A továbbképzés minőségbiztosításával

kapcsolatos tevékenység tapasztalatainak összegzése

1.        A továbbképzési program általános jellemzői

1.1.

A továbbképzési program megnevezése

 

BEVEZETÉS AZ EURITMIÁBA II.-A gyermeki alapképességek fejlesztése terén  pedagógiai eszköztárat bővítő saját élményt adó ritmikus, mozgásos  fejlesztő középprogram című

 

 

1.2.

A továbbképzési program alapítási

 

 

engedélyének száma

(az Oktatási és Kulturális Minisztérium határozatának száma)

OKM—3/28/2008

 

2.        a továbbképzés szervezője

2.1.

A továbbképzést szervező megnevezése

 

Magyar Euritmia-Mozgásművészeti Társaság

 

2.2.

A szervező székhelye

 

Irányítószám:

 1

0

 6

 5

Helység:

Budapest

 

Utca, házszám:

Nagymező utca 30 I/1.

 

Telefon:

312-2730

Fax:

312-2730

 

E-mail cím:

huneuritmia@hotmail.com

 

 

3.                Az indított/szervezett továbbképzések tapasztalatainak összegzése

3.1.            Általános jellemzők

3.1.1.

A minőségbiztosítási összesítés mely időszakra vonatkozik? [1]

2010.04.16.-2010.04.24.

3.1.2.

A vizsgált időszakban hányszor került sor a továbbképzési program indítására/szervezésére?

egyszer

3.1.3.

A vizsgált időszakban összesen hányan vettek részt a továbbképzésen?

7-en

3.2.            A továbbképzési program tartalmát érintő információk [2]

3.2.1.

Megvalósította-e a továbbképzés a kitűzött célokat? Megfelelt-e az

elvárásoknak?

1

2

3

4

5

A kitűzött célok megvalósultak a résztvevők elvárásait kielégítették.

átlag eredmény: 4,28……..  (két tizedes jegyig számolva)

3.2.2.

Mennyire voltak újszerűek a képzésen megismert információk?

 

1

2

3

4

5

 Az első képzés anyagából letisztultak a tanultak, még jobban el tudtak mélyülni a módszerekben és az új tapasztalatok is visszacsatolásra kerültek.

átlag eredmény: …5..  (két tizedes jegyig számolva)

3.2.3.

Milyen volt a továbbképzés gyakorlati hasznosságának megítélése?

 

1

2

3

4

5

Fontosnak tartották az előző anyagok átismétlését, gyakorlását. Mindenképpen beilleszthetőnek tartják a tanítás, a játék közé. A gyakorlatban elsajátított anyagok, rajzos ábrával való bemutatását, rögzítését kifejezetten hasznosnak ítélték.

átlag eredmény: 4,57..  (két tizedes jegyig számolva)

3.2.4.

Mennyire voltak megfelelőek az alkalmazott oktatási módszerek?

 

1

2

3

4

5

A pedagógiai részt sokan kiemelték, hogy lényegretörő, rendezett és gyakorlatias volt. A munkaformák közül a csoportos foglalkozás kapott fő hangsúlyt, ami nagyon jó hangulatban és lendületesen folyt.

átlag eredmény: …4,81…..  (két tizedes jegyig számolva)

 

3.2.5.

Teljesíthetők voltak-e a továbbképzés előírt követelményei?

 

1

2

3

4

5

Igen, a követelményeket nagyon jól teljesítették.

átlag eredmény: …5…..  (két tizedes jegyig számolva)

3.2.6.

Megfelelő volt-e az ismeretek ellenőrzésének módja?

 

1

2

3

4

5

Igen, jól tükrözte a megszerzett tudást és véleményt.

átlag eredmény: …4,85…..  (két tizedes jegyig számolva)

3.2.7.

Hogyan ítélték meg a résztvevők az oktató(k)/gyakorlatvezető(k)

munkáját, szaktudását?

1

2

3

4

5

Hangsúlyozták az oktatók hitelességét, magas színvonalú képzettségét, gyakorlatiasságát, türelmét. Lendületesnek, energiagyűjtőnek tartották az órákat. Kiemelték a zene fontosságát, a zenei előadók felkészültségét.

átlag eredmény: 5…..  (két tizedes jegyig számolva)

3.3.  A továbbképzési program tárgyi-technikai tapasztalatai[3]

3.3.1.

Megfelelőek voltak-e a tárgyi feltételek (általános feltételek, eszközök,

segédletek, kötelező irodalom?

1

2

3

4

5

A kötelező irodalmat és a segédleteket mindenki megkapta. A megfelelő tárgyi eszközök rendelkezésre álltak.

átlag eredmény: 5…..  (két tizedes jegyig számolva)

3.3.2.

Megfelelő volt-e a továbbképzés szervezettsége?

 

1

2

3

4

5

Maximálisan elégedettek voltak a szervezettséggel. Nagyon lelkesek voltak a résztvevők.

átlag eredmény: 5 ……..  (két tizedes jegyig számolva)

 

Dátum:   2012. február 10.

 

 

                                                                                                                 Mihálcz Dóra

                                                                                                                    P. H                                    .


[1] Kérjük, adja meg a vizsgált időszak kezdetét és végét!

[2] A 3.2. kérdéseket röviden (néhány mondatban) kell megválaszolni a résztvevők által kitöltött minőségbiztosítási kérdőívek összesítése alapján. Az elégedettséget kérjük, jelezze színkiemeléssel az ötös skálán is, ahol az 1-es a leggyengébb, az 5-ös a legjobb!

[3] A 3.3. kérdéseket röviden (néhány mondatban) kell megválaszolni a résztvevők által kitöltött minőségbiztosítási kérdőívek összesítése alapján. Az elégedettséget kérjük, jelezze színkiemeléssel az ötös skálán is, ahol az 1-es a leggyengébb, az 5-ös a legjobb!