Tárgykövetelmények

Természettudományi Kar

Matematikus BSc képzés, 2. évfolyam

Programozási feladat 3.

Kód: BMETE91AM14;              Követelmény: 0/0/0/F/2

Félév: 2010/11/2;                           Nyelv: magyar;

Laborgyakorlat-vezetők:

                Tóth János és Nagy Ilona

Félévközi számonkérések: Két lehetőség van:

Az egyik: a hallgató föltesz két demonstrációt a http://demonstrations.wolfram.com hon­lap­ra. Az első április tizenötödikéig, a második május elsejéig jelenjen meg, az elsőt április elsejéig küldjék el Tóth Jánosnak (jtoth@math.bme.hu).

A másik: a hallgató bead egy 10–15 oldalas dolgozatot Mathematicában, amely értelmes matematikai vagy alkalmazási feladat megoldását tartalmazza, matematikailag korrekt módon. Számítástechnikai szempontból nemtriviális módszerek alkalmazandók, továbbá az egész dolgozat külső alakja kövesse a szakmai cikkek felépítését. Részletek itt is találhatók: http://www.math.bme.hu/~jtoth/Mma/mma.html 

A téma az előadókkal egyeztetve megváltoztatható az előzetes tervekhez képest. Például érdemes megnézni, milyen újdonságok jelentek meg a 8as változatban. Kívánatos, hogy matematikai segítséget más oktatóktól is vegyenek igénybe, továbbá hasznos, ha a dolgozat kapcsolódik az egyéni kutatáshoz, TDK-hoz, szakdolgozathoz, stb.-hez. II. 17.-én csütörtökön később megadandó helyen és időpontban tartunk egy előadást, amelyen a részvétel mindenkinek kötelező. A nagy házi feladat első változata beadandó (elektronikusan beküldendő Nagy Ilona címére (nagyi@math.bme.hu), a számolási eredmények törlésével [Delete All Output]) április elsejéig. Ebben működő program legyen, és a dolgozat feleljen meg a formai követelményeknek. A második változat – ami csak akkor lesz igazán jó, ha az elsőt is igyekeznek tökéletesre csinálni! – beadásának határideje: május 1. Minden nap késésért 2 pont levonás jár.

 

A félév végi osztályzat kialakítása.

A dolgozatra legfeljebb 10-30-30-30 pontot adunk a négy szempont szerint:

  1. témaválasztás,
  2. matematikai kidolgozás,
  3. számítástechnikai kidolgozás,
  4. külalak.

A szempontok részletes jelentését lásd itt: http://www.math.bme.hu/~jtoth/Mma/mma.html  Az osztályzatot a szokásos ponthatárok szerint adjuk:

                40 ponttól   54 pontig: elégséges (2)

                55 ponttól   69 pontig: közepes (3)

                70 ponttól   84 pontig: jó (4)

                85 ponttól 100 pontig: jeles (5)

 

Konzultációk: személyesen az oktatók fogadó óráján, levélben folyamatosan.

 

Budapest, 2010. november

 

 

______________________                                                                                                            Tóth János és Nagy Ilona

   előadók