Med poletnimi vročinami so krave molznice pogosto izpostavljene vročinskemu stresu. Do vročinskega stresa pride v primeru, ko živali ne morejo več sproti odvajati odvečne toplote. Telesna temperatura naraste in živali poskušajo učinke neugodnega okolja blažiti s povečanim znojenjem in pospešenim dihanjem. V vročini krave požrejo manj krme, zmanjša se mlečnost, poslabša se sestava mleka in prizadeta je reprodukcija.

 

Odvajanje odvečne toplote v okolico je odvisno predvsem od temperature in vlažnosti zraka. Razmere za odvajanje toplote najlažje ponazorimo s temperaturno vlažnostnim indeksom, ki ga izračunamo na podlagi temperature in vlažnosti v hlevu ali na pašniku.

 

Na tem mestu spletne strani je vzpostavljeno alarmiranje o tveganju za vročinski stres pri molznicah na vaših kmetijah. V poletnem času bo prikazan opozorilni semafor, v zimskem času pa splošno priporočilo za vzdrževanje ustrezne klime v hlevu.

Temperaturno-vlažnostni indeks (TVI)

Ni tveganja za vročinski stres, TVI je nižji od 72

Zmerno tveganje za vročinski stres, TVI je med 72 in 77, pojavijo se težave s plodnostjo

Veliko tveganje za vročinski stres, TVI je med 78 in 88, poveča se frekvenca dihanja, prireja mleka se zmanjša, živali se slinijo

Zelo veliko tveganje za vročinski stres, TVI je nad 89, prireja mleka se zelo zmanjša, pojavijo se zdravstvene težave, ki lahko vodijo v pogin živali