Club d'Atletisme Baleària Diànium

Atletes populars. Temporada 2011-12

  1. Tots els atletes populars pagaran la quota del club (40 €). Els majors d'edat seran socis de ple dret.
  2. Tots els atletes populars es comprometen a
  1. L’incompliment d’algun dels compromisos anteriors llevarà el dret a la percepció dels incentius que dóna el Club.
  2. Els atletes populars rebran el següent material:
  1. Pel fet de ser socis del Club, els atletes tindran a més a més els següents avantatges:
  1. El Club pagarà la inscripció a totes les competicions que tinguen lloc en la Marina Alta (circuit a peu, mitja marató de Dénia, Cross de les rotes, etc) que tinguen lloc des de l'1 de setembre de 2011 fins al 31 d'agost de 2012, amb un màxim de 12 € per cursa, sempre que l'atleta ho demane amb l'antelació suficient, excepte les que tinguen caràcter benèfic, en les qual per la seua implicació, les pagaran els atletes que es vulguen inscriure. Quan el Club pague la inscripció, la participació serà obligatòria, llevat de causes de força major, que l’atleta haurà de justificar mitjançant un correu electrònic al Club.
  2. El club pagarà els següents incentius per pòdiums absoluts en curses populars (1r 50 €, 2n 30 €, 3r 20 €). D'acord amb el punt 3, serà imprescindible que l'atleta o l'entrenador informen al club a temps per tal de poder elaborar la nota de premsa.
  3. Si el Club obté un pòdium per equips en el Circuit a Peu de la Marina Alta, el Club pagarà el tiquet del sopar de Gala a tots els atletes que hagen puntuat; si no hi ha sopar de Gala, el Club pagarà un dinar/sopar per a tots ells.
  4. Al final de la temporada, el Club donarà altres incentius extra als atletes tenint en compte el nombre de competicions en què hagen participat i hagen informat a temps al Club, d'acord amb les disponibilitats econòmiques.
  5. Per a donar-te d'alta: