Sorteringsspelet

Material:

Förberedelser:

Fäst de åtta markörerna i en rak linje, i slumpmässig ordning.

Instruktioner:

Målet med spelet är att skriva instruktioner som innebär att man i slutänden har en rak linje med siffermarkörerna - sorterade.

Instruktionerna ska gå att applicera på vilken slumpad rad som helst.

Till sin hjälp har man åtta olika operationer. Alla operationer utom en kostar 1 att utföra en gång.

Operationer:

Mål 1: Hitta en uppsättning operationer som fungerar.

Mål 2: Hitta en uppsättning operationer som fungerar och totalt sett kostar så lite som möjligt.

Bäst uppsättning vinner!

Exempel på lista med operationer:

1. Skapa en ny, tom linje. (1)

2. Börja på första talet i linjen med slumpade tal..

3. Lägg talets position på minnet, som x. (1)

4. Jämför talet på positionen vi har i minnet med det andra talet i listan. (1)

5. (Om det nya talet är mindre, lägg dess position i minnet som x. (1)

6. Upprepa 4-5 för varje tal efter det första.

7. När alla tal gåtts igenom, plocka bort stiftet på position x. (1)

8. Stoppa in stiftet först på den nya linjen. (1)

9. Upprepa 2-8 tills ursprungslistan är tom.

Hur mycket kostar det totalt att använda den här?

(Bonus: Ta reda på vad den här algoritmen heter...)