Škrabčevi dnevi 7

Program simpozija

Petek 15. 4. 2011

9:30–9:45

Pozdravni nagovori

9:45–10:45

Vabljeni predavatelj

Marko Snoj (ZRC SAZU)

Podgesla v Novem slovarju slovenskega jezika

10:45–11:00

Odmor

11:00–12:20

1. sekcija

Tomaž Erjavec (IJS)

Jezikovni viri za starejšo slovenščino

Simon Krek (IJS/Zavod Trojina)

O sodobnem evropskem in slovenskem slovaropisju

Melita Zemljak Jontes in Simona Pulko (Univerza v Mariboru)

Slovenščina danes za jutri

Lucia Gaja Scuteri (Univerza v Neaplju)

Slovenski jezik: diahronična primerjava televizijskega govora politikov in novinarjev

12:20–14:00

Kosilo

14:00–15:00

Vabljeni predavatelj

Ada Vidovič Muha (Univerza v Ljubljani)

Prostor v morfemski zgradbi tvorjenke

15:00–15:40

2. sekcija

Petra Mišmaš (Univerza v Novi Gorici)

Analiza nominalne konstrukcije za + nedoločnik v slovenščini

Matic Pavlič in Sašo Živanović (Univerza v Ljubljani)

Pripisovalec pod krinko

15:20–15:35

Odmor

15:35–16:50

Študentska sekcija

Marko Hadžić (Univerza v Beogradu)

Kaj je balkanski prihodnjik in kako balkanski je zares?

Nemanja Sičević (Univerza v Beogradu)

Pomen kazalnih zaimkov v slovenščini in srbščini

Jana Murovec (Univerza v Novi Gorici)

Caterina Percoto – prva ženska furlanska pisateljica

Urša Erjavec (Univerza v Novi Gorici)

Furlanske pesmi Piera Paola Pasolinija

Natalija Mozetič (Univerza v Novi Gorici)

Iztok Mlakar, dialekt in furlanščina

16:50–17:05

Odmor

17:05–18:05

Vabljeni predavatelj

Gašper Ilc (Univerza v Ljubljani)

Pleonastično zanikanje v slovenščini

Od 18:20 --- skupna večerja in zabava


Sobota 16. 4. 2011

9:30–10:30

Vabljeni predavatelj

Goran Filipi (Univerza na Primorskem/Vseučilišče v Puli)

Istroromunščina

10:30–10:45

Odmor

10:45–11:45

3. sekcija

Darja Fišer (Univerza v Ljubljani)

Primerjava pomenov besed v slovenskem semantičnem leksikonu sloWNet in referenčnem korpusu FidaPLUS

Jerica Snoj (ZRC SAZU)

Večpomenskost in slovnična metafora

Polona Gantar (ZRC SAZU)

Slovnični in pomenski opisi v leksikalni bazi za slovenščino

11:45–12:00

Odmor

12:00–13:00

4. sekcija

Amanda Saksida (SISSA, Trst)

O silabičnih konzonantih v slovenščini

Mira Krajnc Ivič (Univerza v Mariboru)

Izreči (kruto) resnico ali (nedolžno) laž

Mihaela Koletnik in Alenka Valh Lopert (Univerza v Mariboru)

Enojezično podnaslavljanje slovenskega narečnega filma

13:00–14:30

Kosilo

14:30–15:30

Vabljeni predavatelj

Karmen Teržan Kopecky (Univerza v Mariboru)

Parametri Teorije naravnosti v zrcalu medkulturnosti in kognicije

15:30–15:45

Odmor

15:45–16:45

5. sekcija

Irena Stramljič Breznik (Univerza v Mariboru)

Raziskovalni izzivi in naloge sodobnega slovenskega besedotvorja

David Bizjak (Univerza na Primorskem)

Sintagma za izraz zanikanega velelnika: interferenca med furlanščino in zahodnoslovenskimi narečji

Tamara Mikolič Južnič (Univerza v Ljubljani)

Vloga imenovalniškega osebnega zaimka tretje osebe v italijanščini in slovenščini

16:45–17:00

Odmor

17:00–18:00

6. sekcija

Adrian Stegovec (Univerza v Ljubljani)

Dokazi za dve različni dvopredmetni zgradbi v slovenščini

Slavica Kochovska (Univerza v Novi Gorici)

Dve vrsti prestavljenih tem ('topikov') v makedonščini

Suzana Giljanović (Univerza na Primorskem)

Leksika romanskega izvora v šavrinskih govorih: analiza semantičnega polja Oblačila in dodatki

18:00

Zaključek konference in neformalno druženje v gostilni