Chapter 7

Stone 25

Zo vraag je iets over producten…

What is it made of?

Waar is het van gemaakt?

What can you use it for?

Waar kun je het voor gebruiken?

What size is it?

Welke maat is het?

Can I order it online?

Kan ik het online bestellen?

…en zo reageer je

It's made of iron.

Het is gemaakt van ijzer.

It's made of cotton.

Het is gemaakt van katoen.

It's made of wood.

Het is gemaakt van hout.

You can use it to cut meat.

Je kunt het gebruiken om vlees te snijden.

You can use it for cleaning the bathroom.

Je kunt het gebruiken om de badkamer schoon te maken.

You can use it to hold several sheets of paper.

Je kunt het gebruiken om een aantal vellen papier bij elkaar te houden.

It's a large.

Het is een large (grote maat).

It's a medium.

Het is een medium (middelgrote maat).

It's a small.

Het is een small (kleine maat).

Yes, you can.

Ja, dat kan.

Yes, that's possible.

Ja, dat is mogelijk.

No, you can't.

Nee, dat kun je niet.

No, you have to order it in the shop.

Nee, je moet het in de winkel bestellen.

Stone 26

Zo adverteer je

If you aren't satisfied, you will get a full refund.

Als je niet tevreden bent krijg je een volledige terugbetaling.

If you call now, you will get a discount!

Als je nu belt krijg je korting!

If you buy two, the second one is half-price!

Als je er twee koopt is de tweede voor de halve prijs!

Special offer!

Speciale aanbieding!

Buy one, get one free!

Koop er één, krijg er twee!

Two for the price of one!

Twee voor de prijs van één!

For sale!

Te koop!

Satisfaction guaranteed!

Tevredenheid gegarandeerd!

Only a few items left!

Nog maar een paar artikelen over!

A lot of quality for little money!

Veel kwaliteit voor weinig geld!

Limited stock only!

Slechts beperkte voorraad!


Stone 27

Zo klaag je en ruil je iets…

Can I speak to the manager, please?

Kan ik de manager spreken alstublieft?

Can I speak to a shop assistant, please?

Kan ik een winkelbediende spreken alstublieft?

I'd like to return this sweater.

Ik wil deze trui graag terugbrengen.

I'd like to exchange them.

Ik zou ze graag willen ruilen.

This isn't what I had in mind.

Dit is niet wat ik in gedachten had.

This isn't what I ordered.

Dit is niet wat ik heb besteld.

I didn't get my money's worth.

Ik heb geen waar voor mijn geld gekregen.

I didn't get my freebie.

Ik heb mijn gratis cadeautje niet gekregen.

…en zo reageer je

Yes, you can. I'll get him for you.

Ja, dat kan. Ik zal hem voor u halen.

Yes, you can. Just a minute.

Ja, dat kan. Een ogenblik.

No, I'm sorry. He's not in at the moment.

Nee, het spijt me. Hij is er op het moment niet.

No, I'm sorry. She can't be disturbed right now.

Nee, het spijt me. Ze kan nu niet gestoord worden.

Do you have a receipt, please?

Heeft u een bonnetje, alstublieft?

Would you accept a refund?

Zou u een terugbetaling accepteren?

I can't give you your money back.

Ik kan u uw geld niet teruggeven.

Let me get the manager.

Ik zal de manager even halen.

I'm sorry. We take full responsibility.

Het spijt me. We nemen de volledige verantwoordelijkheid op ons.

It's not our fault.

Het is niet onze schuld.


Stone 28

Zo vraag je iets in een winkel…

Do you have any similar articles?

Heeft u ook soortgelijke artikelen?

Do you have those jeans in size 12?

Heeft u die spijkerbroek in maat 12?

Does it come in any other colours?

Is hij er ook in andere kleuren?

Does it come in large?

Is hij er ook in large (een grote maat)?

How many are still in stock?

Hoeveel zijn er nog op voorraad?

Could you put one aside for me, please?

Kunt u er één voor me achteruit leggen, alstublieft?

…en zo reageer je

I'm not certain. I'll ask someone else.

Ik weet het niet zeker. Ik vraag iemand anders.

No, but you could try our shop on High Street.

Nee, maar u zou het kunnen proberen in onze winkel aan de High Street.

Yes, it does.

Ja.

No, it doesn't.

Nee.

We only have a few pairs left.

We hebben nog maar enkele paren over.

Of course. When will you pick it up?

Natuurlijk. Wanneer komt u het ophalen?

1

© Noordhoff Uitgevers bv