ACTIVITATS TIPUS SEMÀNTICA

Fer una frase amb les dues paraules

ACTIVITATS PER A  LA MILLORA DE L'EXPRESSIÓ VERBAL

-Llegir-li un text i que conti la història del personatge.

-Contar la seva pròpia història (organització familiar, procedència, etc.)

-Donats/llegits diversos textos, contestarà oralment a preguntes relacionades amb la lectura (lectura comprensiva)

-Se li presentaran historietes i el nen narrarà el que ocorre.

-Descriurà objectes reals o dibuixats.

-S'enregistrarà una entrevista amb l'alumne i després deixarà que l'escolti comentant i analitzant les respostes.

-Escoltarà contes breus i després els contarà (podrà sentir-los totes les vegades que vulgui).

-Ensenyarà al nen un conte en imatges, li demanarà que narri la història, s'enregistrarà i s'escoltarà.

-Fer preguntes que el nen respongui amb frases completes:

Ex. "Digues el teu nom i cognoms, edat, data de naixement, professió dels teus pares, on vius, ciutat, carrer, pis, número de telèfon"

-Construir frases a partir de paraules soltes.

-Completar frases.

-Amplificació progressiva de frases mantenint el sentit inicial.

-Explicar verbalment recorreguts realitzats per ella mateixa.

Ex. - de casa a l'escola.

    - de casa al forn.

-Explicar com es juga a un joc determinat:

   Futbol, agafat, boletes, amagatall, basquetbol...

-Explicar com es fa una determinada activitat.

   Un cucurull, una gorra de paper, una bola de paper, un exercici d'EF, etc.

-Explicar COM, PER QUÈ, PER A QUÈ, etc. a una activitat concreta:

- com s'alimenta un ocell, per què i per a què.

- com es vesteix un futbolista, per què i per a què.

- com es prepara un filet amb patates, per què i per a què.

-Realitzar telefonades reals o imaginàries.

-Donar explicacions lògiques a situacions de la vida real presentades pel professor o per altres companys, del tipus de:

a) Vas a casa teva des del col·legi i comença a ploure Què faries?

b) Estàs en casa teva i se n'ha anat la llum. Quins feixos?

c) Has trencat un vidre Què faries?

d) T'has trobat 100 pessetes Què faries?

e) Et truquen per telèfon (s'escenifica) el nen hi ha se seguir la conversa.

f) Relatar una experiència real o imaginària.

g) Veure un vídeo o TV i repetir verbalment el programa vist, ressaltant el més significatiu.

h) Endevinar mitjançant preguntes una paraula secreta (Ex "gos".

   - És animal?  - Té pèl?   -És salvatge?   -  Té banyes?

i) Per què hi ha gent que vol que no plogui a l'estiu?

j) Com podria saber un cec que alguna cosa es crema?

k) Indicar semblants i diferències entre dues coses:

   - gos i gat                 - gat i ratolí

   - pera i poma           - cadira i taula

   - martell i clau           - aigua i vi

   - terra i farina              - farina i sal

   - llet i aigua                - pantaló i faldilla

   - llapis i bolígraf         - tortuga i peix

   - bitllet i moneda         - llebre i tortuga

l) Què faries si el perruquer et tallés el cabell més curt de com ho volies?

ll) Què faries si menges en un lloc (casa d'un amic, de la veïna, d'un familiar, un restaurant) i l'menjar no està del teu grat?

m) Què faries si el teu professor et diu que portes tacada la roba?

n) Què faries si anessis a comprar llet i el tender et diu que no la ven?

-Contarà experiències personals:

a) El dia que va veure una colobra al camp.

b) El dia que es va trobar un niu d'ocell.

c) La sensació que va sentir quan va veure el mar.

d) La sensació que va sentir el dia que va anar al zoo.

-Donat un dibuix o vinyeta relatarà el que ocorre en el dibuix i el que li fa sentir (o opina).