VELMATECH, s.r.o.

Bystrička 610, tel. 0948 004 998, email: autoservis@velmatech.sk, web: www.lpg.velmatech.sk

1. Postup pri hromadnej prestavbe, ak je moje auto schválené ministerstvom dopravy

Postup ak sa Vaše auto nachádza v tomto zozname– stačí si s nami dohodnúť dátum prestavby a po prestavbe je treba absolvovať STK a EK. Potom si už len prestavbu dáte zapísať na obvodnom dopravnom úrade (OÚD) do OEV.

Ďalšie poplatky:
- kolok k žiadosti o zápis na dopravnom inšpektoráte – 6.-€

2. Postup pri jednotlivej prestavbe, ak je moje auto homologizované ako "Retrofit"

Postup v prípade, že sa Vaše auto nachádza v tomto zozname– stačí si s nami dohodnúť dátum prestavby. Po prestavbe je treba už len dať si  prestavbu schváliť na Vašom Obvodnom úrade pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie (OÚD) a zapísať do OEV.

Poplatky:  

- kolok k žiadosti o schválenie prestavby (na OÚD) 50.-€

- kolok k žiadosti o zápis do OEV na dopravnom inšpektoráte  – 6.-€

Spolu: 56.-€

3. Postup pri jednotlivej prestavbe, ak moje auto nie je schválené hromadne ani homologizované ako "Retrofit"

Všetky ostatné autá, ktoré nie sú v predchádzajúcich 2 bodoch je možné prestavať týmto spôsobom.

Prestaviame Vaše auto a dohodneme ďalšie kroky - po prestavbe je potrebné absolvovať emisnú kontrolu a získať protokol zo skúšok v skúšobni (napr. SÚDST Žilina). Následne je treba už len treba dať si prestavbu schváliť na príslušnom Obvodnom úrade a zapísať do OEV.

Poplatky (približne) za schválenie:  

- kolok k žiadosti o povolenie prestavby (na OÚD) 20.-€

- poplatok za emisnú kontrolu (EK) - podklad pre skúšobňu cca 20.-€

- poplatok za protokol zo skúšok po prestavbe vozidla v skúšobni v Žiline (napr. SÚDST Žilina) – cca 120.-€

- kolok k žiadosti o schválenie prestavby (na OÚD) 50.-€

- kolok k žiadosti o zápis do OEV na dopravnom inšpektoráte  – 6.-€

Spolu: cca 210.-€

Zdá sa to zložité, ale dnes sa na Slovensku skoro polovica automobilov schvaľuje jednotlivo. Sme pripravení Vám s vybavovaním schválenia pomôcť v každej etape.

Postup platný od

Návrat na hlavnú stránku www.velmatech.sk