Chapter 2

Stone 5

Asking about animals … and giving short answers

Is a bee gentle? Yes, it is.

Is een bij zachtaardig? Ja.

Is your pet dangerous? No, it isn't.

Is jouw huisdier gevaarlijk? Nee.

Are dogs tame? Yes, they are.

Zijn honden tam? Ja.

Are those animals tame? No, they aren't.

Zijn die dieren tam? Nee.

Can a cat fly? No, it can't.

Kan een kat vliegen? Nee.

Can pigs fly? No, they can't.

Kunnen varkens vliegen? Nee.

Can birds learn to speak? No, they can't.

Kunnen vogels leren praten? Nee.

Do your cats listen to you? Yes, they do.

Luisteren jouw katten naar je? Ja.

Do pigeons come home for dinner? No, they don't.

Komen duiven thuis voor het eten? Nee.

Does an animal like performing in movies? Yes, it does.

Vindt een dier het leuk om in films te spelen? Ja.

Does a donkey hate this food? No, it doesn't.

Heeft een ezel een hekel aan dit eten? Nee.

Do you have any information about dogs like Rufus? Yes, I do.

Heb je ook informatie over honden als Rufus? Ja.

Does he know what they eat? Yes, he does.

Weet hij wat ze eten? Ja.

Stone 6

Talking about animals

A rat is wild.

Een rat is wild.

It isn't gentle.

Het is niet zachtaardig.

Pets are tame.

Huisdieren zijn tam.

They aren't smart.

Ze zijn niet slim.

This animal can swim.

Dit dier kan zwemmen.

Horses can't fly.

Paarden kunnen niet vliegen.

Pigeons have feathers.

Duiven hebben veren.

They don't have fur.

Ze hebben geen vacht.

My hamster has paws.

Mijn hamster heeft poten.

It doesn't have claws.

Het heeft geen klauwen.

Bees live in beehives.

Bijen leven in bijenkorven.

They don't live in a cage.

Ze leven niet in een kooi.

 

Stone 7

Saying what animals look like

Our cat's belly is hairy.

De buik van onze kat is harig.

Its tail isn't pink.

Zijn staart is niet roze.

Bello's fur is grey.

Bello's vacht is grijs.

Bello's fur isn't brown.

Bello's vacht is niet bruin.

A donkey's ears are long.

De oren van een ezel zijn lang.

Its legs aren't short.

Zijn poten zijn niet kort.

Our pets' tails are small.

De staarten van onze huisdieren zijn klein.

A donkey's ears aren't big.

De oren van een ezel zijn niet groot.

Stone 8

Giving an opinion

I'm for animal experiments.

Ik ben voor dierenproeven.

He's against eating meat.

Hij is tegen het eten van vlees.

They're for giving a dog pills.

Zij zijn voor het geven van pillen aan honden.

I think it's good for me.

Ik denk dat het goed voor me is.

I don't think they're bad for you.

Ik denk niet dat ze slecht voor je zijn.

I don't feel it's good for them.

Ik vind niet dat het goed voor ze is.

I believe dolphins are intelligent.

Ik geloof dat dolfijnen intelligent zijn.

I don't believe animals can speak.

Ik geloof niet dat dieren kunnen praten.

She believes Bigfoot really exists.

Zij gelooft dat Bigfoot echt bestaat.

She doesn't believe pigs can fly.

Zij gelooft niet dat varkens kunnen vliegen.