Dagsorden til TFC møde

Dato: 20.09.12

Tid: 14.45 - 16.45

Sted: PLCs store lokale

Deltagere:

Team 9

Forplejning: Skolen :-)

Referent: Anja

Dagsorden

1. Præsentation af deltagere i udviklingsprojektet The Flipped Classroom

Bordet rundt

Vi bruger billeder fra skolefotografen

2. Hvad er målet med udviklingsprojektet:

Se hele ansøgningen her

Uddrag:

Vi vil undersøge, hvordan The Flipped Classroom kan:

Evaluering: Klassen har en klasseblog, hvor eleverne er forfattere. Skolen har arbejdet med Portfolio som elevplan i 4 år.

Differentiering kan være at eleverne ser videovejledningen flere gange. Videovejledningerne kan være opdelt i flere “kapitler”, således at de stærke elever kan springe over “basis-vejledningerne”.

Stærke elever kan lave deres egne videovejledninger til fx evaluering

Det kommer ikke af sig selv. Vi er nødt til at lave et setup i videovejledningerne, som inddrager eleverne mere.

Elever på 9. klasse har sagt, at de får mere tid til at arbejde i skolen

Giver tid til projektarbejde

Kan også være overvældende for nogle elever, at de skal være mere ansvarlige, aktive og produktive

Det er mere tydeligt, når eleverne har “glemt” deres lektier. Deres navn mangler måske på bloggen?

Eleverne er procentvis mentalt mere “tilstede” i kraft af The Flipped Classroom

Sidder der nogle elever, som undlader at “forstyrre” undervisningen fordi læreren har gennemgået stoffet tre gange, som nu får mere tid, opmærksomhed...?

Instruktionsvideoerne frigiver tid til at arbejde med fx Geogebra i praksis

Vi kan nå mere i timerne - oplever, at der ofte er ekstra tid i timerne. Den tid kan vi udnytte til at nå mere og derved øge fagligheden.

Nogle frigiver de mest simple instruktionsvideoer meget tid i undervisningen eks. sådan bruger du Gyldendals Ordbog

Vi kan kommunikere med eleverne forud for undervisningen - de sender kommentarer, spørgsmål mm.,

Videovejledningerne er forberedelse - ikke lektier!

Eleverne ved på forhånd, hvad de skal arbejde med i timerne.

Måske kan videovejledningerne også indeholde mål... I denne videovejledning skal du lære... Eleverne får aktiveret deres forforståelse?

Bliver vi som lærere mere bevidste om, hvad formålet er med undervisningen, når vejledningerne produceres. Hvad er målet - hvad skal du lære, og hvornår har du opnået målet?

Gentagelser har en effekt på læring, hvilket videovejledninger egner sig til.

Vide hvor man kan finde den viden, man skal bruge for at kunne løse opgaven.

Eleven tage ansvar for tilegnelsen af viden

Andet:

Til forældremødet

Forældrene spørger, om eleverne får flere lektier for?

Mister eleverne overblikket i blogs, videovejledninger og andre medier // bogen

Hvorfor på 9. årgang, hvor de skal til eksamen?

Måske vi skal lave et knasteark?

Hvad med offentligheden af videovejledningerne? Hvem må se dem?

 

3. Pædagogik - It´s not about the tech, it´s about the teach

Videovejledningerne er i sig selv ikke revolutionerende. Det er den kontekst, de bliver sat ind i, der kommer til at ændre vores undervisning.

Vejleder

Coach

Vi bliver mere bevidste om, hvordan de skal arbejde i timerne fx i grupper, alene mm.

Manuskript

Tydlige mål for videovejledningen

Målark

Vi skal være skarpe på, hvordan vi forventer, at eleverne skal forberede sig ved hjælp af videovejledningerne.

Hvad med de elever, som alligevel dukker op uden at have forberedt sig?

Hvad kan videovejledningerne bruges til?

Videovejledninger til undersøgelse, refleksion, perspektivering og instruktionsvideoer

Nyhedens interesse - hvornår opdager de, at det er “bare” lektier?

4. Teknik

Hvad bruger vi til produktion af videovejledninger + offentliggørelse af dem?

Teknikken må ikke fylde for meget

Produktionen af vejledningen tager ikke lang tid, men hvor skal den uploades? Offentlig eller privat?

Alle devices skal kunne afspille videoerne

- Skoletube/ Youtube

- Skoleblogs - Alle klasser skal have en klasseblog - alle videoer lægges samme sted. Embed videoerne.

- Screen-O-matic PRO-version

plcx0004@vodskov-skole.dk 

Ed-tech giver mulighed for at “flippe” alle Youtube-lektioner

Betragter eleverne youtube som ren underholdning og derved mister “respekten”.

Vi skal være skarpe på at skabe en arena, hvor eleverne bliver sporet ind på “at nu skal vi til at lære noget”.

Vi arbejder på, at skabe et værksted, hvor alle efter skoletid, nemt kan lave en videovejledning v. whiteboard.

5. Punkter til næste dagsorden (onsdag d. 26. september)

Spørgeskemaer til elever, forældre og lærere

Vi ser nogle eksempler på vores videovejledninger og giver respons

Vi mødes på PLC

Ansøge om hardware inden d. 27. september

Et godt kamera til video

Trådløs mikrofoner

Belysning