הערות

הייצוגים בהם אשתמש להביע את מאפייני הקבוצה

מאפייני הקבוצה : רעיונות, תכונות וערכים, מספר אנשים, היחסים ביניהם, הצבעים שברצוני להביע  בסמל

שם הקבוצה לה מעצבים  סמל

שם התלמיד