De eerstvolgende vespervieringen in 2018 zijn op:

             

                17 jan. 2018

                21 febr. 2018

U bent van harte uitgenodigd.