A továbbképzés minőségbiztosításával

kapcsolatos tevékenység tapasztalatainak összegzése

1.        A továbbképzési program általános jellemzői

1.1.

A továbbképzési program megnevezése

Bevezetés az euritmiába I. - A gyermeki alapképességek fejlesztése terén pedagógiai eszköztárat bővítő saját élményt adó ritmikus, mozgásos  fejlesztő alapprogram        

1.2.

A továbbképzési program alapítási

engedélyének száma

(az Oktatási és Kulturális Minisztérium határozatának száma)

OKM—3/29/2008

2.        a továbbképzés szervezője

2.1.

A továbbképzést szervező megnevezése

Magyar Euritmia-Mozgásművészeti Társaság

2.2.

A szervező székhelye

Irányítószám:

 1

0

 6

 5

Helység:

Budapest

Utca, házszám:

Nagymező utca 30 I/1.

Telefon:

312-2730

Fax:

312-2730

E-mail cím:

huneuritmia@hotmail.com

3.        Az indított/szervezett továbbképzések tapasztalatainak összegzése

3.1.         Általános jellemzők

3.1.1.

A minőségbiztosítási összesítés mely időszakra vonatkozik? [1]

2011.04.08.-2011.09.24.

3.1.2.

A vizsgált időszakban hányszor került sor a továbbképzési program indítására/szervezésére?

kétszer

3.1.3.

A vizsgált időszakban összesen hányan vettek részt a továbbképzésen?

19-en

3.2.         A továbbképzési program tartalmát érintő információk [2]

3.2.1.

Megvalósította-e a továbbképzés a kitűzött célokat? Megfelelt-e az

elvárásoknak?

1

2

3

4

5

A kitűzött célok megvalósultak, a résztvevők nagytöbbségének a várakozásait kielégítette. 

átlag eredmény: 4,57……..  (két tizedes jegyig számolva)

3.2.2.

Mennyire voltak újszerűek a képzésen megismert információk?

1

2

3

4

5

Új lehetőségként, energiákat megmozgató felfrissülésként élték meg a résztvevők. Véleményük szerint „fantasztikus dolgokat” tanultak. A zene és a ritmus kapcsolatában látják a fejlődést.

átlag eredmény: …5..  (két tizedes jegyig számolva)

3.2.3.

Milyen volt a továbbképzés gyakorlati hasznosságának megítélése?

1

2

3

4

5

A résztvevőket foglalkoztatja, hogy a tanításaik során hogyan tudják beépíteni, van aki a zenetanításnál  fogja tudni hasznosítani, vagy logopédiai első osztályban a betűtanításnál látja alkalmazhatónak, de volt aki a középiskolai irodalom órák anyagába építené be a tanultakat. 

átlag eredmény: 3,84..  (két tizedes jegyig számolva)

3.2.4.

Mennyire voltak megfelelőek az alkalmazott oktatási módszerek?

1

2

3

4

5

Hangsúlyozták a gyakorlat központi szerepét, azt, hogy az elméletet is átültették a gyakorlatba és a gyakorlati feladatokból kiindulva közelítettek az elmélet felé.

átlag eredmény: …4,31…..  (két tizedes jegyig számolva)


3.2.5.

Teljesíthetők voltak-e a továbbképzés előírt követelményei?

1

2

3

4

5

A követelményeknek mindenki megfelelt. 

átlag eredmény: …5…..  (két tizedes jegyig számolva)

3.2.6.

Megfelelő volt-e az ismeretek ellenőrzésének módja?

1

2

3

4

5

Mindez a gyakorlatban történt és megfelelő volt.

átlag eredmény: …5…..  (két tizedes jegyig számolva)

3.2.7.

Hogyan ítélték meg a résztvevők az oktató(k)/gyakorlatvezető(k)

munkáját, szaktudását?

1

2

3

4

5

Kiemelték az előadók maximális felkészültségét, a képzés rendkívül átgondolt felépítését, a csoportvezető elkötelezettségét.

átlag eredmény: 4,94…..  (két tizedes jegyig számolva)

3.3.         A továbbképzési program tárgyi-technikai tapasztalatai[3]

3.3.1.

Megfelelőek voltak-e a tárgyi feltételek (általános feltételek, eszközök,

segédletek, kötelező irodalom?

1

2

3

4

5

A kötelező irodalmat és a segédleteket mindenki megkapta. A tárgyi eszközök rendelkezésre álltak.

átlag eredmény: 5…..  (két tizedes jegyig számolva)

3.3.2.

Megfelelő volt-e a továbbképzés szervezettsége?

1

2

3

4

5

A szervezést gördülékenynek, zökkenőmentesnek ítélték.
átlag eredmény: 5……..  (két tizedes jegyig számolva)

Dátum:   2012. február 20.

                                        Mihálcz Dóra

                                           P. H                        .


[1] Kérjük, adja meg a vizsgált időszak kezdetét és végét!

[2] A 3.2. kérdéseket röviden (néhány mondatban) kell megválaszolni a résztvevők által kitöltött minőségbiztosítási kérdőívek összesítése alapján. Az elégedettséget kérjük, jelezze színkiemeléssel az ötös skálán is, ahol az 1-es a leggyengébb, az 5-ös a legjobb!

[3] A 3.3. kérdéseket röviden (néhány mondatban) kell megválaszolni a résztvevők által kitöltött minőségbiztosítási kérdőívek összesítése alapján. Az elégedettséget kérjük, jelezze színkiemeléssel az ötös skálán is, ahol az 1-es a leggyengébb, az 5-ös a legjobb!