DEPARTAMENT DE TECNOLOGIA

CURS 2016-2017

1 ESO

PRÀCTIQUES A L'AULA TALLER

SEMÀFOR

AEROGENERADOR

PRÀCTIQUES A L'AULA D'INFORMÀTICA

WORD

2 ESO

PRÀCTIQUES A L'AULA TALLER

ELECTRICITAT DOMÈSTICA

MARTINET

PRÀCTIQUES A L'AULA D'INFORMÀTICA

POWERPOINT

CROCODILE

3 ESO

PRÀCTIQUES A L'AULA TALLER

TORO MECÀNIC

PRÀCTIQUES A L'AULA D'INFORMÀTICA

EXCEL

RECUPERACIÓ:

ELS ALUMNES QUE FACIN 4t D'ESO I QUE HAGIN DE RECUPERAR TECNOLOGIA DE 3r ESO HAURAN DE FER UN DOSSIER DE FITXES QUE SE'LS SUBMINISTRARÀ I QUE HAURAN DE PRESENTAR ABANS DEL                   . ELS ALUMNES QUE APROVIN LA TECNOLOGIA A 4t D'ESO APROVARAN AUTOMÀTICAMENT LA DE 3r D'ESO

4 ESO

PRÀCTIQUES A L'AULA TALLER

ELECTRÒNICA ANALÒGICA

CONTROL DE GREUS I AGUTS

PORTES LÒGIQUES

DETECTORS

PONT LLEVADÍS

COTXE SIGUE-LINEAS

TREBALL DE SÍNTESI (NOMÉS PER ALUMNES DE L'ITINERARI CIENTÍFIC-TECNOLÒGIC):