[Cyflwyniad]

Mae'r fersiwn hwn o Spots yn seiliedig ar y gêm Acorn Archimedes o'r un enw, gellir ei lawrlwytho o http://www.acornarcade.com/downloads/

Cafodd y fersiwn gwreiddiol ei ysgrifennu gan Patrick Hinrichs,  tra bod y fersiwn yma wedi cael ei ysgrifennu gan Nicholas Kingsley.  Mae'n defnyddio rhai o'r graffeg gwreiddiol (addaswyd yn briodol) a ddefnyddir gyda chaniatâd.

Mae'r cyfarwyddiadau canlynol yn seiliedig ar y ffeil !Help gwreiddiol, gyda ychwanegiadau lle bo angen.

[Ynglŷn a’r gêm]

Nod y gêm yw cael cymaint o Spots (a elwir hefyd yn Smilies) â phosib.

Mae pob chwaraewr yn cymryd eu tro i symud un "Spot", naill ai un neu ddau o sgwariau i ffwrdd oddi wrth ei safle gwreiddiol, drwy wneud hynny bydd unrhyw un o "Spots" eich gwrthwynebwyr yn cael eu ddisodli gan eich un chi.

[Symud]

Er mwyn symud Spot  :

A)  Cliciwch ar un o'ch Spots, ac ar ôl hynny fe welwch rhestr o safleoedd dilys y gallwch symud y Spot iddynt.  Fodd bynnag, os NI ALL y siâp gael ei symud, bydd dim safleoedd yn cael eu harddangos.

B)  Os byddwch yn clicio ar sgwâr sydd drws nesaf i'r Spot a ddewiswyd, yna bydd Spot newydd yn cael ei greu, a bydd yn symud i'r safle a ddewiswyd.

C)  Os byddwch yn clicio ar sgwâr sydd yn ddau sgwâr i ffwrdd, yna bydd y Spot a ddewiswyd yn cael ei symud i'r safle newydd hwn, a ni fydd unrhyw Spots newydd yn cael eu creu.

CH) Ar ôl symud, bydd holl Spots eich gwrthwynebydd sydd un sgwâr i ffwrdd yn cael eu trosi i'ch Spot chi, a bydd eich sgôr yn cynyddu cryn dipyn.

Gan fod symud Spots yn fwy peryglus na dim ond eu copïo, byddwch yn cael sgôr uwch drwy symyd yn hytrach na chopïo eich Spots.

Mae'r chwaraewr presennol yn cael ei nodi gan y siâp sy'n bownsio.

[Ennill]

Mae dau ffordd o ennill gêm :

A)  Dileu holl Spots eich gwrthwynebwyr.

B)  Atal un neu fwy o Spots eich gwrthwynebwyr rhag gallu symud. Bydd gwneud hyn yn llenwi gweddill y bwrdd gyda'ch Spots, a byddwch yn ennill yn awtomatig.

[Dulliau Chwarae]

Mae yna sawl dull gwahanol i chwarae :

A)  Modd Arcêd - Rydych yn chwarae yn erbyn y Spots a reolir gan y cyfrifiadur gwyrdd drwg dros 32 lefelau gynyddol anodd.

Bydd eich statws yn cael ei gadw bob dwy lefel.

Byddwch yn dechrau y gêm gyda thri bywyd, a byddwch yn colli un bob tro y byddwch yn cael eich trechu.  Unwaith y byddwch wedi colli eich holl fywydau mae'r gêm drosodd.

B)  Gêm Sengl - Chwarae un rownd yn erbyn 2 i 4 o chwaraewyr a reolir gan berson neu gyfrifiadur.

C)  Cyngrair - Chwarae rhwng 3 a 16 rownd yn erbyn 2 i 4 o chwaraewyr a reolir gan berson neu gyfrifiadur.  Ar ddiwedd pob rownd, bydd y tri chwaraewr uchaf yn cael pwyntiau yn dibynnu ar ba mor dda y maent wedi ei wneud, ac allai effeithio â'r drefn tabl y gynghrair.

CH)  Hyd At 3 - Chwarae yn erbyn 2 i 4 o chwaraewyr a reolir gan berson neu gyfrifiadur nes bod un person yn ennill tair gwaith.  Os nad oes neb wedi ennill ar ôl chwarae y nifer rhagosodedig o lefelau sydd ar gael, yna bydd cyfres newydd o lefelau yn cael eu cynhyrchu.

Ar ddiwedd pob gêm, bydd eich Sgôr Uchel yn cael ei gadw ac, yn opsiynol, yn cael ei lwytho i fyny i’r gronfa ddata Sgôr Uchel ar-lein. Mae'r Dewislen Opsiynau yn cynnwys eitemau ar gyfer newid sgrîn datrys, lefel sain a cherddoriaeth, enwau chwaraewr, opsiynau cynghrair a gêm yn gyffredinol, ac y dewis i gadw newidiadau, anwybyddu'r holl newidiadau ac ailosod gosodiadau rhagosodedig y gêm.

Ceir hefyd y dewis i ymweld â gwefan Spots (ar gyfer y rheiny sydd â chysylltiad i'r we).  Fodd bynnag, bydd hyn yn gorffen y gêm cyn lawnsio eich porwr gwe.

[Dewisiadau y Gêm]

Mae'r tab Dewisiadau Gêm yn caniatáu i chi newid y canlynol :

A)  Uchafswm nifer o rowndiau - Fel arfer mae hyn yn 3, ond gellir ei newid i werth rhwng 3 a 16.

 

B)  System Sgorio Cyngrair - Fel rheol, mae enillydd y rownd yn cael 3 pwynt, y ail berson yn cael 2 a'r trydydd person yn cael 1 pwynt. Fodd bynnag, gall hyn gael ei newid i swm gwahanol, neu i faint o smotiau sydd gan bob chwaraewr ar y bwrdd.

C)  Cyfyngiad Neidio. Mae hyn yn diffinio sawl gwaith y gallwch chi symud 2 sgwâr. Gall hyn fod yn "Dim Cyfyngiad" (am swm anfeidrol o weithiau), 0 ( gallwch symud i sgwâr cyfagos yn unig. Bydd hyn hefyd yn cyfyngu ar argaeledd rhai lefelau) neu rif rhwng 1 a 5.

CH) Defnyddio Lefelau Gyda Tyllau - Ofn tyllau? Yna dewiswch "Dim" yn unig i chwarae ar lefelau heb unrhyw dyllau.

D)  Math y Teils i'w Dangos - Mae hyn yn dewis y math o deils a fydd yn cael eu harddangos ym mhob rownd. Gall fod yn "D" (nifer rhagosodedig ar gyfer y lefel), "?" (Dewis teils ar hap), neu 1 i 8 eraill.

[Sgorau Uchel]

Mae'n bosib gweld eich sgôr uchel sy'n cael ei storio yn lleol ac ar-lein drwy edrych yn yr opsiwn Sgoriau Uchel ar y brif sgrin.

[Credydau]

* Fersiwn Acorn Archimedes *

Rhaglennu a graffeg - Patrick Hinrichs

Cerddoriaeth ac effeithiau sain - Sven Schroeder

(Y Brif alaw wedi ei ddwyn o 'Synth Jam Breakfast' gan CyberCat)

Fersiynau Gwreiddiol CPC (SPOTS a SPOTS'94), lefelau arcêd a syniadau amrywiol ar gyfer y gêm - Julian Marek

Raglennwyd yn wreiddiol mewn BBC Basic

Mae modd ei lawrlwytho (ac ei chwarae gyda efelychydd a ROMs addas) o http://www.acornarcade.com/downloads/

* Fersiwn Yma *

Prif Rhaglennu - Nicholas Kingsley

System DDgui - Gernot Frisch

System Font Cyfrannol - Moru

Graffeg Gwreiddiol Gan - Patrick Hinrichs

Graffeg Ychwannegol Gan - Nicholas Kingsley

Fflagiau - Mark Fennell (markfennell.com), Wikipedia a Graham Bartram

Rhaglen Dylunio Lefel - Mappy gan Robin Burrows

Trawsnewidydd Lefel CDXMap - Nicholas Kingsley

Effeithiau Sain gan - PacDV

* Cerddoriaeth *

Dance Zone - PacDV

Power Juice - PacDV

This Is The Day - PacDV

A Different Journey - Positively Dark

Here Come The Spots - Nicholas Kingsley and cgMusic

* Testi0 *

Nicholas Kingsley

* Ffeiliau Iaith *

Saesneg - Nicholas Kingsley

Cymraeg - Gareth V. Jones (http://metastwnsh.com)