Lejekontrakt -  Udstyrsskab Nr. ______

Medlemmer af Herlev Ishockey Klub kan efter nærmere aftale leje et udstyrsskab. Ved udmeldelse ophører denne lejeaftale.

Ved indgåelse af lejeaftale betales et opstartsgebyr på 300 kr. der dækker omkostning til kurv og lås. Dette beløb betales ikke tilbage og kurv og lås forbliver klubbens ejendom. Samtidig opkræves leje for første halvår på 150 kr. I alt betales 450 kr. kontant ved lejemålets påbegyndelse.

Lejen fastsættes på klubbens årlige generalforsamling og udgør herefter pr. 1/1-2010 150 kr. pr. halvår. Dette beløb forfalder til betaling senest 1/7 og 1/1. Betaling sker sammen med kontingentet.

Der må ikke opbevares nogen form for fødevarer, frugt eller slik i skabene, da dette tiltrækker mus og rotter.

Skabet skal altid være låst med den udleverede lås. Det gælder også når skabet er tomt.

Skabet må ikke anvendes på en sådan måde, at det beskadiges.

Det er ikke tilladt at placerer udstyr, stave eller lignende foran, ved siden af, under eller oven på skabene. Dette vil blive fjernet af klubben uden varsel.

Ved lejemålets ophør afleverer lejer skabet i ubeskadiget stand inkl. lås og kurv til klubbens ansvarlige. Omkostninger til evt. udbedringer eller nyindkøb bæres af lejer.

Ved misligholdelse af lejeaftalen kan Herlev Ishockey Klub opsige aftalen med en uges varsel. Lejer vil blive kontaktet pr. E-mail eller ved påsætning af meddelelse det lejede skab (fra 1/8 til 31/3). Hvis skabet ikke er blevet af tømt af lejer inden en uge, vil det blive tømt uden yderligere varsel. Skabet indhold vil blive opbevaret i 14 dage.

Hvis betaling fra lejer udebliver, kan udlejer blokerer skabet indtil betalingen er sket.

Indtægt for opstartsgebyr og leje tilfalder Herlev Ishockey Klub's ungdoms og amatørarbejde.

Oplysninger om lejer:

Navn:

Email:

Telefon:

Adresse

Fødselsdato

Lås udleveret (ja/nej):

Kurv udleveret (ja/nej):

Evt. defekter på skabet (ja/nej):

Indbetaling (reg. nr. 3138 konto 0010459931):

Kontant betaling:

Dato:

Dato:

Underskrift Lejer

Herlev Ishockey Klub (udlejer)