Pořad bohoslužeb v Moravské a Slezské Ostravě

 

 

 

Kostel

Den

 

Moravská Ostrava

 

Slezská Ostrava

 

Katedrála Božského Spasitele

 

 

Kostel svatého Václava

 

Kaple Městské nemocnice

na Fifejdách

Kostel

sv. Josefa

a P. Marie Karmelské

 

 

NEDĚLE

7.30 hod.

 

9.30 hod.

pro rodiny

 

19.00 hod.

 

 

7.45 hod.

 

10.30 hod.

tridentská

(1. a 3. neděli

v měsíci)

 

Pondělí

7.30 hod.

 

18.00 hod.

 

 

 

 

Úterý

7.30 hod.

 

18.00 hod.

 

 

 

 

Středa

7.30 hod.

 

18.00 hod.

 

 

 

18.00 hod.

tridentská

 

Čtvrtek

7.30 hod.

 

18.00 hod.

 

 

 

 

Pátek

7.30 hod.

 

17.00 hod.

 

 

 

 

Sobota

18.00 hod.

s nedělní platností

 

7.30 hod.

14.30 hod.

s nedělní

platností

 

 

Příležitost k sv. smíření je půl hodiny před každou mší sv.

 

První pátek v měsíci v katedrále Božského Spasitele v Moravské Ostravě:

  7.30 hod.: mše sv., po ní výstav Nejsvětější Svátosti a svátostné požehnání

15.30 hod.: výstav Nejsvětější Svátosti, možnost soukromé adorace a příležitost k sv. smíření

16.30 hod.: zakončení adorace a svátostné požehnání

17.00 hod.: mše sv.

 

První sobota v měsíci v kostele sv. Václava v Moravské Ostravě:

  6.55 hod.: modlitba růžence za nová duchovní povolání a posvěcení našich rodin

  7.30 hod.: mše sv. za nová kněžská a řeholní povolání a za posvěcení našich rodin

 

První neděli v měsíci (říjen až červen) je v katedrále Božského Spasitele v Moravské Ostravě

večerní mše sv. v 19.00 hod. latinská