Temperaturno-vlažnostni indeks (TVI)

Brez vročinskega stresa, , TVI je nižji od 72

Zmeren vročinski stres, TVI je med 72 in 77, pojavijo se težave s plodnostjo 

Hujši vročinski stres, TVI je med 78 in 88, poveča se frekvenca dihanja, prireja mleka se zmanjša, živali se slinijo

Hud vročinski stres, TVI je nad 89, prireja mleka se zelo zmanjša, pojavijo se zdravstvene težave, ki lahko vodijo v pogin živali