2011-11-17

LAThunden – säkerhetskopiering och kvartalsvis kontroll av länkar

Följande rutiner ska genomgås fyra gånger per år: i februari, maj, augusti och november.

Månaderna är valda så att genomgångar ska ske månaden innan projektredovisningen, som i dagsläget är i början av juni och i början av december.

Ansvaret för att uppdateringen genomförs ligger på gruppmedlemmarna enligt ett löpande schema som uppdateras efterhand:

Nov –11: Erik Westin

Feb –12: Jon Edman Wallér

Maj –12: Thomas Meedt

Aug –12: Ulf Tingvall

Steg 1: Genomgång av länkar

Börja med favoritlänkarna i högerspalten på sidan. Öppna varje länk (smidigast är att öppna i ny flik) och kontrollera att länken går dit den ska samt att hemsidan ifråga verkar vara aktuell och innehålla den information som utlovas.

Upprepa ovanstående med samtliga länkar under samtliga flikar (Allmänt, Internmedicin osv.)

Om någon länk inte fungerar eller informationen på sidan av något skäl inte håller vad som utlovas, kopiera länkadressen. Skriv ner dessa länkar i ett email och skicka ut till övriga gruppmedlemmar. Tillsammans tas beslut om ev borttagande av länkar eller annan korrigering av adressen.

Steg 2: Säkerhetskopiering

Öppna ett nytt textdokument i Notepad/Anteckningar och döp det till BackupMån20XX.txt (t ex BackupNov2011.txt). Logga in på Lathunden och gå in i “Redigera”-läget. Börja med sidan Allmänt och ta en flik i taget. Välj “HTML” för att få med alla länkar och formatering. Markera hela texten och kopiera. Skriv “Allmänt” överst i textdokumentet och klistra sedan in den utkopierade texten. Tryck på Enter några gånger så att det blir ett mellanrum och skriv sedan “Internmedicin” och kopiera in HTML-koden från den sidan. Upprepa med alla flikarna.

När all HTML är kopierad, spara textdokumentet och bifoga i ett email som skickas till de övriga i gruppen. Spara också gärna en kopia på din egen dator.