Cứ mỗi năm, khi xuân về đất Thủ.

Ta hẹn nhau, về lại mái trường xưa

Lòng bâng khuâng, biết nói sao cho vừa

Thuở học dưới mái trường Nông Lâm Súc

Nghe thương quá, mái trường nhiều kỷ niệm

Qua bao năm; trường cũ đã thay tên.

Nhưng lòng ta, tên cũ vẫn chưa quên.

Vẫn tự hào, vì là Nông Lâm Súc.

Một tháng một, hằng năm lòng hối thúc.

Nhớ quay về trường cũ để gặp nhau.

Cùng thầy cô, ta nâng chén rượu đào.

Ngồi ôn lại những ngày Nông Lâm Súc

Ta họp mặt, đầu xuân vang lời chúc.

Chúc thầy cô, sức khỏe thật dồi dào.

Chúc bạn bè, đường quan chức thăng mau.

Chúc trường cũ, bền lòng chờ xuân mới.

Bình Dương 010112               Lê Chí Thành CT K6

1-1-2012