Sweter “Lidia”

włóczka YarnArt Shetland 5 motków po 100g (100g=220m)

druty: 5,00

rozmiar:  M/L

Sweter robiony jest w poprzek od prawego przodu do lewego.

Nabrać 94 oczka.

Przerabiamy wzorem ryżowym - 1 rząd: o. prawe, o. lewe

                                      2 rząd: o. lewe, o. prawe

Przerabiamy 78 rzędów wzorem ryżowym

W rzędzie 79 przerabiamy 22 oczka wzorem ryżowym, następnie zakończamy kolejne 22 oczka (dość luźno) i dalej przerabiamy wzorem ryżowym - 50 oczek.

W rzędzie 80 robimy wzorem ryżowym 50 oczek, następnie nabieramy dość luźno 22 oczka i dalej przerabiamy 22 oczka z kołnierza wzorem ryżowym.

Teraz zaczynamy plecy - przerabiamy 114 rzędów wzorem ryżowym.

W rzędzie 115 przerabiamy 22 oczka wzorem ryżowym, zakończamy kolejne 22 i dalej przerabiamy wzorem ryżowym.

W rzędzie powrotnym robimy 50 oczek wzorem ryżowym, nabieramy 22 oczka i dalej przerabiamy 22 oczka.

Teraz jeszcze tylko 78 rzędów wzorem ryżowym i zakańczamy wszystkie oczka.

Rękawy (zrobić 2)

Rękaw nabieramy od góry. Otwór w którym nabieramy rękaw dzielimy na 3 części. W górnej części (1/3 obwodu) nabieramy 14 oczek. Przerabiamy rząd oczek lewych (to jest lewa strona rękawa) . Na końcu rzędu dobieramy 1 oczko.

Następny rząd to strona prawa i robimy na prawo.

Rękaw przerabiam ściegiem pończoszniczym - prawa strona oczka prawe, lewa strona oczka lewe.

W każdym rzędzie na końcu dobieramy jedno oczko. Na końcu mamy 52 oczka. Przerobić jeszcze 1 rząd oczek lewych.

Następnie rząd oczek prawych zamykamy w kółko (najlepiej założyc marker).

Przerabiamy 10 okrążeń.

W 11 rzędzie zamykamy 2 oczka w następujący sposób: 1 oczko prawe, 2 oczka prawe razem, kontynuować oczka prawe aż do 3 ostatnich przed markerem, 2 oczka prawe przerabiamy razem na lewo, 1 oczko prawe.

Zamykamy jeszcze 9 razy w co 8 okrążeniu.  

Mamy na drutach 32 oczka i przerabiamy 18 okrążeń ściegiem ryżowym. Po czym zamykamy wszystkie oczka.
W  ten sposób powstaje wywijany mankiet.