Verksamhetsplan för Stockholm Makerspace 2012
”En verkstad för alla”


Verksamhet        

Medlemmar

Föreningen ska ha som mål att bli 60 medlemmar under 2012.

Möten

Föreningen skall hålla regelbundna möten för medlemmar under 2012. Målet är att efter hand ha en lokal med generösa öppettider.