Укладач: Пасічна Л. І.

237427818.jpgЗображення, які дає збиральна лінза


     


Мета.

Освітня. Провести дослідження зображень предметів, які дає збиральна лінза.

Навчитись будувати зображення точок, що лежать на головній оптичній вісі та поза нею, які дає збиральна лінза.

Розвиваюча. Розвивати просторову уяву, логічне мислення.

Виховна. Виховувати культуру оформлення геометричних побудов зображень, які дає збиральна лінза.

Тип уроку. Комбінований.

here.gif

Дидактичні матеріали:

План

  1. Актуалізація опорних знань.
  2. Зображення, які дає збиральна лінза.
  3. Вчимося розв’язувати задачі.
  4. Запитання до уроку.
  5. Домашнє завдання.
  6. Перевір себе.
  7. Для допитливих.

Хід уроку


1. Актуалізація опорних знань.

Усне опитування:

interrogacao_verde.pngЗапитання 24.1. Що таке лінза? На чому ґрунтується дія лінзи?

interrogacao_verde.pngЗапитання 24.2. Які лінзи розрізняють? Як визначити вид лінзи?

interrogacao_verde.pngЗапитання 24.3. Що таке головна оптична вісь лінзи?

interrogacao_verde.pngЗапитання 24.4. Що називають оптичним центром лінзи?

interrogacao_verde.pngЗапитання 24.5. Що таке фокус? Скільки фокусів має лінза?

interrogacao_verde.pngЗапитання 24.6. Як визначити місце розташування фокуса лінзи?

interrogacao_verde.pngЗапитання 24.7. Дійсний чи уявний фокус має розсіювальна лінза? Відповідь обґрунтуйте.

interrogacao_verde.pngЗапитання 24.8. Як утворюється фокальна  площина лінзи?

interrogacao_verde.pngЗапитання 24.9. Які промені не заломлюються при проходженні через збиральну лінзу?

interrogacao_verde.pngЗапитання 24.10. Які промені після заломлення поширюються паралельно до головної оптичної вісі?

interrogacao_verde.pngЗапитання 24.11. Як буде поширюватись промінь, паралельний головній оптичній вісі, після проходження через лінзу?

interrogacao_verde.pngЗапитання 24.12. Що таке оптична сила лінзи? Позначення, одиниці вимірювання, розрахункова формула.


2. Зображення, які дає збиральна лінза. 

Зображення, які дає збиральна лінза. Навчимося представляти результати дослідження графічно та встановимо деякі закономірності побудови зображень, які дає збиральна лінза. Для успішної побудови зображень предметів необхідно навчитися будувати зображення точок. Для збиральної лінзи розрізняють три особливі положення точок: за фокальною площиною, між  оптичним центром та фокусом лінзи, на головній оптичній вісі.

images (7).jpgВідео. Зображення, які дає збиральна лінза

Демонстрація. Зображення, які дає збиральна лінза (збиральна лінза, екран, свічка, сірники)

source.gifДослідження. За допомогою флеш-анімації дослідіть зображення, які може давати збиральна лінза. Результати дослідження занесіть до таблиці.

Характеристики зображень, які дає збиральна лінза

Розташування предмета

Побудова зображення прямого предмета

Характеристика зображення

Між фокусом та оптичним центром лінзи

На фокусі

Між фокусом та подвійним фокусом

На подвійному фокусі

За подвійним фокусом

images (7).jpgВідео. Побудова зображень, які дає збиральна лінза.


3. Вчимося розв’язувати задачі.

images (4).jpgЗадача 25.1. Побудуйте зображення точки, розміщеної за фокальною площиною збиральної лінзи.

images (4).jpgЗадача 25.2. Побудуйте зображення точки, розміщеної поза головною оптичною віссю між оптичним центром збиральної лінзи та фокальною площиною.

images (4).jpgЗадача 25.3. Побудуйте зображення непрямого предмета в збиральній лінзі. 

images (4).jpgЗадача 25.4. Побудуйте зображення точки А, яке дає тонка збиральна лінза,  розташованої на головній оптичній вісі. Опишіть зображення.


4. Запитання до уроку.

Запитання 25.1. Як побудувати зображення точки, що лежить поза головною оптичною віссю, яке дає тонка збиральна лінза?

Запитання 25.2. Де розташується зображення точки А, якщо її поставити на головній оптичній вісі у точці подвійного фокусу збиральної лінзи?

Запитання 25.3. Чому не утворюється зображення предмета в збиральній лінзі, розташованого на її фокусі?

Запитання 25.4. Враховуючи явище оборотності світлового променя, побудову зображення точки поза оптичною віссю можна виконати двома способами. Розкажіть план обох побудов.

Запитання 25.5. Відомо, що збиральна лінза дає як дійсні так і уявні зображення. Де можна побачити ці зображення?

Запитання 25.6. Сонячного дня хлопчик намагається використати збиральну лінзу як запалювальне скло. Яке зображення Сонця він має для цього отримати - дійсне чи уявне?

Запитання 25.7. Збиральна лінза створює на екрані зображення освітленого предмета. Як зміниться це зображення, якщо закрити нижню половину лінзи? верхню половину лінзи?


5. Домашнє завдання.

books.pngПідручник: §15.

images (9).jpgЗадача 25.5. Побудуйте зображення прямого предмета АВ, яке дає тонка збиральна лінза,  розташованого між фокусом та оптичним центром збиральної лінзи. Опишіть зображення.

 

images (9).jpgЗадача 25.6. Побудуйте зображення прямого предмета АВ, яке дає тонка збиральна лінза,  розташованого на подвійному фокусі. Опишіть зображення.

interrogacao_verde.pngУсне опитування по запитаннях до уроку.


6. Перевір себе.


7. Для допитливих.

abiturientga.pngПобудова зображень в увігнутому дзеркалі.  Відбиваючі поверхні не обов'язково повинні бути плоскими. Вигнуті дзеркала найчастіше бувають сферичними. Сферичне дзеркало — дзеркало, відбиваюча поверхня якого має вигляд сегмента сфери. Сферичне дзеркало може бути опуклим або увігнутим — в залежності від того, який бік сегмента сфери — опуклий або увігнутий — є відбиваючий.

Центр відповідної сферичному дзеркалу сфери називається його центром або оптичним центром. Середина сегмента — полюсом дзеркала. Пряма, що проходить через центр та полюс — головною оптичною віссю дзеркала. Інші прямі, що проходять через центр дзеркала та точку, відміну від полюса, називаються його бічними оптичними осями.

Сферичне увігнуте дзеркало являє собою ретельно відполіровану сферичну поверхню. На малюнку далі точка О - центр сферичної поверхні (вершина дзеркала), що утворить дзеркало, буквою С відзначений центр сферичної дзеркальної поверхні. Пряма лінія ОС, що проходить через центр дзеркальної поверхні С і вершину дзеркала О, називається оптичною віссю дзеркала.

  

Якщо освітити сферичне увігнуте дзеркало пучком променів паралельних оптичній вісі дзеркала, вони всі відіб’ються та пройдуть через одну і ту ж точку - головного фокуса F, який розташований посередині відрізка ОС (CF=FO=R/2). В увігнутого сферичного дзеркала головний фокус - дійсний. В цій точці концентрується світлова енергія. Помістивши джерело світла у фокусі увігнутого дзеркала, отримаємо потік паралельних пучків світла. Подібні потоки світла створюють фари автомобіля, маяки, медичні освітлювачі.

Побудова зображень в увігнутому дзеркалі:

а)  б)  в)

Зображення: дійсне;  обернене; зменшене (а), збільшене (б), реальних розмірів (в).