Πέμπτη 16-06-2011

Written by Συντονιστική ομάδα

Thursday, 16 June 2011 22:04 -

Πρακτικά Λαϊκής Συνέλευσης Πλατείας Ελευθερίας.

Ηράκλειο 16/06/2011

Θέματα:

1. Κατάληψη Κτιρίου  Περιφέρειας  Κρήτης

2. Εκδήλωση με τον κ. Ν. Μαριά. την Παρασκευή 17/06/2011

3. Καθαριότητα.

4. Ενημέρωση για την Αντιρατσιστική πορεία (Παρασκευή 17/06/2011 6μ.μ. Λιοντάρια)

5. Ομάδα περιφρούρησης (και θέματα ομάδων γενικότερα).

6. Αποδοχή του αιτήματος του συνδέσμου ανέργων Ηρακλείου για εκδήλωση - συζήτηση

την Δευτέρα 20/06/2011.

Θέμα 1ο.

1/5

Πέμπτη 16-06-2011

Written by Συντονιστική ομάδα

Thursday, 16 June 2011 22:04 -

Προτάσεις

1. Να παραμείνουμε στο κτίριο της περιφέρειας και η κατάληψη να συνεχιστεί.

2. Να αποχωρήσουμε από το κτίριο της περιφέρειας αύριο το μεσημέρι (17/06/2011).

3.Να αποχωρήσουμε άμεσα εφόσον υπάρχει η δυνατότητα να παραδοθεί το κτίριο.

Ψηφίστηκε η πρόταση 3.

Ακομη επι του θέματος αποφασίστηκε να γίνουν

α. Εκδοση δελτιου τύπου αναφορικά με την λήξη της κατάληψης.

β. Διάβημα προς τα τοπικά κανάλια και επισήμανση  οτι η καταληψη ήταν εργο της

συνέλευσης της πλατείας

Ελευθερίας και όχι άλλων ομάδων

Θέμα 2ο.

Εγιναν οι εξής προτάσεις.

1. Να μην γίνει καθόλου η εκδήλωση - ενημέρωση.

2/5

Πέμπτη 16-06-2011

Written by Συντονιστική ομάδα

Thursday, 16 June 2011 22:04 -

2. Να γίνει στις 9:00 μ.μ.

3. Να γίνει στις 5:00 μ.μ.

4. Να γίνει στις 8:00 μ.μ. με λήξη της εκδήλωσης αυστηρά στις 9:00μ.μ.

5. Να γίνει στις 8:00 μ.μ. και να πάρουμε απόφαση επί τις εκδήλωσης αν θα συνεχιστεί στις

9:00μ.μ.

Ψηφίστηκε η πρόταση 5.

Γενικότερα θέματα.

1.Ενημέρωση για την "Τράπεζα χρόνου." Μια διαδικασία άνευ χρημάτων ανταλλαγής

προϊόντων και υπηρεσιών

ώστε να καλύπτονται καθημερινές ανάγκες των πωλητών.

2. Κάλεσμα των φοιτητών στις 9.π.μ. 17/06/2011 στο ψυχιατρείο σχετικά με το θέμα της

στέγασης.

Τα θέματα 3 ,4 και 5 δεν συζητήθηκαν και μεταφέρονται ια την γενική συνέλευση στις

3/5

Πέμπτη 16-06-2011

Written by Συντονιστική ομάδα

Thursday, 16 June 2011 22:04 -

17/06/2011 9:00μ.μ.

Συνοπτικά τα θέματα που μέχρι στιγμής έχουν τεθεί για την συνέλευση στης 17/06/2011

είναι τα παρακάτω.

1. Καθαριότητα.

2. Ομάδα περιφρούρησης (και θέματα ομάδων γενικότερα).

3. Δημιουργία Ραδιοφωνικού Σταθμού της Λαϊκής συνέλευσης της πλατείας ελευθερίας.

4. Δημιουργία Εφημερίδας της Λαϊκής συνέλευσης της πλατείας ελευθερίας.

5. Ψήφιση Κειμένου αλληλεγγύης για τους συλληφθέντες της πλατείας Συντάγματος

6. Θεματικές εκδηλώσεις. π.χ. Κλήση του "εν οίκω" σε συζήτηση σχετικά με την αγροτική

παραγωγή.

7. Παρεμβάσεις για τις 19/06/2011 Ημέρα Κυριακή.

8. Διερεύνηση της δυνατότητας να κληθούν οι εργαζόμενοι σε νέα απεργία - Θεματική

συνέλευση των εργαζομένων.

4/5

Πέμπτη 16-06-2011

Written by Συντονιστική ομάδα

Thursday, 16 June 2011 22:04 -

5/5