Kommune laver hærværk mod Tuse Å

Holbæk kommune har, opgravet en strækning af Tuse Å ,for at sikre bedre vandgennemstrømning. Dybe huller stryg og gydebanker er, blevet ødelagt ved opgravningen. Samtidig er oprensningen, sket i ørredernes yngleperiode.

Baggrunden for oprensningen er ifølge John Harpøth (DF), formand for kommunens klima- og miljøudvalg, en politisk beslutning om at gøre noget for, at lette afvandingen af markerne længere oppe langs åen. Opgravningen sker, efter brok fra få landmænd, hvis marker har været oversvømmet.

Ifølge Tuse Å's Ørredsammenslutnings Formand Rune Hylbystrider .er kommunens fremgangsmåde .mod både naturbeskyttelses- og vandløbsloven. Dyrelivet i åen er ødelagt og der vil ikke leve ørreder overhovedet mindst.de næste to-tre år.

John Harpøth (DF) udtaler til Nordvestnyt.dk :“Jeg går ud fra, at man har sørget for, at regulativerne bliver overholdt, men man går selvfølgelig lige til kanten”                                                                                                                                 

Pressen skrev.

Nordvestnyt:

Kommune anklages for ulovlig oprensning. (Se her)

Oprensning vækker harme. (Se her)

Tuse Å restaureres. (Se her)

Tv2 Øst:

Holbæk kommune meldt til politiet (Se her)        

Tuse Å restaureres efter oprensning. (Se her)        

Stadig ballade om Tuse Å (Se her)                                                                                                                 

Sjællandske nyheder:

Kommune anklages for ulovlig oprensning. (Se her)