ESRI Geodatabase

podrobný sylabus s odkazy na použité zdroje

09 ESRI Geodatabase – Úvod

Přednáška:

Cvičení:

Zdroje:

10 Modelování v prostorových databázích I

Přednáška:

Cvičení:

Zdroje:

11 Modelování v prostorových databázích II

Přednáška:

Cvičení:

Zdroje:

12 Modelování v prostorových databázích III

Přednáška:

Cvičení:

Zdroje:

Zdroje: