در انتظارِ سرمایه

روزی شیوانا از نزدیکِ مزرعه‌ای می‌گذشت. مرد میانسالی را دید که کنارِ حوضچه نشسته و غمگین و افسرده به آن خیره شده است. شیوانا کنارِ مرد نشست و علت افسردگی‌اش را جویا شد. مرد گفت:” این زمین را از پدرم به ارث گرفته‌ام. از جوانی آرزو داشتم در این جا ماهی پرورش دهم. همه چیز آماده است. فقط نیازمندِ سرمایه‌ای بودم که این حوضچه را لایروبی و تمیز کنم و فضای سربسته مناسبی برای پرورش و نگهداری ماهی ایجاد کنم. این آرزو را از همان ایام جوانی داشتم و الان بیش از ده سال است که هنوز چنین سرمایه‌ای نصیبم نشده است.

بچه‌هایم در فقر و دست تنگی بزرگ می‌شوند و آرزوی من برای رسیدن به سرمایه‌ی لازم برای آماده‌سازی این حوضِ بزرگ هر روز کم رنگ‌تر و محال‌تر می‌شود. ‌ای کاش خالقِ هستی همراهِ این حوض بزرگ به من سرمایه‌ای هم می‌داد تا بتوانم از آن، ثروتِ موردِ نیاز خانواده‌ام را بیرون بکشم.”

شیوانا نگاهی به اطراف انداخت و سپس حوضچه‌ی سنگی کوچکی را در فاصله‌ی دور از حوض بزرگ نشان داد و گفت: “چرا از آن‌جا شروع نمی‌کنی؟ هم کوچک و قابل نگهداری است و هم می‌تواند دستگرمیِ خوبی برای شروعِ کار باشد.”

مرد میانسال نگاهی ناامیدانه به شیوانا انداخت و گفت: “من می‌خواستم با این حوضِ بزرگ شروع کنم تا به یک باره به ثروتِ عظیمی برسم و شما آن حوضچه‌ی کوچکِ سنگی را به من پیشنهاد می‌کنید. آن را که همان ده سالِ پیش خودم به تنهایی می‌توانستم راه بیندازم.”

شیوانا سری تکان داد و گفت: ”من اگر جای تو بودم به جای دست روی دست گذاشتن و حسرت خوردن لااقل با آن حوضچه‌ی کوچک آرزوی بزرگم را تمرین می‌کردم تا کمرنگ نشود و از یادم نرود!”

مرد میانسال آهی کشید و نظرِ شیوانا را پذیرفت و به سوی حوضچه کوچک رفت تا خودش را سرگرم کند.

چند ماهِ بعد به شیوانا خبر دادند که مردی با یک گاری پر از خرچنگِ خوراکی نزدیکِ مدرسه ایستاده و می‌گوید همه‌ی این‌ها را به رایگان برای مدرسه هدیه آورده است و می‌خواهد شیوانا را ببیند.

شیوانا نزد مرد رفت و دید او همان مرد میانسالی است که آرزوی پرورشٍ ماهی را داشت. او را به داخلِ مدرسه آورد و جویای حالش شد. مرد میانسال گفت: “شما گفتید که اگر جای من بودید اول از حوضچه‌ی سنگی شروع می‌کردید. من هم تصمیم گرفتم چنین کنم. وقتی به سراغِ حوضچه‌ی سنگی رفتم متوجه شدم که آبی که حوضچه را پر می‌کند از چشمه‌ای زیر زمینی و متفاوت می‌آید و املاح آن برای پرورشِ ماهی اصلاً مناسب نیست اما برای پرورشِ میگو عالی است. به همین دلیل بلافاصله همان حوضچه‌ی کوچک را راه انداختم و در عرض چند ماه به ثروتِ زیادی رسیدم. ‌ای کاش همان ده سالِ پیش همین کار را می‌کردم و این قدر به خود و خانواده‌ام سختی نمی‌دادم.”

شیوانا تبسمی کرد و گفت: ”حال می‌خواهی چه کنی؟” . مرد گفت: “ثروتِ حاصل از این حوضچه‌ی سنگی و پرورش میگو تمام خانواده‌ی مرا کفایت می‌کند. می‌خواهم از این به بعد در راحتی و آسایش به پرورشِ میگو در حوضچه‌ی سنگیِ کوچک بپردازم.” شیوانا تبسمی کرد و گفت: “من اگر جای تو بودم با سرمایه‌ای که اکنون به دست آورده‌ام به سراغ حوضِ بزرگ می‌رفتم و در آن پرورشِ ماهی را هم شروع می‌کردم. مردمِ این دهکده و دهکده‌های اطراف به ماهی نیاز دارند و حوضِ بزرگِ تو می‌تواند بسیاری را از گرسنگی نجات دهد.”