MAIRONIO LITUANISTINĖS MOKYKLOS

          PENKTADIENINĖS PAMAINOS 

       PRADINĖS MOKYKLOS DIENOTVARKĖ 

2017m. gegužės 19d. 

 

4:30

 

    7:00…...

PD

 

          Pietauja klasėje

        PD patogiu metu :)

               

D

H

  visi

       Šokiai   5:10-5:35

  Pietūs 5:35-5:55

    Daina 6:25-6:40

2016-17 mokslo metų

 Linkime visiems

1kl

I

  mokiniai

        Daina  5:00-5:20

   Pietūs 5:25-5:45

užbaigimo šventė

smagios

2kl

M

  renkasi

        Daina  5:25-5:40

   Pietūs 5:45-6:05

vyks

įspūdingos

3kl

N

  savo

        Pietūs 5:15-5:35

    Daina 5:45-6:00

Fondo salėje.

turiningos

4kl

A

  klasėse

        Pietūs 5:50-6:10

   Daina  6:05-6:20

Šventės pradžia   

saugios

5kl

S

   

    Pietūs 6:10-6:30

                     7pm   

vasaros!

6kl

 

      Šokiai   5:10-5:35

    Daina 5:40-6:05

      Fondo salėje

   Pietūs 6:10-6:30

                 

Pietūs Bočių menėje.

Dainavimas klasėje priešais raštinę.

Šokiai Fondo salėje.

                                                                                           Linksmo penktadienio☺!

 MAIRONIO LITUANISTINĖS MOKYKLOS

          PENKTADIENINĖS PAMAINOS 

AUKŠTESNIOSIOS MOKYKLOS DIENOTVARKĖ 

 2017m. gegužės 19d.

4:30

     4:40-5:10

    5:15- 5:50

5:55-6:15

 6:20-6:40

6:40-6:55

                  7:00...

7KL

visi

   Dainavimo

 Visi

PIETŪS

Repeticija

Puošiamės

2016-17 mokslo metų

8KL

renkasi

   repeticija

grįžta

PIETŪS

šeštokų

ruošiamės

užbaigimo šventė

9KL

savo

      Fondo

Į savo klases

PIETŪS

pasveikinimui

uždarymo

                vyks Fondo salėje.

 10KL

klaseje

      salėje

UZBAIGIA SAVO PIESINIUS

PIETŪS

Fondo salėje

šventei

Šventės pradžia  7pm

                                                                                                     

                                                  Linkime visiems smagios, įspūdingos, turiningos, saugios vasaros!