A továbbképzés minőségbiztosításával

kapcsolatos tevékenység tapasztalatainak összegzése

1.        A továbbképzési program általános jellemzői

1.1.

A továbbképzési program megnevezése


BEVEZETÉS AZ EURITMIÁBA II.-A gyermeki alapképességek fejlesztése terén  pedagógiai eszköztárat bővítő saját élményt adó ritmikus, mozgásos  fejlesztő középprogram című


1.2.

A továbbképzési program alapítási

engedélyének száma

(az Oktatási és Kulturális Minisztérium határozatának száma)

OKM-3/28/2008

2.        a továbbképzés szervezője

2.1.

A továbbképzést szervező megnevezése

Magyar Euritmia-Mozgásművészeti Társaság

2.2.

A szervező székhelye

Irányítószám:

1

0

 6

 5

Helység:

Budapest

Utca, házszám:

Nagymezőu. 30.I/1

Telefon:

312-2730

Fax:

312-2730

E-mail cím:

huneuritmia@hotmail.com

3.        Az indított/szervezett továbbképzések tapasztalatainak összegzése

3.1.         Általános jellemzők

3.1.1.

A minőségbiztosítási összesítés mely időszakra vonatkozik? [1]

2012.02.10-2012.02.25.

3.1.2.

A vizsgált időszakban hányszor került sor a továbbképzési program indítására/szervezésére?

egyszer

3.1.3.

A vizsgált időszakban összesen hányan vettek részt a továbbképzésen?

10-en

3.2.         A továbbképzési program tartalmát érintő információk [2]

3.2.1.

Megvalósította-e a továbbképzés a kitűzött célokat? Megfelelt-e az

elvárásoknak?

1

2

3

4

5

A kitűzött célok megvalósultak, minden résztvevő elvárását maximálisan kielégítette.                                                                                     

átlag eredmény: 5  (két tizedes jegyig számolva)

3.2.2.

Mennyire voltak újszerűek a képzésen megismert információk?

1

2

3

4

5

 A második képzés jól épült az elsőre. Véleményük szerint az első képzésen tanultak újabb felhasználási lehetőségei derültek ki.

átlag eredmény: 5  (két tizedes jegyig számolva)

3.2.3.

Milyen volt a továbbképzés gyakorlati hasznosságának megítélése?

1

2

3

4

5

A koncetnrációs- és rúdgyakorlatokat beépíthetőnek tartják. A tanultakat a betűtanítás menetébe illesztik be, verstanításnál fogják tudni alkalmazni.

átlag eredmény: 4,8  (két tizedes jegyig számolva)

3.2.4.

Mennyire voltak megfelelőek az alkalmazott oktatási módszerek?

1

2

3

4

5

A mozgásos élményt maradandóbbnak tartják, tehát a tanultak gyakorlatba való átültetése mindenkiből pozitív visszajelzést váltott ki, szívesen dolgoztak együtt, csoportban. 

átlag eredmény: 5  (két tizedes jegyig számolva)


3.2.5.

Teljesíthetők voltak-e a továbbképzés előírt követelményei?

1

2

3

4

5

Igen, a követelményeknek mindenki megfelelt. 

átlag eredmény: 5  (két tizedes jegyig számolva)

3.2.6.

Megfelelő volt-e az ismeretek ellenőrzésének módja?

1

2

3

4

5

Igen, jól tükrözte a megszerzett tudást és véleményt.

átlag eredmény: 5  (két tizedes jegyig számolva)

3.2.7.

Hogyan ítélték meg a résztvevők az oktató(k)/gyakorlatvezető(k)

munkáját, szaktudását?

1

2

3

4

5

A csoportvezető nagy tudását, finom érzékenységét, nagyszerűségét, odaadását, türelmét emelték ki.

átlag eredmény: 5  (két tizedes jegyig számolva)

3.3.         A továbbképzési program tárgyi-technikai tapasztalatai[3]

3.3.1.

Megfelelőek voltak-e a tárgyi feltételek (általános feltételek, eszközök,

segédletek, kötelező irodalom?

1

2

3

4

5

A kötelező irodalmat és a segédleteket mindenki megkapta. A megfelelő tárgyi eszközök rendelkezésre álltak

átlag eredmény: 5  (két tizedes jegyig számolva)

3.3.2.

Megfelelő volt-e a továbbképzés szervezettsége?

1

2

3

4

5

A szervezést átgondoltnak, tervezettnek, gördülékenynek tartották. 
átlag eredmény: 5  (két tizedes jegyig számolva)

Dátum:   2012. március 21.

                                        Mihálcz Dóra

                                           P. H                        .


[1] Kérjük, adja meg a vizsgált időszak kezdetét és végét!

[2] A 3.2. kérdéseket röviden (néhány mondatban) kell megválaszolni a résztvevők által kitöltött minőségbiztosítási kérdőívek összesítése alapján. Az elégedettséget kérjük, jelezze színkiemeléssel az ötös skálán is, ahol az 1-es a leggyengébb, az 5-ös a legjobb!

[3] A 3.3. kérdéseket röviden (néhány mondatban) kell megválaszolni a résztvevők által kitöltött minőségbiztosítási kérdőívek összesítése alapján. Az elégedettséget kérjük, jelezze színkiemeléssel az ötös skálán is, ahol az 1-es a leggyengébb, az 5-ös a legjobb!