kant nog wensen rond de voorgestelde gang van zaken?

- Zijn er nog dingen onduidelijk die u graag toegelicht zou willen zien in een presentatie/bijeenkomst?

 

Hopende u voldoende te hebben geïnformeerd en wachtende op uw reactie verblijf ik.

 

Met vriendelijke groet,

 

Wilco Smeets, Sportfysiotherapeut

Fysiotherapie Geraets, Blokland & Vrouenraets B.V.


Van Patrick:

Onderstaande tekst kwam ik tegen op de website van de afdeling....nu moeten we iets anders verzinnen....

Ik neem aan dat dat wel mag.

Groetjes Patrick.

NAS Online niet meer via de verenigingswebsite

Enkele verenigingen maken gebruik van NAS Online om de competitiegegevens op hun website te publiceren. In het overleg tussen afdelingsbesturen en hoofdbestuur is destijds afgesproken dat de uitslagen van de afdelingscompetitie d.m.v. NAS Online alleen via de afdelingswebsite mogen worden gepubliceerd. Het afdelingsbestuur is gewezen op het onrechtmatig gebruik maken van NAS Online via de verenigingssites. Hoewel de afdeling Limburg zelf heeft meegewerkt aan publicatie van NAS Online op de verenigingswebsites, respecteert ze het standpunt van het Hoofdbestuur.

Daarom zal dan ook met ingang van 15 oktober aanstaande NAS Online voor verenigingen worden geblokkeerd en mag door verenigingen niet meer worden gebruikt.

De uitslagen blijven uiteraard via de afdelingswebsite beschikbaar.

 

Reactie Beheerder.

Ik kopieerde de resultaten en plakte deze in onze site.

Dit om alles duidelijker te maken voor ons, dan staat alles mooi bij elkaar.

Ik vind de reactie van de bond niet gepast daar ik geen inbreuk maak op hun site.

Het is tenslotte internet en openbaar, van bijna alle sporten vind je de uitslagen op meerdere sites.

Dan maar weer op de oude manuele manier, ik vind dit wel kinderachtig van de bond.

Hoe krijg je, je sport ........., mooi voorbeeld van de bond!!

De Beheerder


TTV Landgraaf organiseert een kaarttoernooi.

vrijdag 16 december 2011

Datum:           vrijdag 16 december 2011

Aanvang:       20.00 uur

Plaats:           Café het Hoefveldje,

Adres:            Belvauer 58, Landgraaf

Aanmelden is wenselijk     Activiteitencommissie@ttvlandgraaf.nl

Wij hopen weer op een groot aantal deelnemers.

De Activiteitencommissie.


TTV Landgraaf introduceert weer het Landgraaftoernooi.

Op zaterdag 7 januari wordt een oude traditie in ere hersteld.

Senioren en junioren (3e jaars) kunnen dan deelnemen aan het toernooi in de D t/m H-categorie. Aanvang zal ca 10.00 uur zijn.

Aansluitend wordt er in onze accommodatie een feestavond worden gehouden.

Inschrijving opent in oktober.

Leden van alle Limburgse clubs kunnen deelnemen.

Reserveer de datum alvast in je agenda.


Beste mensen,

Tijdens de laatste bestuursvergadering hebben we besloten om na lange tijd weer eens een investering te doen in nieuwe tafels en toebehoren.

Dat betekent dat we de oude tafels (donkerblauw oppervlak) van de hand willen doen.

Daarvoor willen we de leden als eerste in de gelegenheid stellen om een van de oude tafels over te nemen. Dit kan voor een bedrag van € 50 per tafel.

In totaal hebben we 9 tafels in de aanbieding. Indien je interesse hebt dan kun je dit per mail kenbaar maken bij Patrick Merx, voorzitter@ttvlandgraaf.nl.

Dit alles onder het motto 'weg is weg', dus wie het eerst komt.....

Aangezien er op de nieuwe tafels een levertijd zit, nemen we contact op met de belangstellenden zodra helder is wanneer de nieuwe tafels geleverd kunnen worden.

Groetjes,

Patrick


Bestuurs mededeling.

Beste Leden.

Bij deze enkele wijzigingen binnen het bestuur.

Ten eerste bedanken wij José Bäumler voor de bereidwilligheid om plaats te nemen binnen het bestuur van TTV Landgraaf.

José neemt het secretariaat op zich van Ellen.

Ellen vervangt Carlo en is onze nieuwe penningmeester.

Wij wensen beide veel plezier in hun nieuwe functie.

Verder bedanken wij Carlo voor zijn inzet als penningmeester binnen het bestuur.

Met sportieve Tafeltennis groet Het Bestuur.


Beste leden,

Vanaf  5 augustus, is de zaal ook weer op vrijdagavond open vanaf 19.30 uur.

Het Bestuur


Trainingen in de vakantieperiode:

Jeugd:

De trainingen gaan nog de hele maand juni door. Dat betekent dat de laatste training is op donderdag 30 juni. Dit is een vrije training.

Op vrijdag 1 juli vertrekken we dan op kamp.

De jeugdtrainingen beginnen weer op dinsdag 16 augustus.

Senioren:

De zaal blijft open tot en met vrijdag 8 juli op de gebruikelijke trainingsavonden.

In de periode van 9 juli t/m 7 augustus is de zaal gesloten, behalve op de maandagavond. Per week zal dan bekeken worden of er voldoende belangstelling is voor de volgende week.

Wij wensen iedereen alvast een heel fijne vakantie.

Het Bestuur


Beste leden,

In de bijlage hieronder treffen jullie een uitnodiging aan voor het

jaarlijkse darttoernooi bij TTV Sittard.

Het darttoernooi zal deze keer gehouden worden op

zaterdag 28 mei a.s. (aanvang: 18:00 uur)

Lijkt het jullie leuk om mee te doen, laat me dan even iets weten voor donderdag 19 mei a.s. onder het E-mail adres

Activiteitencommissie@ttvlandgraaf.nl

 (Laat bij de inschrijving s.v.p. ook even weten of je als gevorderde of als beginner wilt meedoen)

Let's play darts!!!

Groetjes, Ine


    TTV BKS Sittard 12e darttoernooi op 28 mei 2011

 

Met jullie deelname maken we er weer een leuke en spannende avond van.

De zaal gaat open om 17.30 uur zodat we om 18.00 uur kunnen beginnen met darten.

Inschrijven kan tot 19 mei 2011 via de link op onze site, het prikbord in ons home of via  mail

rongerfleur@hetnet.nl    Het inschrijfgeld bedraagt 2,50 euro.

Inschrijven voor 501 (gevorderd) of 301 (beginners) en uiteraard dubbeltoernooi.

Eventueel nog  informatie nodig  Ron bellen op nr. 046-4521304.

Zoals gewoonlijk mag men 1 intro per lid meenemen.

Let’s  play Darts.


!!! Clubkampioenschappen !!!

Deze worden gehouden op zaterdag 7 Mei.

Zowel voor jeugd als senioren start om 13.00 Uur

Inschrijving per Mail a.u.b. via

info@ttvlandgraaf.nl


Beste (jeugd)leden,

.

.

Het jeugdkamp van afgelopen jaar was een succes.

Omdat we een traditie in ere willen herstellen, willen we proberen ook dit jaar weer een jeugdkamp te organiseren.

Het zal moeten plaatsvinden in de maand juni, een datum hebben we nog niet vastgesteld.

.

.

We willen graag weten die interesse heeft om mee te gaan.

.

.

Reageer snel, dan kunnen wij ook aan de slag !!!

.

.

jeugdzaken@ttvlandgraaf.nl

.

.

Het bestuur


Carnavals Vrijdag 4 Maart is het weer zo ver

Het Oud-Kind toernooi dat traditioneel op carnavalsvrijdag worden gehouden.

We starten om 19.30 uur en inschrijven kan op de avond zelf.

LET WEL: In Carnavalskleding maar wel op gymschoenen!Huidige ledenpassen worden eind Januari vervangen!

 

Nieuws

 

 

Met ingang van 1 januari 2011 stopt de Sportpas B.V. met haar werkzaamheden. Sportpas B.V. is de partij die de afgelopen jaren voor de NTTB en andere sportbonden de sportpas/ ledenpas heeft verzorgd.

De NTTB is, samen met enkele andere bonden, bezig om een nieuwe ledenpas voor al haar leden aan te schaffen. Wij verwachten eind januari deze ledenpas bij alle leden te kunnen bezorgen. Het streven is om dit voor de start van de voorjaarscompetitie gereed te hebben. Tot het moment waarop de nieuwe ledenpassen zijn verzonden en ontvangen door de leden, blijft de huidige sportpas gewoon geldig voor gebruik bij toernooien en wedstrijden.

Leden die met de sportpas een tegoed hebben gespaard, kunnen dit tot en met 30 juni 2011 opvragen. Meer informatie hierover zal worden opgenomen in de brief, die met de nieuwe ledenpas aan alle leden wordt toegezonden.  


Einduitslag Limburgse Kampioenschappen Jeugd 2011

                        

Voor Landgraaf

                        

 

                        

                        

Jongens Welpen Dubbel D

                        

                        

3/4        Cranen, R.                   Landgraaf                   

                        

    // Beckers, C.                  Wijzenbeek/Westa            

                        

3/4        Cranen, T.L.J.               Landgraaf                   

                        

    // Debets, G.                   Sibbe MC                    

                        

 

                        

 

                        

                        

Troosttoernooi Meisjes Kadetten Enkel C

                        

                        3/4                                 Cranen, M.M.J.               Landgraaf  

 

                                                                         

Einduitslag Limburgse Kampioenschappen Senioren 2011

                        

                        Heren C                                       

                        

                        2e             N. Boymans                   -               Landgraaf

                        

 

                        

                        

Troosttoernooi Heren Enkel A+B+C                           

                        

                        

 

                        

Heren Enkel D                              

                        

3/4        Janssen, M.                  Landgraaf                   

                        

 

                        

                        

Troosttoernooi Heren Enkel D                               

                        

                        

3/4        Meyboom, T.                  Landgraaf                   

                        

 

                        

Heren Dubbel F                              

                        

3/4        Manders, G.H.E.              Helden '67                  

                        

    // Stark, S.                    Landgraaf                   

                        

 

                        

 

                        

                        

Troosttoernooi Heren Enkel E                               

                        

                        

2          Moonen, F.                   Landgraaf                   

                        

 

                        

 

        


Hallo allemaal,

 

De zoektocht naar een alternatieve trainingslocatie voor de groep van SVN heeft helaas nog niet het gewenste resultaat opgeleverd.

We geven de moed nog niet helemaal op, maar voor nu donderdag betekent dit dat de training wederom begint om 18.30 uur.

 

Groetjes

 

Patrick


Beste jeugdleden en ouders,

 

Een Bericht dat aan de late kant is, maar dat ging helaas niet anders.

Naar nu blijkt heef de gemeente /SVN een foutje in de

planning / communicatie gemaakt.

Op donderdag maakte SVN tot aan de jaarwisseling gebruik van onze zaal van 17.30 – 19.30 uur.

Dat had ik zo niet op het bezettingsschema staan dat ik van de gemeente heb gekregen.

Probleem is nl. dat onze jeugdtraining om 18.00 uur begint.

 

Nu hebben we de volgende oplossing gevonden:

Het zou wel heel vervelend zijn als door een foutje van de gemeente een hele groep jeugd niet aan het sporten zou komen.

Een beetje flexibiliteit van twee kanten dus!

Onze jeugdtraining begint ipv om 18.00 uur om 18.30 uur.

Dan kan SVN met de jongste jeugd van 17.30 – 18.30 uur in het Hoefveld binnen trainen en de andere groep begint al met de buitentraining (brrrrrrr…..).

Komende week gaan we dan op zoek naar een alternatief voor de groep die nu nog in het Hoefveld blijft.

Mocht dat onverhoopt niet lukken dan betekent dat dat de jeugdtraining op donderdag in januari en februari begint om 18.30 uur.

 

Groetjes

 

Patrick


Hoefveld verwelkomt TTV Landgraaf

Landgraaf

De gemeente Landgraaf heeft afgelopen zaterdag sporthal het Hoefveld overgedragen aan tafeltennisvereniging Landgraaf, dat is ontstaan uit een fusie tussen Succes (Lauradorp) en Nieuwenhagen.

Beide verenigingen hadden op hun eigen locatie weinig toekomstperspectief meer en zijn daarom samen met de gemeente op zoek gegaan naar een nieuw onderkomen. Wethouder Harry Erkens was op het ‘openingsfeestje’ aanwezig. ,Prima dat twee verenigingen de handen ineen slaan. En dit is ook voor de gemeente een prima oplossing omdat we van het beheer van sporthallen afwillen,’ aldus Erkens. Volgens voorzitter Niek Boymans heeft TTV Landgraaf nu een schitterende accommodatie: ,Menig vereniging zou hier jaloers op zijn. De hal krijgt nog een kleine opknapbeurt waarna we hier wel even vooruit kunnen,’ aldus Boymans, die samen met Patrick Merx voorzitter is.

Beide clubs hebben een rijk verleden. Succes is in 1966 opgericht en speelde lange tijd in het Oratorium in Lauradorp. De club had grote successen, zo speelde het jongensteam en het damesteam op het hoogste landelijke niveau. Later, in de jaren’90, moest Succes verhuizen en had het eigenlijk geen vaste stek meer. De laatste 13 jaar was dat wel het geval en was Succes gehuisvest in basisschool Bei de Ling.

TTV Nieuwenhagen ontstond in 1978 en heeft een aantal jaren gespeeld in het Hoefveld, waar de fusieclub dus nu terugkeert. Vanaf 1987 speelde men in de sportzaal naast SVN aan de Emmastraat, waar ook deze vereniging veel successen kende. Verenigingen uit het hele land zijn er geweest en gingen vaak pas laat naar huis. Twee jaar geleden is besloten een fusiecommissie op te richten en de nieuwe vereniging met meer dan honderd leden is dus nu een feit.

Harry Erkens heeft overigens bij beide clubs nog gespeeld. ,Ik kom dan ook een hoop oude bekenden tegen en eigenlijk moet ik maar nog eens gaan zoeken of ik dat batje nog kan vinden,’ sprak Erkens zaterdag. Het openingsritueel werd vooraf gegaan door een toernooi, dat met 64 deelnemers zo goed als volgeboekt was. TTV Landgraaf heeft haar trainingsavonden op maandag, donderdag en vrijdag.

Geïnteresseerden (jeugd en senioren) zijn uiteraard altijd welkom in het Hoefveld (Belvauer 58).

Competitie wordt gespeeld op zaterdag en de eerste speelronde is op 29 januari.

Komend weekend is de fusieclub ook vertegenwoordigd op de Limburgse Kampioenschappen in Panningen. Niek Boymans jr. speelt namens Landgraaf in de hoogste seniorenklasse.


6 januari 2011

VERHUIZING IS EEN FEIT

 

We zijn afgelopen dinsdag verhuisd naar het Hoefveld. Alle tafels en spullen van Succes en Nieuwenhagen staan inmiddels in onze nieuwe hal al zal het allemaal wel nog definitief een plek moeten krijgen.

DONDERDAG is de 1e training, maar nu dreigt de verlichting weer roet in het eten te gooien. De installatie daarvan heeft vertraging opgelopen waardoor de zaal mogelijk donderdagavond (gedeeltelijk) niet kan worden gebruikt.

Er is wel gewoon OPEN, dus iedereen is WELKOM!!!!!

 

Bedankt nog voor de hulp aan iedereen die heeft meeverhuisd.


Landgraaf, 29 december 2010

Hallo allemaal,

 

De weersomstandigheden zijn nog zodanig dat we ook morgenavond niet kunnen verhuizen. Met de sneeuw is het nog steeds niet mogelijk om met de vrachtauto bij de sportzalen te komen.

Mits het weer het toelaat zal de verhuizing nu dinsdag 4 januari  as. plaatsvinden.

 

Aangezien de ijskast in Nieuwenhagen wel leeg moet, zijn jullie morgen vanaf 19.30 uur van harte uitgenodigd in de zaal in Nieuwenhagen.

 

Dit betekent ook dat er op maandag nog in de zaal aan de Lindestraat getraind kan worden en …. daar moet de ijskast ook leeg!

 

Helaas betekent het ook dat de jeugdtraining op dinsdag niet door kan gaan.

Houd de site en je mail in de gaten voor verdere updates!

 

Bestuur TTV Landgraaf


Landgraaf, 21 december 2010

VERHUIZING GAAT MAANDAG NIET DOOR, VANWEGE DE SNEEUW IS HET ONMOGELIJK DE TAFELS IN DE VRACHTWAGEN TE KRIJGEN.  WE GAAN HET DONDERDAG VANAF 19 uur OPNIEUW PROBEREN. MAANDAG BIJ SUCCES GEWOON TRAINEN !!!

                                   

 


 

Beste sportvrienden,

 

 

Via deze nieuwsbrief willen we jullie op de hoogte brengen van de allerlaatste ontwikkelingen binnen onze vereniging en de belangrijkste punten vanuit het bestuur.

 

In chronologische volgorde:

 

Verhuizing

Op maandag 27 en donderdag 30 december gaan we verhuizen. Op maandag gaan we alle tafels verhuizen van zowel de gymzaal Bei de Ling als van de gymzaal Heigank. Daarnaast zullen we de overige spullen die nu in Waubach liggen en die we graag willen meenemen verhuizen (de kantine-inventaris blijft in Waubach).  

Op donderdag 30 december zullen we alle spullen – voor zover nodig – vanuit de gymzaal Heigank verhuizen. Gezien de beperkte bergruimte in de sportzaal Hoefveld betekent dit vooral ‘afscheid’ nemen van spullen. Met name in de bergruimte liggen volgens ons nogal wat spulletjes die de verenging in bruikleen had. Wil je deze spullen terug hebben, kom dan op 30 december naar de gymzaal! Zet deze data in je agenda! Op beide dagen beginnen we om 19.00 uur!!!

 

En om jullie een beetje over de drempel te helpen…….op 30 december moet ook de ijskast leeg zijn!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

 

Contributie per 1 januari 2011

Zoals tijdens de fusievergadering afgesproken is er tot 01-01-2011 sprake van twee aparte financiële administraties. Vanaf die datum zal Carlo Karssing als penningmeester de financiële administratie van de fusievereniging verzorgen. Vanaf 1 januari zullen de contributies wijzigen.           

 

Steunend lid                               €   3,50

Senioren competitie                   € 11,00

Senioren recreant                      €   8,50

Jeugdlid                                       €   6,50

 

Bij de senioren wordt dus onderscheid gemaakt tussen wel of niet competitiespelend. Bij de jeugd kennen we in de nieuwe situatie per 1 januari maar 1 tarief.

De basiscontributie voor de NTTB wordt betaald vanuit de structurele maandelijkse contributie. Verder worden enkel en alleen de competitietoeslagen voor de voor- en najaarscompetitie apart in rekening gebracht.

Het overgrote deel van de leden heeft een machtiging voor automatische incasso afgegeven. De penningmeester zal vanaf januari maandelijks rond de 15e van de maand de contributie laten afschrijven.

N.B.

Voor leden die thans de contributie overmaken met een automatische periodieke overboeking geldt dat zij het bedrag per 1 januari as. evt. moeten aanpassen. Let er hierbij op dat het juiste rekeningnummer wordt gebruikt. Dit is nl. het oude nummer van TTV Nieuwenhagen: Rabobank 13.63.26.811

 

Toernooi en feestavond 8 januari 2011  

We gaan het nieuwe jaar meteen goed beginnen. Op zaterdag 8 januari start om 14.00 uur het openingstoernooi in onze nieuwe sportzaal. ’s Avonds vindt dan de feestavond plaats in Café ’t Hoefveldje. Naast de bekende gezelligheid zal deze avond in het teken staan van een aantal speciale activiteiten. Op deze avond zal in elk geval formeel de gebruikersovereenkomst worden getekend in aanwezigheid van de wethouder van sport, Harry Erkens. Verder stellen we er op dit moment alles voor in het werk om ook het nieuwe clubtenue te presenteren.  

 

N.B.

Om misverstanden te voorkomen. Doe je mee aan het toernooi en/of kom je gezellig meefeesten op de feestavond? Meld je aan via het inschrijfformulier op de website – www.ttvlandgraaf.nl of stuur een mail naar activiteitencommissie@ttvlandgraaf.nl . Op deze manier weten we hoeveel mensen we kunnen verwachten tijdens het toernooi en de feestavond en dat helpt enorm bij de voorbereidingen!


 

Samenstelling teams voorjaarscompetitie 2011

Onder Downloads vinden jullie de definitieve teamindeling terug.

 

Nieuw clubtenue

Er wordt wel eens iets geroepen in de wandelgangen (in dit geval: aan de bar).

 

Als bestuur hebben we besloten dat onze eerste grote investering er een zal zijn in nieuwe clubtenues. We vinden het van groot belang dat we vanaf het nieuwe seizoen ook als één vereniging naar buiten toe treden en naar onze mening hoort daar een nieuwe uniform clubtenue bij. Hierbij worden shirt en broekje door de vereniging in bruikleen gegeven aan alle competitiespelende leden. Een bijpassend trainingspak en evt. sporttas zal tegen gereduceerd tarief zelf aangeschaft kunnen worden.

 

De investering in een nieuw clubtenue hebben wij de voorrang gegeven boven een investering in nieuwe tafels. Mocht de financiële situatie van de vereniging zich verder positief blijven ontwikkelen dan zullen we heel nadrukkelijk ook gaan kijken naar nieuwe tafels. Overigens hebben we ook nog de doorkijk vanuit de kantine naar de speelzaal op ons verlanglijstje staan…..maar zoals dat voor eenieder van ons geldt: ook wij kunnen iedere euro maar 1 keer uitgeven.

 

 

Tot zover de laatste nieuwtjes.

 

 

Langs deze weg willen wij jullie allen bedanken voor de steun in het afgelopen (fusie)jaar. Wij wensen jullie en jullie naasten heel fijne feestdagen en een sportief maar bovenal gezond 2011.

Bestuur TTV Landgraaf

 

 

Voor vragen/opmerkingen over deze nieuwsbrief kun je mailen naar Patrick Merx: voorzitter@ttvlandgraaf.nl


 

 


May Quaedvlieg is voorlopig uit de roulatie.

Hij kwam door het winterse week ten val en scheurde daarbij een pees af in zijn knie.

De speler van herenteam 1 is inmiddels geopereerd en moet zes weken absolute rust houden.

,Ik loop nu op krukken en heb al een keer geprobeerd de trap op te gaan. Omdat ik bijna dood bleef, heb ik nu maar een bed beneden geplaatst,´ aldus May.

May kan de komende voorjaarscompetitie vergeten en dat is een forse streep door de rekening van het eerste team, dat zich graag wil handhaven in de 3e divisie.

Nieuwe kleding !!!

 

Met ingang van komend seizoen krijgen we NIEUWE TENUES.

Shirt en broek worden door de vereniging betaald, leden kunnen zelf een bijpassend trainingspak bestellen.

Het bestuur zal een voorselectie maken van ons mogelijke clubtenue.

Deze zullen binnenkort bij de club te zien zijn, waarna iedereen zijn/haar mening mag geven.

Het bestuur zal daarna een keuze maken.

Half januari moet ons nieuwe tenue worden gepresenteerd.

Misschien nog op de Limburgse Kampioenschappen, maar zeker voor aanvang van de competitie.

 MEER INFO VOLGT!                                                

Het Bestuur.


 WE GAAN VERHUIZEN!!!!!        

Maandag 27 december gaan we bij SUCCES verhuizen (vanaf 19 uur)

Donderdag 30 december gaan we bij N’HAGEN verhuizen (vanaf 19 uur)

Aan de leden de oproep mee te helpen.. er is op deze dagen geen training!

VELEN HANDEN MAKEN LICHT WERK

Noteer deze data daarom alvast in je agenda. Op de mededelingenborden komt een lijst te hangen waarop je kunt aangeven op welke dag(en) je wilt meehelpen. Dat maakt het voor ons qua planning ook iets eenvoudiger.

Of meld je aan via Mail:    secretaris@ttvlandgraaf.nl


Start Trainingen !!!

Op maandag 3 januari 2011 is de 1e training in het Hoefveld (vanaf 20 uur)

overige trainingstijden vanaf 1 jan.:

 dinsdag 18.30 - 20u: JEUGD

 donderdag 18.00 - 19u: JEUGD 1

19u - 20.30u: JEUGD 2

(Senioren kunnen 19.45u instromen!)

vanaf 2030u: SENIOREN

vrijdag  vanaf 19.30u: SENIOREN

Competitiewedstrijden:

zaterdag      14u (JEUGD) en 16u (SENIOREN)

        

      Bestuur TTV Landgraaf.

                                                


Vrijdag 17 december: KERSTKWAJONGEN.

TTV Landgraaf organiseert een kaarttoernooi.

Datum:              vrijdag 17 december 2010

Aanvang:          20.00 uur

Plaats:               Home Lindestraat

Aanmelden is wenselijk, maar niet noodzakelijk.

Wij hopen weer op een groot aantal deelnemers.

Bestuur TTV Landgraaf.


Beste sportvrienden,

TTV Landgraaf verhuist naar een nieuwe sporthal!!

Ter gelegenheid van onze fusie en de inwijding van de nieuwe zaal willen wij jullie uitnodigen voor een toernooi met aansluitend een gezellige avond op zaterdag 8 januari 2011.

Aanmelden voor de feestavond en/of het toernooi kan via onze website www.ttvlandgraaf.nl. klik op de Home page op InschrijfformulierToernooi

en stuur dit op naar    Activiteitencommissie@ttvlandgraaf.nl

(Het toernooi start om 14.00 uur.

Voor deelname aan het toernooi vragen wij een kleine bijdrage van € 5,-)

Wij stellen het zeer op prijs als we jullie op deze dag mogen begroeten in ons nieuwe clubhome ‘’t Hoefveldje’(Belvauer 58 te Landgraaf) !

                                    Bestuur TTV Landgraaf    


Beste Leden

De inschrijving voor de Limburgse kampioenschappen 2011 is van start gegaan

Data:

Jeugd:                        zaterdag 15 januari 2011

Senioren :                zondag 16 januari 2011

Accommodatie:        Sporthallen “Piushof” te Panningen, Piushof 137

Telefoon:                        077 – 307 29 98

Organisatie:                TTC Panningen ’74.

Als je wil deelnemen geef dat dan door aan Fredy Hoffmann via

wedstrijdsecretaris@ttvlandgraaf.nl  of  f.hoffmann@home.nl.

De inschrijftermijn is verlengd tot 15 november, maar wacht niet te lang met je aanmelden.

De convocatie kun je downloaden via Download op de Site.

 

Bestuur TTV Landgraaf


 

UITNODIGING

Voor alle senioren met een C, E, of G-licentie: Opgelet!

Want eind november beginnen in de nationale meerkampen.

Wie interesse heeft, kan zich via Frank Moonen inschrijven.

1e regionale ronde is op zondag 21 november.

Speelzaal wordt later bekend (mogelijk wordt het onze speelzaal)

FINALE is op zondag 13 maart.

LET OP! Inschrijven uiterlijk 4 november. Meer info op www.nttb.nl

gr Frank Moonen


Beste jongens en meisjes,

 

In de herfstvakantie is er geen jeugdtraining op

 dinsdag 19-10 en donderdag 21-10.

 

Groeten,  Het Bestuur

 


        

Op 8 oktober 2010 is er een extra  Algemene Ledenvergadering geweest

om de mening te peilen van de leden over een eventuele verhuizing naar een andere zaal.

De leden waren unaniem van mening dat het goed is om met ingang van

01 januari 2011 over te gaan naar de gymzaal Hoefveld, een mooie locatie in Nieuwenhagen.

Hier hebben wij de mogelijkheid om 9 teams tegelijk thuis te laten spelen.

Vanaf de voorjaarscompetitie 2011 zullen daar dan ook de wedstrijden gespeeld gaan worden.

Wij hopen dat we op deze manier het voortbestaan van de vereniging een positieve impuls kunnen geven.

 

 


 

Gevonden op de website van de gemeente  Door Patrick

 

Wethouder zoekt sportclub (16-9-2010)

Wethouder Harry Erkens van sportzaken wil graag kennis maken met de Landgraafse sportverenigingen.

Wie graag een keer van gedachten wisselt over zijn of haar sportclub kan contact met hem opnemen.

Zelf is hij altijd sportman in hart en nieren geweest: “Ik wil graag weten wat er speelt bij de sportverenigingen.

Natuurlijk volg ik de verschillende media in Landgraaf maar ik wil ook graag persoonlijk kennis maken met de verenigingen.

“Het kennis maken met de verenigingen hoeft bij voorkeur niet bij de gemeente. “

Het liefst kom ik ter plekke kijken bij een training, een toernooi of een competitiewedstrijd”, vervolgt Harry Erkens.

Een belangrijk onderdeel van de sportverenigingen zijn voor de wethouder de jeugdleden.

“Wanneer je, net als ik, jarenlang voor de klas hebt gestaan dan zie je pas hoeveel kinderen niet meer aan sport doen.

Ook het ouderwets ravotten in de natuur of op straat spelen is er vaak niet meer bij.

En dat terwijl het zo belangrijk is om te blijven sporten, zowel voor de lichamelijke als geestelijke ontwikkeling.

Als een sportvereniging ideeën heeft over het aantrekken van meer jeugdleden dan wil ik graag meedenken.”

Afgelopen week had de wethouder al een gesprek met de tafeltennisvereniging TTV Landgraaf (de gefuseerde verenigingen TTV Succes en TTV Nieuwenhagen), over de fusie en alles wat hiermee samenhangt.

 

Wie graag een keer van gedachten wisselt over zijn of haar sportclub kan contact opnemen met Harry Erkens tel. (045) 569 52 22 of via mail: Harry.erkens@landgraaf.nl. Hij brengt graag een bezoek aan de sportvereniging.

 


Beste sportvrienden.

 

Het was een gezellige boel Zaterdag 28 augustus 2010 in de zaal bij succes.

Er werd een Tafeltennis Teamdriekamp gespeeld onder de leden welke 4 de klas speelde of spelen........

Iedereen kon van iedereen winnen en verliezen, zo kwamen de gekste standen tot stand.

Zo verliest de winnaar van de 10 kamp de eerste wedstrijd van de No 4.

Maar Ron Penders kwam uit eindelijk met 8 punten boven aan de lijst,

John Nievelstein had ook 8 punten maar hij had wel verloren van Ron.

Nadat de 10 kamp was gespeeld werd nog door de fanatiekelingen een kleine dubbel kamp gespeeld

Van jong tot oud heeft zich vermaakt dat zien jullie wel aan de fotos,

Bekijk de Foto’s In het menu Foto’s

 

P.s. nog een bedankje voor Ruud en Harrie welke de wedstrijdleidingen hadden.

 

Sportgroetjes.   Piet

 


 

Start Jeugdtraining

 

Beste jongens en meisjes,

 

We starten weer met de jeugdtraining op donderdag 26 augustus in de zaal Heigank (Nieuwenhagen).

Dit is van 18.00 – 19.30 uur.

De training staat weer onder leiding van John Leenders.

De trainingen op dinsdag in de zaal Lindestraat (Lauradorp) starten pas op dinsdag 7 september.

Daar wordt dan getraind van 18.30 – 20.00 uur onder leiding van Niek Boymans jr.

Er is wel altijd een mogelijkheid om in de periode dat er op dinsdag nog geen training is,

gebruik te maken van de vrije training op vrijdag in de zaal aan de Heigank, vanaf 20.00 uur.

 

Ondanks dat het nog vakantie is, wanneer we weer beginnen,

hopen we dat jullie toch zoveel mogelijk aanwezig zijn, omdat de competitie kort daarna alweer begint.

 

Met vriendelijke groet,

 

Het Bestuur van TTV Landgraaf.

 


Geachte tafeltennisvrienden

Tafeltennis teamdriekamp team 6+7+8

 Wij willen een klein toernooitje opzetten tussen bovengenoemde teams.

(alle 4 de klas)

wij willen deze team driekamp laten plaats vinden in hal van TTV Succes en wel op 28 augustus 2010

Aanvang 14.00 uur.

 Graag opgeven bij Fredie of Piet

 


 

DEFINITIEVE TEAMSAMENSTELLING TTV LANDGRAAF NAJAAR 2010

 

Heren 1 (landelijk, 3e divisie)

 Niek Boymans jr, May Quaedvlieg, Jo Engelen, Charles Huijnen.

 Heren 2 (promotieklasse)

 Erik de Haan, Tim Meyboom, Marcel Schlenter, Maarten Janssen.

Heren 3 (promotieklasse)

 Carlo Karssing, Ivo de Haan, Tim Keren, Patrick Merx, Paul van de Laar.

Heren 4 (2e klasse)

Frank Moonen, Robin van Mierlo, Jorn Baumler.

Heren 5 (2e klasse)

 Richard Janssens, Marcel Verstappen, Jose Baumler, Roy Loos.

Heren 6 (3e klasse) 

Serge Stark, Niek Boymans sr, Wim Vinken, Harald Moss, Tom van Venrooy.

Heren 7 (4e klasse)

Maria Kemp, Anita Wilms, Ruud Wilms, Jos Verstappen, Linsey vd Heuvel.

Heren 8 (4e klasse)

 redy Hoffmann, John Nievelstein, Bert Verberkt, Riet Smeets, Henk Korver.

 Heren 9 (4e klasse)

Piet Geurts, Willy van Laanen, Lambert Bollen, Sergei Bollen, Karl Foeckers, Marcel Bloem.

 Door-de-week Heren 10 (1e klasse)

 Frank Moonen, Harald Moss, Serge Stark, Kristiaan Sonntag, Fredy Hoffmann.

 Door-de-week Heren 11 (2e klasse)

 os Verstappen, Ine Hendriks, Piet Geurts, Arno Cranen, Mario Ossen, Anita Wilms, Ruud Wilms.

 Recreantencompetitie (1e klasse)

 Frank Moonen, Niek Boymans jr, Patrick Merx, Paul van de Laar, Harald Moss.

 

Jongens 1 (2e klasse)

 Len Verstappen, Mart Verstappen, Jason de Lang, Ward Wilms.

Jongens 2 (2e klasse)

 Michelle Cranen, Ryan Cranen, Joualle Rongen.

 

Opmerkingen/bijzonderheden:

 

Alle seniorenteams spelen in de zaal van Nieuwenhagen, aanvang 16.00 uur.

Alleen herenteam 4 speelt om 11.00 uur, gelijktijdig met de jeugdteams.

Herenteam 5 speelt in de zaal van Succes, aanvang 17.00 uur.

 

De spelers van de herenteams 2 en 3 mogen niet bijelkaar invallen.

Eerstgenoemde per team is de AANVOERDER. Die is ervoor verantwoordelijk dat het team

Compleet is en dat het wedstrijdbriefje na afloop op de goede plaats terechtkomt.

 

Vragen of opmerkingen: Frank Moonen, 06-51551767 of frank.moonen@l1.nl