Ohlášky na neděli 10. ledna 2016:

Dnes slavíme svátek Křtu Páně. Mše sv. za naše farní společenství je obětována v 9.30 hod.; zároveň je to mše pro rodiny s dětmi.

https://scontent-frt3-1.xx.fbcdn.net/hphotos-xfl1/v/t1.0-9/12295337_437545029782653_5376354936504093371_n.jpg?oh=81a094cef3eb496e2eba9ffa7d544c73&oe=56B0ABC8

Katedrála Božského Spasitele v Moravské Ostravě

 Otevřeno pro veřejnost:

úterý – sobota: 8.15 – 12.15 a 13.15 – 17.15 hod. (kromě svátků)

Nedělní pořad bohoslužeb: 7.30 hod., 9.30 hod. a 19.00 hod. 

Viz také Bohoslužby. 

Liturgický kalendář týdne:

Středa 13. 1.:

Sv. Hilaria, biskupa a učitele církve. Narodil se kolem roku 315 v Poitiers a r. 350 se stal tamějším biskupem, 4 roky byl ve vyhnanství v Malé Asii, protože hájil víru v Kristovo božství a v Nejsvětější Trojici. Zemřel r. 367.

Sobota 16. 1.:

Sobotní památka P. Marie.

Neděle 17. 1.:

2.   NEDĚLE   V   MEZIDOBÍ

Den uprchlíků

 

Oznámení:

1. Dnešním svátkem Křtu Páně končí doba vánoční (zpěv koled, vánoční výzdoba). Jesličky, pokud nejsou umístěny v presbytáři, mohou zůstat do 2. února (svátku Uvedení Páně do chrámu). V pondělí 11. ledna začíná doba liturgického mezidobí, která potrvá do Popeleční středy 10. února.

2. Na První sobotu v měsíci 2. ledna se při sbírce na Teologický konvikt v Olomouci vybralo 1.250 korun. Všem dárcům upřímné Bůh zaplať.

3. Dnes v neděli 10. ledna je pravidelná měsíční sbírka na dofinancování opravy katedrály a po mši sv., která je v 9.30 hod., je na faře setkání rodičů dětí, které přistoupí v neděli 29. května k prvnímu svatému přijímání.

4. V pondělí 11. ledna je v katedrále mariánské večeřadlo. Začátek je v 16.30 hod.

5. Společenství nad Písmem sv. je v pondělí 11. ledna v 19.00 hod. na faře. Na programu je modlitba večerních chval a rozbor 34. a 35. kapitoly Knihy proroka Jeremiáše. Další zájemci o Písmo sv. jsou zváni.

6. Příprava dospělých k přijetí svátostí je v pondělí 11. ledna v 19.00 hod. na faře.

7. Zkouška chrámového sboru při katedrále je ve středu 13. ledna v 18.00 hod. na faře.

8. Do 14. ledna 2016 probíhá Tříkrálová sbírka České katolické charity. V katedrále je pokladnička, do které ještě můžete v rámci této sbírky přispět.

9. V sobotu 16. ledna v 14.30 hod. bude mše sv. v Městské nemocnici na Fifejdách.

10. Vstupenky na 17. PLESOVÉ SETKÁNÍ NAŠÍ FARNOSTI, které se uskuteční v sobotu 30. ledna v sále salesiánského střediska „Don Bosko“, jsou k dostání buď v sakristii katedrály, nebo informačním stánku u hlavního vchodu do katedrály anebo v úředních hodinách ve farní kanceláři. Vstupenka stojí 200 korun, pro studenty 100 korun. Pro starší je zajištěn odvoz domů. Věci do tomboly můžete nosit do farní kanceláře.

11. V sobotu 23. ledna v 15.00 hod. bude na faře 9. maškarní bál dětí. Zveme s dětmi i rodiče.

12. Ve čtvrtek 11. února na svátek P. Marie Lurdské slavíme v církvi XXIV. SVĚTOVÝ DEN NEMOCNÝCH. V katedrále při ranní mši sv. v 7.30 hod. i večerní mši sv. v 18.00 hod. se bude udílet svátost pomazání nemocných. Zájemci nad 60 let a nemocní ať si v sakristii nebo farní kanceláři vyzvednou přihlášky, kde poznačí své jméno.

13. Ve farní kanceláři je možnost zápisu mešních úmyslů na leden, únor a březen 2016.

14. Během Svatého roku lze v katedrále získat plnomocné odpustky. Podmínky jsou: sv. smíření, sv. přijímání, modlitby Věřím v Boha a na úmysl Sv. Otce a rozjímání o Božím milosrdenství.

15. Na stolíku s časopisy je Katolický týdeník na tuto neděli za 13 korun a diecézní časopis „OKNO“ na leden za 10 korun.

16. Ve fotogalerii si můžete prohlédnout fotografie a videozáznamy z otevření katedrály po generální opravě, mikulášské besídky, slavení adventu, otevření Svaté brány, stavění betléma, prožívání vánoc a další.  

Do nového roku 2016 přejeme všem farníkům

a dobrodincům katedrály Boží požehnání

s přímluvou Matky Boží, P. Marie.

Možnost získání odpustků pro duše v očistci:

 

Na slavnost Všech svatých (1. listopadu) odpoledne a v Den vzpomínky na všechny věrné zemřelé (2. listopadu) po celý den při návštěvě kteréhokoliv kostela lze získat plnomocné odpustky, přivlastnitelné pouze duším v očistci. Kromě tří obvyklých podmínek (svatá zpověď, svaté přijímání a modlitba na úmysl Svatého otce), je podmínkou pomodlit se při návštěvě kostela modlitbu Otče náš a Věřím v Boha.

 

Od 1. do 8. listopadu včetně je možno získat po splnění tří obvyklých podmínek (svatá zpověď, svaté přijímání a modlitba na úmysl Svatého otce) denně plnomocné odpustky přivlastnitelné pouze duším v očistci, navštíví-li někdo hřbitov a pomodlí se tam třeba jen v duchu za zemřelé.

Pro ty, kteří v tyto dny ze závažných důvodů nemohou navštívit hřbitov, uděluje Svatý Stolec věřícím českých a moravských diecézí povolení získat plnomocné odpustky přivlastnitelné duším v očistci již od 25. října. Toto povolení platí od 8. října 2012 na dobu 7 let.

 

V ostatní dny lze takto získat odpustky částečné.