Dn. «__»___________ 201__ r.

 

 

                                 PEŁNOMOCNICTWO

 

Niżej podpisany          _______________________________________________

                                                                                   (imię, nazwisko)

numer paszportu          _______________________________________________

zamieszkały                 _______________________________________________

          (państwo, miasto, adres)

 

oświadczam iż udzielam:

 

niżej podpisany           _______________________________________________

                                                                                    (imię, nazwisko)

numer paszportu          _______________________________________________

zamieszkały                 _______________________________________________

          (państwo, miasto, adres)

 

pełnomocnictwa do odebrania kwoty podatku VAT wykazanego w dokumentach

TAX FREE wystawionych na moje nazwisko.

 

 

_______________________                                              _____________________

Imię i nazwisko osoby                                                                                             Imię i nazwisko osoby                          

wystawiającej pełnomocnictwo                                                                                upoważnionej do odbioru