De volgende oecumenische vieringen zijn op:

                        

zondag 16 september 2018 in de Christus Hemelvaart/H. Josephkerk.

zondag 20 januari 2019 in de Johanneskerk