Regulamin konkursu "Rozdanie z Lime Crime":

1. Organizatorem konkursu jest blog http://trustmyself-make-up.blogspot.com we współpracy z firmą Lime Crime.

2. Sponsorem nagród jest firma Lime Crime.

3. Niniejszy konkurs adresowany jest wyłącznie do publicznych obserwatorów bloga.

4. Konkurs otwarty jest międzynarodowo.

5. Uczestnicy mają za zadanie zamieścić w komentarzach pod postem ogłaszającym konkurs komentarz o treści:

Obserwuję jako: [login]

E-mail: [adres e-mail]

Odpowiedź: [odpowiedź na pytanie konkursowe]

Pytanie konkursowe brzmi: "Z czym Ci się kojarzy Lime Crime?".

6. Zamieszczając komentarz, autor tym samym przyjmuje warunki Regulaminu i wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą o Ochronie Danych Osobowych ( Dz.U.Nr.133 pozycja 883).

7. Dzień 8 października 2012r. to początek trwania konkursu. Ostateczny termin zamieszczania komentarzy upływa z dniem 1 listopada 2012 r. o 23:59. Komentarze zamieszczone po tym terminie nie będą brane pod uwagę przy wyłanianiu zwycięzcy.

8. Nagrodą w konkursie jest zestaw kosmetyków Lime Crime: dowolnie wybrana przez zwycięzcę paleta cieni oraz 2 Unilinery w wybranym kolorze. Nagroda nie podlega zamianie na inną, ani zamianie na ekwiwalent pieniężny.

9. Spośród prawidłowo zamieszczonych zgłoszeń zostanie wylosowana jedna osoba, która otrzyma nagrodę. Ogłoszenie wyników nastąpi po 5 listopada 2012r. Nagroda zostanie wysłana pocztą lotniczą w ciągu 7 dni roboczych od otrzymania danych adresowych oraz danych dotyczących wybranego rodzaju palety cieni i kolorów Unilinerów od zwycięzcy konkursu.

10. W przypadku opłat związanych z odbiorem przesyłki na terenie kraju (ewentualne koszty celne naliczone przez Urząd Celny), wszelkie koszty pokrywa zwycięzca.

11. Konkurs nie podlega przepisom Ustawy z dnia 29 lipca 1992 roku o grach i zakładach wzajemnych (Dz. U. z 2004 roku Nr 4, poz. 27 z późn. zm.).

12. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem rozpoczęcia konkursu i obowiązuje do czasu jego zakończenia. W sprawach nie określonych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego oraz inne przepisy powszechnie obowiązujące.