<!-- Μπορείτε να ενσωματώσετε ένα ή περισσότερα από τα πιο κάτω τμήματα κώδικα στο site σας. -->

<!-- Ενσωματώστε το παρακάτω για να προσθέσετε τον java player και να ακούγεται το European School Radio κατευθείαν από το site σας.

Aν θέλετε άλλη μορφή του player αλλάξτε αυτή τη τιμή. Διάφορα skins  θα βρείτε https://www.muses.org/official-skins χρησιμοποιώντας το πρώτο σκέλος του ονόματος του αρχείου zip)

 -->

<script type="text/javascript" src="http://hosted.musesradioplayer.com/mrp.js">

</script>

<div style="text-align: center;"> </div>

<script type="text/javascript">

MRP.insert({

'url':'http://www.europeanschoolradio.eu:1351/esradio.mp3',

'lang':'el',

'codec':'mp3',

'volume':65,

'autoplay':true,

'buffering':5,

'title':'ESRadio',

'welcome':'Καλή ακρόαση...',

'wmode':'transparent',

'skin':'cassette',

'width':200,

'height':120

});

</script>

<!-- ************************************************************************************* →


<!-- Εναλλακτικά ενσωματώστε το παρακάτω για να προσθέσετε τον microsoft media player και να ακούγεται το European School Radio κατευθείαν από το site σας -->

<OBJECT ID="vodPlayer" width="200" height="160" CLASSID="CLSID:6BF52A52-394A-11d3-B153-00C04F79FAA6" STANDBY="Loading media player..." TYPE="application/x-oleobject">

<PARAM NAME="URL" VALUE="http://vod.sch.gr/asx/live/esr-sch-gr.asx">

<PARAM name="autostart" VALUE="true">

<PARAM name="stretchToFit" VALUE="true">

<PARAM name="uiMode" VALUE="full">

<param name="ShowStatusBar" value="true">

<PARAM name="ShowControls" VALUE="true">

<EMBED TYPE="application/x-mplayer2" SRC="http://vod.sch.gr/asx/live/esr-sch-gr.asx" NAME="vodPlayer" width="200" height="160" autostart=0> </EMBED>

</OBJECT>

<!-- ************************************************************************************* -->
<!-- ενσωματώστε το παρακάτω για το banner του Site του ESR -->

<p style="text-align: center"><a target="_blank" title="Πατήστε εδώ για να μεταφερθείτε στο site  του European School Radio" href="http://www.europeanschoolradio.eu"><img src="http://europeanschoolradio.eu/themes/commons/images/banneresr.jpg" width="280" border="3" height="70" /></a></p>

<!-- ************************************************************************************* -->

<!-- ενσωματώστε το παρακάτω για να εμφανίσετε Link για το αρχείο με το οποιο μπορείτε να ακουτε το ESR απο την επιφανεια εργασίας -->

<p style="text-align: center"><a title="Donwload this" href="http://blogs.sch.gr/esrblog/files/2011/03/esr-sch-gr.asx">Κατέβασε αυτό το αρχείο για να μας ακούς από την επιφάνεια εργασίας σου!</a><strong></p>

<!-- ************************************************************************************* -->


<!-- ενσωματώστε το παρακάτω για να μεταφερθείτε στη σελίδα του ΠΣΔ που μεταδίδει το ραδιόφωνο μας -->

<p style="text-align: center"><a title="Πατήστε εδώ για να ακούσετε ζωντανά τον πρώτο σχολικό ραδιοφωνικό σταθμό European School Radio από τη σελίδα του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου!!!" href="http://vod.sch.gr/video/iptv/1274" target="_blank"><img class="size-full wp-image-543  aligncenter" src="http://blogs.sch.gr/esrblog/files/2011/12/on_air.gif" alt="" width="150" height="40" /></a></p>

<!-- ************************************************************************************* -->