Mera Lera 12-timmars

Pro Memoria för deltagare

Lördagen den 20:e Augusti 2011

Varmt välkommen till 2011 års upplaga av Mera Lera 12-timmars! Vi hoppas att det ska bli ett roligt och minnesvärt lopp både för återkommande och nytillkomna lag och cyklister. Banan har sedan förra årets lopp förbättrats på många ställen efter synpunkter från er som deltog då.

Nedan finner du viktig och nyttig information om loppet, så vi ber dig läsa igenom.

Eventuell kompletterande information eller ändringar kommer att publiceras på www.ml12h.com

Hitta till Tävlingscentrum (TC)

Med GPS:

Vidingsjö Motionscentrum

589 53 LINKÖPING

Från E4:

Tag avfart Linköping V. Väl av från E4, åk vidare på motortrafikleden mot Linköping och följ markering 34 Vimmerby. Strax efter att 110-sträckan upphört tar du avfarten till höger mot 34 Vimmerby och svänger första höger i rondellen. Strax kommer du till en ny rondell där du tar andra höger. I nästa rondell, följ 35 Västervik/Sjukhus, dvs tag tredje höger. Vid nästa rondell ser du en brandstation. Tag andra höger. I rondellen därpå, följ 35/Y-ring, dvs tag första höger. Efter cirka tre kilometer ser du en vit skylt “Motionscentrum”. Tag till höger och kör vidare på vägen tills du kommer till parkeringen.

Parkering

Parkering finns i omedelbar anslutning till TC och är kostnadsfri.

Startkuvert

Uthämtning av startkuvert görs vid tidtagningstugan mitt framför Vidingsjö Café, ett multi-verktygskast från parkeringen.

Notera 1: Vi ber dig hämta ut startkuvert senast 8:15.

Notera 2: Även nummerlapparna för lagåkare är individuella Kontrollera att ditt namn överensstämmer med din nummerlapp, så att vår speaker kan ropa ut rätt namn.

Mat och dryck

Medtag egen favoritförtäring! Det ingår varken mat eller sportdryck!

ML12H tillhandahåller vatten från dunkar i TC.

Mera Leras 12H-café säljer espresso, diverse bakverk och (troligen) varm korv.

I omedelbar anslutning till TC finns Vidingsjö Café med begränsat utbud och ordinarie öppettid 11-15 på tävlingsdagen.

På bara några hundra meters avstånd från TC finns Lasses Livs Vidingsjö, öppet 9-21.

Drygt två kilometer bort från TC ligger Coop Extra, öppet 7-22.

Dusch och WC

Omklädningsrum med dusch och WC finns i omedelbar anslutning till TC.

Tältplats

Det finns en stor gräsyta att ställa upp tält på alldeles nära TC. Ej för övernattning, men för basläger under tävlingen.

Schema

07:15        Uthämtning av startkuvert börjar.

08:15        Uthämtning av startkuvert avslutar.

08:30        Samling vid TC för genomgång av praktiska detaljer så som växling, samt sista-minuten info.

09:00        Starten går.

21:00        Loppet slutar. Varv måste avslutas före 21:00 för att räknas.

Cirka 21:30 Prisutdelning.

Varvräkning

Varvräkningen bygger på att funktionärer läser av nummerlappen vid passage förbi varvning. Se till att hålla nummerlappen ren under loppet för att undvika strul.

Elektronisk resultatredovining

Vid varvningen kommer det att finnas en bildskärm med aktuell ställning i loppet. Med jämna intervall kommer resultatet också att uppdateras på Mera Leras hemsida.

Vett och etikett i spåret

Det kommer antagligen inte vara speciellt trångt i spåret, men banan är smal och det kan ibland vara knepigt att komma förbi. Hjälp varandra vid omkörning, ingen vinner på en forcerad omkörning.

Vi rekommenderar att ni kör om till vänster, som på vägen, och ger en förvarning i stil med “kommer till vänster!”.

Avbrutet varv

Om du måste avbryta ett varv på grund av till exempel tekniska problem är det tillåtet att avvika från banan och ta den kortaste vägen till TC, dock inte cyklande på de motionsspår som inte ingår i banan. Se till att inte passera varvningen efter ett sådant avbrutet varv eftersom det naturligtvis inte ska räknas.