ျမန္မာအစိုးရႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးစကားမွ ပါဠိ သကၠတသက္ ေ၀ါဟာရမ်ား

ေဒါက္တာလွေဘ (ေရး) / ေမာင္သာႏိုး (ျမန္မာျပန္)

(အေတြးအျမင္ စာစဥ္ ၁၈၀ ၂၀၀၆ ခုႏွစ္)

(၁၉၆၈ ခုႏွစ္၊ ေမလ အေရွ႕တိုင္းနဲ႔ အာဖရိကပညာရပ္မ်ားေက်ာင္း၊ အစိုးရေ၀ါဟာရေဗဒ စာတမ္းဖြတ္ပြဲမ်ားမွာ တင္သြင္းခဲ့သည့္ စာတမ္း)

ျမန္မာအစိုးရနဲ႔ ႏိုင္ငံေရးစကားမွာ ပါဠိနဲ႔ သကၠတသက္ ေ၀ါဟာရေတြကို ေခတ္သံုးေခတ္ပိုင္းတာ သင့္ေလွ်ာ္မယ္

၁။        ဘုရင္စနစ္ေခတ္ (၁၀၄၄-၁၈၈၆)

၂။        ပထမ ဘုရင္စနစ္ေနာက္ေခတ္ (၁၈၈၆-၁၉၆၂)

၃။        ဒုတိယ ဘုရင္စနစ္ေနာက္ေခတ္ (၁၉၆၂ က ခုထိ)

        ဘုရင္စနစ္ေခတ္ကေတာ့ ပဠိဟာ ပညာရွင္ေတြ၊ စာေရးဆရာေတြအဖို ဒုတိယဘာသာစကားျဖစ္ခဲ့တယ္။ ပါဠိဟာ ခရစ္ႏွစ္ ၁၀ စု တစ္ခ်ိန္ခ်ိန္က ျမန္မာျပည္ထဲ ေရာက္လာတဲ့ ေတာင္ပိုင္းဗုဒၶဘာသာ က်မ္းဂန္ေတြရဲ႕ ဘာသာစကားျဖစ္တယ္။ ဒီသာသနာကို သက္ျမန္မာသက္ဦးဆံပိုင္ ဘုရင္ေတြက အားေပးၾကၿပီး ဗုဒၶရဟန္းေတာ္ေတြက အေရးအသားနဲ႔ အဓိက ျဖန္႔ျဖဴးခဲ့ၾကတယ္။ ပညတ္အသစ္ေတြကို ဘာသာျပန္ျခင္း၊ ဆီေလွ်ာ္ေအာင္ျပဳျခင္း၊ ပါဠိစကားလံုးေတြ စကားစုေတြ ယူသံုးျခင္းနဲ႔ ျမန္မာစကားထဲ ထည့္သြင္းခဲ့ၾကတယ္။

        စကားလံုးသစ္ တိုးပြားမႈမွာ သကၠတရဲ႕ ပါ၀င္မႈက အဓိကအားျဖင့္ ေဗဒင္၊ နကၡတ္၊ ေဆးစတဲ့ ဘာသာရပ္မ်ိဳးမွာပဲ ျဖစ္တယ္။ ဒါေၾကာင့္ ျမန္မာစကားမွာ သကၠနဲ႔စာရင္ ပါဠိသက္ေတြက ပိုကဲေနတယ္။

        ပထမ ဘုရင္စနစ္ေနာက္ေခတ္အတြင္း ျမန္မာအမ်ားပဲ ၁၈၈၆-၁၉၄၈ ၿဗိတိသွ် အုပ္ခ်ဳပ္ေရးကာလမွာ အဂၤလိပ္စကား သင္ၾကားမႈကို အေလးအနက္လုပ္လာၾကတယ္။ အေၾကာင္းက ရွင္းပါတယ္။ အမ်ားအျပား ႏိုင္ငံေရးလုပ္လာၾကတယ္။ အစိုးရနဲ႔ ႏိုင္ငံေရးနယ္ပယ္က ပညတ္ေတြကို အရင္က ပါဠိနဲ႔ သကၠတဆီက ေခ်းငွားခဲ့ၾကသလို အဂၤလိပ္ဆီက ေခ်းငွားၾကရ ေတာ့တယ္။ ဒါေပမဲ့ အစဥ္အလာဆိုတာ ပ်က္ေပ်ာက္ခဲတယ္။ အဂၤလိပ္စကားလံုး၊ စကားလံုးစု၊ ေ၀ါဟာရေတြကို ဘာသာျပန္ရာ၊ ပါဠိလို အနည္းအက်ဥ္း၊ သကၠတလို ရွိၿပီး စကားလံုးေတြ၊ အသစ္စကားလံုးေတြ သံုးၿပီး ျပန္လိုက္ၾကေတာ့တယ္။

        စစ္အစိုးရရဲ႕ ကေန႔ေခတ္မွာေတာ့ ေတာ္လွန္ေရးအစိုးရက ပေဒသရာဇ္ဆန္တယ္ ယူဆတဲ့ အေလ့ အမ်ားအျပားကို ဖ်က္သိမ္းခဲ့ၿပီ၊ ျမန္မာ့ ဆိုရွယ္လစ္ လမ္းစဥ္ပါတီကလြဲလို႔ ႏိုင္ငံေရးပါတီေတြကို ပိတ္ပင္ထားၿပီ။ ဒါေပမဲ့ စကားလံုးသစ္ထြင္တဲ့ အစဥ္အလာကေတာ့ ထိန္းထားဆဲပဲ။

        ေအာက္ပါ ဆင္းသက္ပုဒ္စာရင္းက က်ဳပ္ေျပာေနတာကို ရွင္းျပပါလိမ့္မယ္။ ဒီစာရင္းကို အပိုင္းေလးပိုင္းခြဲထားတယ္။

ဘုရင္စနစ္ေခတ္အတြင္း ရခဲ့တဲ့ ဆင္းသက္ပုဒ္မ်ား

        ဘယ္ဆင္းသက္ပုဒ္ေတြကို ဒုတိယနဲ႔ တတိယေခတ္ေတြမွာ ဆက္ထိန္းသိမ္းတယ္။ အဓိပၸါယ္ေျပာင္းခဲ့ တယ္ မေျပာင္းဘူး ျပထားပါတယ္။ အပိုဒ္ခြဲ ေျခာက္ပိုင္းရွိတယ္။ အုပ္စိုးသူမ်ား၊ ဘြဲ႔မ်ား၊ ၀ိေသသနမ်ား၊ တာ၀န္မ်ား၊ အရည္အေသြးမ်ား၊ အစိုးရကိရိယာမ်ား၊ စာမ်ားျဖစ္ပါတယ္။

အုပ္စိုးသူမ်ား        ။ အုပ္စိုးသူမ်ားနဲ႔ပတ္သက္တဲ့ ဆင္းသက္ပုဒ္ေတြအနက္ ဧကရာဇ္  ကေတာ့ ျမန္မာဘုရင္စနစ္နဲ႔အတူ ပါသြားၿပီ။ ပေဒသရာဇ္  ကေတာ့ ေနာက္ေခတ္ထိပါလာၿပီး ရွမ္းျပည္နယ္ အႀကီးအကဲမ်ားနဲ႔ ျမန္မာ ဖြဲ႔စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပံု ေဘာင္အတြင္းသံုးတယ္။ အခုအခ်ိန္မွာေတာ့ ပေဒသရာဇ္စနစ္အတြက္ မလိုတမာသေဘာသံုးတယ္။

ဘြဲ႕မ်ား        ။        ။ ဘြဲ႔မည္ရည္အားလံုးကို ၁၉၄၈-၆၂ အရပ္သား အုပ္စိုးမႈ ကာလအတြင္း ထိန္းသိမ္းခဲ့ပါတယ္။ သူတို႔ခ်ည္း ျဖစ္ျဖစ္၊ အျခားအသံုးနဲ႔ တြဲလို႔ျဖစ္ျဖစ္ ႏိုင္ငံေရး ဆုလာဘ္အေနနဲ႔ လူေတြကို အပ္ႏွင္းၾကတယ္။

၀ိေသသနမ်ား ။                ။ ၀ိေသသနေတြမွာ စိတ္၀င္စားစရာ သမိုင္းေတြ ရွိၾကတယ္။ အဓိပတိ  ဘြဲကို ၁၉၄၂ နဲ႔ ၁၉၄၅ ျမန္မာျပည္ကို ဂ်ပန္သိမ္းထားစဥ္က ျပန္သံုးလာတယ္။ အဲ့ဒီတုန္းက ႏိုင္ငံအႀကီးအကဲ ေဒါက္တာဘေမာ္က ဒီဘြဲ႔ ခံယူခဲ့တယ္။ နာယက ကေတာ့ နည္းနည္း အဆင့္ေလွ်ာသြားတယ္။ အဲ့ဒီတုန္းကေရာ အခုအထိပါ အသင္းကိုခ်ီးပင့္သူ အဓိပၸာယ္နဲ႔ သံုးတယ္။ သမၼတ ကို ၁၉၂၀ ႏွစ္မ်ားက ႏိုင္ငံေရးအဖြဲ႔ႀကီးတစ္ဖြဲ႔ ေခါင္းေဆာင္ ဦးခ်စ္လိႈင္ကို ဂုဏ္ျပဳဖို႔ ျပန္လည္ေဖာ္ထုတ္လာ ၾကတယ္။ ေနာက္မသံုးဘဲ ရွိခဲ့ရာက ႏိုင္ငံအႀကီးအကဲကို ၁၉၄၈-၆၂ မွာ သမၼတ ေခၚလာၾကတယ္။ ဒုတိယေခတ္မွာ ဥကၠဌ ဘြဲ႔က ဥပေဒျပဳ လႊတ္ေတာ္ သဘာပတိအတြက္ တရား၀င္အေခၚ၊ ၁၉၄၈ နဲ႔ ၁၉၆၂ အတြင္း လႊတ္ေတာ္သဘာ၀ပတိ တရား၀င္ အေခၚျဖစ္တယ္။ တရား၀င္ဘုတ္အဖြဲ႔မ်ား၊ တရားမ၀င္အဖြဲ႔မ်ားရဲ႕ သဘာပတိအတြက္ အေခၚလည္း ျဖစ္တယ္။ စစ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးေအာက္မွာ ဒီေ၀ါဟာရဟာ အဆင့္ျမင့္မားသြားတယ္။ ႏိုင္ငံအႀကီးအကဲကလည္း ဥကၠဌ၊ ေတာ္လွန္ေရး ေကာင္စီအတြင္း အတန္အသင့္အာဏရွိတဲ့ တရား၀င္ ဘုတ္အဖြဲ႔တိုင္းရဲ႕ သဘာပတိကလည္း ဥကၠဌပဲ။ တရား၀င္မဟုတ္တဲ့ အဖြဲ႔အစည္းတစ္ခုရဲ႕ သဘာပတိရဲ႕ အဆင့္အတန္းကေတာ့ မေျပာင္းမလဲပါပဲ။

တာ၀န္မ်ား။        တာ၀န္ခံေတြနဲ႔ ပတ္သက္လို႔ ဥပေဒျပဳလႊတ္ေတာ္အဖြဲ႔၀င္ အဓိပၸာယ္နဲ႔ အမတ္ေ၀ါဟာရဟာ ႏွစ္ေလးဆယ္ေလာက္ခံတယ္။ ျမန္မာစကားလံုးေတြနဲ႔ သမုာသ္ျပဳ သံုးေလ့ရွိတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ေနာက္ေနာင္ ထပ္ေျပာဦးမယ္။

အရည္အေသြးမ်ား။        ။ အရည္အေသြး၊ အာဏာ နဲ႔ ပတ္သက္လို႔ ေနာက္ေခတ္ႏွစ္ေခတ္မွာ စကားလံုးသစ္ေတြ အမ်ားႀကီး ထြင္ျဖစ္ၾကတယ္။ ဒါေတြကို ေနာက္ဆက္တြဲမွာ ေပးထားတယ္။

အစိုးရကိရိယာမ်ား၊ စာမ်ား။                ။ အစိုးရကိရိယာမ်ား စာမ်ားနဲ႔ပတ္သက္လို႔ကေတာ့ ဌာန နဲ႔  ဥပေဒ  ဆင္းသက္ပုဒ္ ႏွစ္ခုကိုပဲ အက်ဥ္းေဆြးေႏြးလိုတယ္။ အစိုးရဌာန အဓိပၸာယ္နဲ႔ ဌာန ကို ဘုရင္ေခတ္ကေန ကေန႔ေခတ္အထိ သံုးလာခဲ့ၾကတယ္။ ဒါေပမဲ့ ႏိုင္ငံေရးသမားေတြက နည္းနည္းေလး အဓိပၸာယ္ ေျပာင္းၿပီး သံုးတယ္။ ၁၉၃၅ ျမန္မာျပည္ အစိုးရ အက္ဥပေဒအရ ဌာန လို႔ ညႊန္းတဲ့အေၾကာင္းအရာ ၉၉ ခု ရွိၿပီး အဲ့ဒီထဲက ၉၁ ဌာနကို ၀န္ႀကီးေတြ လက္ေအာက္က်တာ ဘုရင္ခံရဲ႕ အထူးတာ၀န္၊ ဒါမွမဟုတ္ သီးသန္႔အေၾကာင္းအရာျဖစ္တယ္။ ဆင္းသက္ပုဒ္မ ဥပေဒ ကေတာ့ တရားစီရင္ေရးနဲ႔ စပ္လ်ဥ္းတဲ့ ေ၀ါဟာရတီထြင္ရာ ပါရတယ္။

ပထမဘုရင္စနစ္ေနာက္ေခတ္အတြင္း စခဲ့တဲ့ ဆင္းသက္ပုဒ္မ်ား

        ဒါေတြက အဓိကကေတာ့ မဲဆႏၵ၊ လႊတ္ေတာ္ သဘာပတိ၊ သမဂၢ၊ အယူ၊ ေပၚလစီ၊ အမ်ိဳးသားေရး (၀ါ) မ်ိဳးခ်စ္စိတ္ တို႔လို ႏိုင္ငံေရးနဲ႔ဆိုင္တဲ့ စကားလံုးေတြျဖစ္ၾကတယ္။ ဒါေပမဲ့ သဘာပတိနဲ႔ ၀ံသာႏု ဆင္းသက္ပုဒ္ ႏွစ္လံုးကို တိုတိုမွတ္ခ်က္ ခ်လိုတယ္။ ဥကၠဌ  နဲ႔ မတူ၊ သဘာပတိဟာ ဂုဏ္ထူးေဆာင္ သေဘာျဖစ္တယ္။ ၀ံသာႏု ဟာ ၁၉၂၀ မ်ားက ေခတ္အစားဆံုး စကားလံုးပဲ။ ၁၉၃၀ ေတြရဲ႕ အလယ္မွာေတာ့ ေခတ္မွိန္သြားတယ္။

ဒုတိယ ဘုရင္စနစ္ေနာက္ေခတ္အတြင္း စတဲ့ ဆင္းသက္ပုဒ္မ်ား

        ဒါေတြက သိပ္မမ်ားဘူး။ သံုးခုပဲေပးထားတယ္။ ေတာ္လွန္ေရးေကာ္စီက သူကိုယ္ပိုင္ ပါတီေထာင္ၿပီး သကၠတသက္ အျမဳေတ ကို (ညဴကလိယာစ္) ၀ါ (ကာဒါ) အတြက္ သံုးလိုက္တယ္။ အည မည  ေ၀ါဟာရဟာ အရင္က ပညာတတ္ ျမန္မာေတြမွ ရင္းႏွီးတာ။ အခုေတာ့ ျမန္မာ့ဆိုရွယ္လစ္ လမ္းစဥ္ပါတီ ေၾကညာစာတမ္းေၾကာင့္ အသံုးမ်ားလြန္းတဲ့ စကားစု ျဖစ္လာေနၿပီ။ ၀ိေသသ လကၡဏာ ဆိုတာကေတာ့ ပါတီကေနၿပီး ျမန္မာ့ဆိုရွယ္လစ္လမ္းစဥ္နဲ႔ ကြန္ျမဴနစ္၀ါဒ၊ ဆိုရွယ္ဒီမိုကရက္၀ါဒတို႔ ျခားနားပံုရွင္းျပတဲ့ စာအုပ္ငယ္ကေလးအမည္ အစိတ္အပိုင္းပါ။

ေနာက္ဆက္တြဲ

        ဒီမွာ က်ဳပ္ မူလရည္ရြယ္ခ်က္က ကျပား သမာသ္ပုဒ္ေတြအျဖစ္ ဆင္းသက္ပုဒ္ အမ်ားအျပားရွိေၾကာင္း ျပဖို႔၊ ေစာေစာက ေျပာထားၿပီးသားကို ျဖည့္စြက္ဖို႔ ျဖစ္တယ္။ ဒီဆင္းသက္ပုဒ္ အသီးသီးေအာက္မွာ ကျပားစကားလံုးရဲ႕ အဓိကဘာသာ စကားကို ျပထားပါတယ္။

        အမတ္ စကားလံုးရဲ႕ ၀ိေသသနက ၿဗိတိသွ်လက္ထက္က အမတ္လား၊ အရပ္သား အစိုးရလက္လား ျပတဲ့။ ဥပမာ မင္းတိုင္ပင္ ဆိုတဲ့ ၀ိေသသနဟာ အရပ္သားအစိုးရေခတ္ဆိုရင္ အဆီအေငၚမတည့္ေပဘူး။ ၿဗိတိသွ်အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ေခတ္ကလည္း ပါလီမန္ မရွိေခ်ဘူး။

        အာဏာ ေအာက္မွာ အာဏာပိုင္ က သူ႔ဘာသာ ရွင္းေနတယ္။ အာဏာလုတယ္ဆိုတာက ဥပေဒျပဳလႊတ္ေတာ္မွာ အစိုးရကို ျဖဳတ္ခ်ဖို႔ အတိုက္အခံပါတီ ႀကိဳးပမ္းမႈကို ေဖာ္ျပရာမွာ သံုးတယ္။ အဂၤလိပ္စကား Dictator ကို ဘာသာျပန္ ထားတဲ့ အာဏာရွင္ ကေတာ့ ဂ်ပန္သိမ္းပိုက္စဥ္အတြင္း ေဒါက္တာဘေမာ္ ခံယူခဲ့တဲ့ ဘြဲ႔ေတြထဲက တခုျဖစ္တယ္။ အာဏာသိမ္း တယ္ကေတာ့ ၁၉၆၂ က စစ္တပ္ကူေပးတာကို ယဥ္ယဥ္ေက်းေက်း ေခၚတာျဖစ္တယ္။ ဆင္းသက္ပုဒ္ ဆႏၵကို ျမန္မာစကား  မဲ နဲ႔တြဲၿပီး မဲဆႏၵ ရယ္လို႔ ေတြ႔ရတယ္။ မဲ ကိုယ္တိုင္က မဲေပးရာမွာ၊ ရဟန္းေတြကို ဆြမ္းလွဴရာမွာ သံုးတဲ့ တုတ္တံေလးေတြ ပါ၀င္တဲ့လက္မွတ္ အဓိပၸာယ္ရတဲ့ ပါဠိ စကားလံုး (သလာကာ) ကို ဘာသာျပန္ထားတာျဖစ္တယ္။ မဲဆႏၵရွင္ ေ၀ါဟာရက သူ႔မဲ ရဲ႕ အရွင္သခင္ပဲ။ ဆႏၵ လည္း ျမန္မာမွာ ဆႏၵျပ ဘာညာနဲ႔ ဖန္တရာေတေနတဲ့ စကားလံုး ျဖစ္ေနေၾကာင္း ေျပာခ်င္တယ္။

        ဂိုဏ္ နဲ႔ ဂဏ ဟာ ထံုးစံက ဘာသာေရးအစုမ်ားနဲ႔ စပ္ႏႊယ္ေနပါတယ္။ ႏိုင္ငံေရးစကားမွာေတာ့ ကျပားသမသ္ပုဒ္မ်ား အျဖစ္ သံုးေလ့ရွိၾကတယ္။ ဂိုဏ္ ဂဏ ပါတီ အဖြဲ႔ တဲ့၊ ခမ္းနားႀကီးက်ယ္တဲ့ သေဘာသက္ေရာက္ေအာင္ပေလ။

        ျမန္မာစကား စနစ္ နဲ႔ သမာမ္ျပဳထားတဲ့ ပေဒသရာဇ္ ဟာ လက္၀ဲ ႏိုင္ငံေရးသမားေတြ သည္းေျခခိုက္ စကားစုျဖစ္တယ္။

        သမဂၢ ဟာ ဘာသာေရးနံ႔၊ အမ်ားအားျဖင့္ ရဟန္း သံဃာအဖြဲ႔ ရနံ႔ပါတဲ့ ေနာက္စကားတစ္လံုးျဖစ္တယ္။ ႏိုင္ငံေရး အသံုးမွာေတာ့ ညီညြတ္တဲ့ အဖြဲ႔လို႔ ဆိုလိုရိပ္ရွိတယ္။

        ဥပေဒျပဳ ထဲက ဥပေဒ ကို အထူးေျပာစရာ မရွိပါဘူး။

        ၀ါဒ စကားလံုးက မူလက (တရား)၊ (ယံုၾကည္ခ်က္)၊ (ဂိုဏ္) အဓိပၸါယ္ထြက္ပါတယ္။ ႏိုင္ငံေရးမွာ ism တို႔၊ ပါတီ ေပၚလစီတိုနဲ႔ အတူတူျဖစ္လာတယ္။

        ေနာက္ဆံုး ဆင္းသက္ပုဒ္ ၀ံသာႏု ဟာ ၁၉၂၀ ႏွစ္မ်ားက လူတိုင္းပါးစပ္ဖ်ားက စကားလံုး ျဖစ္လာခဲ့တယ္။ ႏိုင္ငံေရး သမားေတြက သူ႔ကိုေရာ၊ ၀ံသာႏု ရကၡိတတရား စကားလံုးစုကိုေရာ ေတာ္ေတာ္ အာေပါင္အာရင္း သန္ခဲ့ၾကတယ္။ ဒီေလ့လာ ခ်က္တို႔ကို ႏိုဂံုးခ်ဳပ္ဖို႔၊ ျမန္မာအစိုးရနဲ႔ ႏိုင္ငံေရးဘာသာစကားမွာ ဒီဆင္းသက္ပုဒ္ေတြ ရွိေနရျခင္း အေၾကာင္းအခ်ိဳ႕ကို တင္ျပလိုပါတယ္။

        ပထမအေၾကာင္းကေတာ့ အာဏာ နဲ႔ ဥပေဒ လို ပညတ္သစ္ေတြအတြက္တူညီတဲ့ ျမန္မာစကားရွာဖို႔ ခက္ခဲတာပါပဲ။ ဒါေပမဲ့ ျမန္မာတူညီ စကားေတြနဲ႔ ေဘးခ်င္းယွဥ္ကာ ဆင္းသက္ပုဒ္ေတြ ေခတ္စားေနတာ၊ ျမန္မာလို ဘာသာျပန္လို႔ေတာင္ ရႏိုင္တာေတြလည္း ရွိပါတယ္။ ဒီလိုျဖစ္ရတာကေတာ့ ေအာက္ပါအေၾကာင္းတို႔ေၾကာင့္ ထင္မိတယ္။

        ၁။        တခ်ိဳ႕ ဆင္းသက္ပုဒ္ေတြက ေနာက္မွာ ရွည္လ်ားတဲ့ ယဥ္ေက်းမႈ သမိုင္းေၾကာင္း ရွိတယ္။

ဒီေတာ့ ေရွးက်ဟန္၊ အဆင့္ျမင့္ဟန္ ပါလာတယ္။ ဥပမာ မတ္၊ သမၼတ

၂။        တခ်ိဳ႕ဆင္းသက္ပုဒ္ေတြက ႀကီးက်ယ္ခမ္းနားတဲ့ ေလပါတယ္။ ဒီေတာ့ ႏိုင္ငံေရးသမားေတြႀကိဳက္တယ္။

        သူတို႔လက္နက္က စကားကို။ ဥပမာ ျမန္မာလို မ်ိဳးခ်စ္ ထက္ ၀ံသာႏု သံုးတာက ပိုခန္႔ညားကာ

မ်ိဳးခ်စ္တရား ထက္ ၀ံသာႏုရကၡိတ က ပိုေကာင္းတာပါ့ေလ။

၃။        တခ်ိဳ႕ဆင္းသက္ပုဒ္ေတြဟာ န၀ပဒ ဖန္ဆင္းသူေတြရဲ႕ ထူးျခားစိတ္ကူးစိတ္သန္းေတြရဲ႕ သားျဖစ္တယ္။

        ဥပမာ တခုထုတ္ျပရရင္ အျမဳေတ ။ ေတာ္လွန္ေရးအစိုးရရဲ႕ ေတြးေခၚေျမာ္ျမင္ေရးကို ျပဳစုေနသူက

ထြင္လိုက္တာလို႔ က်ဳပ္ယံုတယ္။ သူဟာ သကၠတစကား ပညာရွင္ ျဖစ္ပံုရတယ္။

(မဟုတ္ပါ ျမန္မာစာ တတ္တစ္ဦးပါပဲ။ ဘာသာျပန္သူ)

ျမန္မာစကားမွာ အစိုးရနဲ႔ ႏိုင္ငံေရးဆိုင္ရာ ပါဠိ သကၠတ ဆင္းသက္ပုဒ္မ်ားစာရင္း

မွတ္စရာ

၁။        ျမန္မာ ေခ်းငွား စကားလံုးေတြကို ျမန္မာမွာ သံုးတဲ့အတိုင္း ေပးထားတယ္။ ေနာက္မွာ မူလစကားကို လက္သည္းကြင္းနဲ႔ ေပးထားတယ္။ (ပါ= ပါဠိ၊ သ=သကၠတ) ၊ဒီေနာက္ ျမန္မာမွာသံုးတဲ့ အဓိပၸါယ္။ မူလရုပ္နဲ႔ အသံုးက ျမန္မာနဲ႔ မတူရင္၊ လက္သည္းကြင္းနဲ႔ ေပးထားတယ္။

၂။        ( > )၁၈၈၆-၁၉၆၂ အခ်ိန္ပိုင္းမွာ ေခတ္စကားတဲ့ စကားလံုး

၃။        ( >> ) ၁၉၆၂-၁၉၆၈ အခ်ိန္ပိုင္းမွာ ေခတ္စား။ အဓိပၸါယ္ ေျပာင္းလဲမႈ ျဖစ္ရာ ျပထားတယ္။

၄။        ဒီစာတမ္းမွာ ေျပာျပခဲ့တဲ့ ကျပားျမန္မာစကားလံုးေတြ စကားစုေတြကို ေနာက္ ဆက္ေပးထားတယ္။

(၁)

၁၀၄၄-၁၈၈၆ ဘုရင္စနစ္ေခတ္က သံုးတဲ့ ဆင္းသက္ပုဒ္မ်ား

        (၁)         အုပ္စိုးသူမ်ား - ဧကရာဇ္ (ပါ) ဧကရာဇ

(တစ္ပါးတည္းမင္း ပေဒသရာဇ္ ပါ ပေဒသရာဇ္ ေဒသအုပ္စိုးသူ)

> ရွမ္းျပည္နယ္ အႀကီးအကဲ

>> ေအာက္အခန္း ၄ ပေဒသရာဇ္ စနစ္ၾကည့္

                ၂။        ဘြဲ႔မ်ား စည္သူ ၀ါ ေဇယ်သူရ ရဲရင့္ေအာင္ႏိုင္သူ

                        > အထက္အတိုင္း (၁၉၄၈-၆၂)

                        > မဟာ (ပါ) ႀကီးျမတ္

                        > အထက္အတိုင္း (၁၉၄၈-၆၂)

                        သေရ၊ သီရိ (ပါ) က်က္သေရ၊ ခမ္းနားမႈ၊ မဂၤလာ

                        > အထက္အတိုင္း (၁၉၄၈-၆၂)

                        သုဓမၼ (ပါ) ေကာင္းျမတ္တရား

                        > အထက္အတိုင္း  (၁၉၄၈-၆၂)

                ၃။        ၀ိေသသနမ်ား အဓိပတိ (ပါ၊ သ) အုပ္စိုးသူ၊ သခင္

                        > အထက္အတိုင္း (၁၉၄၂-၄၅)

                        နာယက (ပါ) ေခါင္းေဆာင္၊ လမ္းျပ၊ အရွင္

                        > ခ်ီးပင့္သူ (အသင္းအပင္း စသည္)

                        >> အထက္အတိုင္း

                        သမၼတ (ပါ) ေရြးေကာက္ေခါင္းေဆာင္၊ ေရွးပေ၀သေခတ္ဘုရင္

                        > ႏိုင္ငံေရးအဖြဲ႔ ဥကၠဌ (၁၉၃၀ မ်ား)

                        > ႏို္ငံေတာ္အႀကီးအကဲ (၁၉၄၈-၆၂)

                        ဥကၠဌ (ပါ) ျမင့္ျမတ္၊ အႀကီးအကဲ၊ သခင္

                        > ဥပေဒျပဳအဖြဲ႔ သဘာပတိ (၁၉၃၂-၄၈)

                        > လႊတ္ေတာ္သဘာပတိ (၁၉၄၈-၆၂)

                        > တရား၀င္ဘုတ္အဖြဲ႔၊ အသင္း ၊ လႊတ္ေတာ္သဘာပတိ

                        >> ေတာ္လွန္ေရးေကာင္စီ သဘာပတိ တရား၀င္ဘုတ္အဖြဲ႔၊ အသင္း၊ လႊတ္ေတာ္ သဘာပတိ

                ၄။        တာ၀န္ခံ (အမတ္) (သ)  (သမာတ်) ဘုရင့္အေဖာ္၊ ၀န္

                        > ဥပေဒျပဳအဖြဲ႔၀င္ (၁၉၃၂-၄၈) ေအာက္အပိုက္ (၄) မင္းတိုင္ပင္အမတ္၊ ဥပေဒျပဳအမတ္ ၾကည့္

                ၅။        အရည္အေသြး (အာဏာ) (ပါ) လုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္၊ တန္ခိုး

                        > အထက္အတိုင္း ေအာက္အပိုဒ္ (၄) အာဏာသိမ္း ၾကည့္

                ၆။        အစိုးရ ကိ၇ိယာမ်ား၊ စာမ်ား ဌာန (ပါ) ေနရာ

                        > အထက္အတိုင္း (ျမန္မာျပည္အစိုးရ အက္၊ ၁၉၃၅)

                        >> ဌာန

ဓမၼသတ္ (သ ဓရ္မ သွ်ၾတ) ဥပေဒစာအုပ္၊ ကိုဓဥပေဒ

ရာဇသတ္ (သရာဇသွ်ၾတ) ဘုရင့္အမိန္႔

> ျပစ္မႈဥပေဒ

ဥပေဒ (ပါ) ဥပေဒသ၊ ညႊန္ၾကားခ်က္၊ စည္းမ်ဥ္း၊ စည္းကမ္း၊ အင္စတီက်ဳ႕

> အထက္အတိုင္း ေအာက္အပိုဒ္ (၄) ဥပေဒျပဳအဖြဲ႔အမတ္ ၾကည့္

(၂)

၁၈၈၆-၁၉၄၈ ပထမဘုရင္စနစ္ ေနာက္ေခတ္အတြင္း စသံုးခဲ့တဲ့ ဆင္းသက္ပုဒ္မ်ား

        ၁။        ဆႏၵ (ပါ) အလို၊ ေတာင့္တမႈ၊ ေအာက္အပိုဒ္ (၄) မဲဆႏၵ၊ မဲဆႏၵေပး၊ မဲဆႏၵရွင္ ၾကည့္

        ၂။        ဂိုဏ္၊ ဂဏ (ပါ) အစု၊ အဖြဲ႔၊ ပါတီ၊ အုပ္စု ေအာက္အပိုဒ္ (၄) ဂိုဏ္၊ ဂဏ၊ ပါတီ၊ အဖြဲ႔ ၾကည့္

        ၃။        သဘာပတိ (သ) အစည္းအေ၀းအရွင္၊ အစည္းအေ၀း အႀကီး

>> အထက္အတိုင္း

        ၄။        သမဂၢ (ပါ) ညီညြတ္မႈ၊ ေအာက္အပိုဒ္ ၄ အလုပ္သမားသမဂၢ၊ လယ္သမားသမဂၢ ၾကည့္

>> အထက္အတိုင္း

၅။        ၀ါဒ (ပါ) သေဘာတရား၊ အႀကံျပဳခ်က္၊ အယူ၊ မူ၊ Ism

ေအာက္အပိုဒ္ ၄ ဓနရွင္၀ါဒ၊ ဆိုရွယ္လစ္၀ါဒ၊ ကြန္ျမဴနစ္၀ါဒ၊ ၀ါဒျဖန္႔ ၾကည့္

၆။        ၀ံသာႏု (ပါ) ၀ံသာႏုရကၡိတ အမ်ိဳးေစာင့္ျခင္း၊ မ်ိဳးခ်စ္သူ၊ ေအာက္အပိုဒ္ ၄ ၀ံသာႏုရကၡိတ ၾကည့္

(၃)

၁၉၆၂-၆၈ ဒုတိယဘုရင္စနစ္ ေနာက္ေခတ္အတြင္း စသံုးတဲ့ ဆင္းသက္ပုဒ္မ်ား 

        ၁။        အျမဳေတ (သ) အမရိတ = မေသျခင္း၊ မပ်က္ျခင္း = ညဴကလိယ၊ ကာဒါ

        ၂။        အညမည (ပါ) တစ္ဦးကို တစ္ဦး၊ အခ်င္းခ်င္း၊ အျပန္အလွန္) = ျပန္လွန္ျပဳျခင္း၊

လူနဲ႔ ပတ္၀န္းက်င္ ျပန္လွန္တရား ေတာ္လွန္ေရးေကာင္စီ ထုတ္ျပန္

၃။        ၀ိေသသန ခကၡဏာ (ပါ) အထူးသဘာ၀၊

ေတာ္လွန္ေရးေကာင္စီ ထုတ္ (ျမန္မာ့ဆိုရွယ္လစ္လမ္းစဥ္ ၀ိေသသ လကၡဏာမ်ား) ယွဥ္

(၄)

ေအာက္ေ၀ါဟာရအတြက္ အကၡရာ၀လိ စဥ္ထားတယ္။ ျမ = ျမန္မာ ၊ အဂၤ = အဂၤလိပ္

        ၁။        အမတ္ - ဥပေဒျပဳအဖြဲ႔အမတ္ (ပါ၊ ျမ၊ ျမ၊ သ) ဥပေဒျပဳအဖြဲ႔မွာ ပါ၀င္သူ (ၿဗိတိသွ်အုပ္ခ်ဳပ္မႈ)

                ပါလီမန္အမတ္ (အဂၤ၊ သ) ပါလီမန္အဖြဲ႔၀င္ (၁၉၄၈-၆၂)

                မင္းတိုင္ပင္အမတ္ (ျမ၊ သ) အုပ္စုိးသူ တိုင္ပင္၀န္၊ ဥပေဒျပဳအဖြဲ႔၀င္ (ၿဗိတိသွ်အုပ္ခ်ဳပ္)

        ၂။        အာဏာ-အာဏာပိုင္ = အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရွိသူ၊ တန္ခိုးရွင္ (ပါ၊ ျမ)

                အာဏာရွင္ = အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ သခင္(ပါ၊ ျမ)

                အာဏာလု = အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ ၀ါ တန္ခိုးကိုလႊဲေျပာင္း တာ၀န္ယူ၊ ကူေဒးတာဆင္ႏႊဲ (ပါ၊ ျမ) (၁၉၆၂)

        ၃။        ဆႏၵ - မဲဆႏၵ = ေရြးေကာက္လိုမႈ၊ မဲေပးမႈ (ပါ ၊ ျမ) မဲဆႏၵ ေပး = မိမိဆႏၵကို တင္ျပ (ျမ၊ပါ၊ ျမ)

                မဲဆႏၵရွင္ = မိမိဆႏၵကို တင္ျပခြင့္ရွိသူ (ျမ၊ ပါ၊ ျမ)

        ၄။        ဂိုဏ္း၊ ဂဏ - ဂိုဏ္း၊ ဂဏ၊ ပါတီ၊ အဖြဲ႔ = ပါတီ (ပါ၊ ပါ၊ အဂၤ၊ ျမ)

        ၅။        ပေဒသရာဇ္ - ပေဒသရာဇ္စနစ္ = ကံေကၽြးခ် စနစ္ (ပါ၊ ျမ)

        ၆။        သမဂၢ - အလုပ္သမားသမဂၢ = အလုပ္သမားအဖြဲ႔ (ျမ၊ ပါ) လယ္သမားသမဂၢ = လယ္သမားအဖြဲ႔ (ျမ၊ ပါ)

        ၇။        ဥပေဒ - ဥပေဒျပဳအဖြဲ႔ (အထက္အမတ္ၾကည့္)

        ၈။        ၀ါဒ - ကြန္ျမဴနစ္၀ါဒ (အဂၤ၊ ပါ) ၊ ဆိုရွယ္လစ္၀ါဒ (အဂၤ၊ ပါ)၊

ဓနရွင္၀ါဒ = ဥစၥာပိုင္သူ အယူ၊ အရင္းရွင္၀ါဒ (ပါ၊ ျမ၊ ပါ)

ပါတီအဖြဲ႔၀ါဒ = ပါတီရဲ႕ ေပၚလစီ (အဂၤ၊ ျမ၊ ပါ)

၀ါဒျဖန္႔ = အယူအဆကို ျဖန္႔ (ပါ၊ ျမ)

၉။        ၀ံသာႏု - ၀ံသာႏုရကၡိတ တရား = အမ်ိဳးေစာင့္ေရွာက္မႈတရား၊ အမ်ိဳးသားေရး မ်ိဳးခ်စ္စိတ္ (ပါ၊ ျမ)

စကားလံုးစု

အကၡရာ၀လီစီ                -        Alphabetical

ကျပား                        -        Hybrid

ကျပား သမာသ္ပုဒ္                -        Hybrid Compound

ကာဒါ (ေကဒါ)                -        Cadre

ေခတ္                        -        Period

ေခ်းငွားစကားလံုး                -        Loan-word

စကားလံုး                -        Word

စကားလံုးစု                -        1. Phrase , 2.Vocabulary

စကားလံုးသစ္ န၀ပဒ        -        Neologism

ဆင္းသက္ပုဒ္                -        Derivative

ေတာင္ပိုင္း ဗုဒၶဘာသာ        -        Southern Buddhism

ပညတ္                        -        Concept

ပုဒ္စု                        -        Phrase

ဘုရင္စနစ္                -        Monarchy

ဘုရင္စနစ္ေနာက္                -        Post Monarchic

ေ၀ါဟာရ                        -        Term

ေ၀ါဟာရေဗဒ                -        Terminology

သကၠတ                        -        Sanskrit

သမသ္                        -        Compound