Chapter 7

Stone 25

Describing someone

I wear glasses.

Ik draag een bril.

We always wear jeans.

Wij dragen altijd een spijkerbroek.

Batman wears gloves.

Batman draagt handschoenen.

She looks fabulous.

Zij ziet er fantastisch uit.

They look tired.

Zij zien er moe uit.

He's silly.

Hij is raar.

They are pathetic.

Zij zijn zielig.

He's down-to-earth.

Hij is nuchter.

They are honest.

Zij zijn eerlijk.

I have a strong personality.

Ik heb een sterke persoonlijkheid.

Homer hasn't got a charming personality.

Homer heeft geen charmante persoonlijkheid.

Stone 26

Finding out if someone thinks alike

I'm not quite sure. What do you think?

Ik weet het niet helemaal zeker. Wat denk jij?

I'm not sure. I don't know yet.

Ik weet het niet zeker. Ik weet het nog niet.

I can't make up my mind.

Ik kan geen beslissing nemen.

I can't decide.

Ik kan niet beslissen.

His mask is amazing, isn't it?

Zijn masker is verbazingwekkend, nietwaar?

It is dark green, isn't it?

Het is donkergroen, toch?

His mask isn't black, is it?

Zijn masker is niet zwart, toch?

My tights are really trendy, aren't they?

Mijn kousen zijn erg trendy, hè?

His glasses are strange, aren't they?

Zijn bril is vreemd, nietwaar?

Her shorts aren't too small, are they?

Haar korte broek is niet te klein, toch?

These jeans aren't too short, are they?

Deze spijkerbroek is niet te kort, toch?

Their skirts aren't too short, are they?

Hun rokken zijn niet te kort, toch?

He wears a cape, doesn't he?

Hij draagt een cape, toch?

They can't fly, can they?

Zij kunnen niet vliegen, hè?

Ecowoman has special powers, hasn't she?

Ecowoman heeft speciale krachten, toch?


Stone 27

Talking about the past

We met him two weeks ago.

We hebben hem twee weken geleden ontmoet.

I saw her at the party.

Ik zag haar op het feest.

We saw them this morning.

We zagen hen vanochtend.

I met him in 2006.

Ik ontmoette hem in 2006.

A couple of months ago Ecowoman beat Bull Dozer.

Ecowoman heeft Bull Dozer een paar maanden geleden verslagen.

A couple of months ago Ecowoman beat Peter at Monopoly.

Ecowoman heeft Peter een paar maanden geleden met Monopoly verslagen.

Stone 28

Talking about plans

I'm going to see that Spider-man film.

Ik ben van plan die Spider-manfilm te zien.

She's going to have a party.

Ze is van plan een feestje te geven.

We're going to move into the house.

We gaan het huis betrekken.

I'm not going to dress up as Superwoman.

Ik ga me niet verkleden als Superwoman.

She's not going to rent a costume.

Zij gaat geen kostuum huren.

They're not going to fight superheroes.

Ze gaan niet met superhelden vechten.

1

© Noordhoff Uitgevers bv