RANCANGAN PELAJARAN TAHUN ____

KEMAHIRAN HIDUP BERSEPADU PERTANIAN

TINGKATAN 2

 

MINGGU

TARIKH

TAJUK

1

 

Reka bentuk dan penghasilan projek - Faktor reka bentuk.

2

 

Reka bentuk dan penghasilan projek - Jenis bahan dan pengikat.

3

 

Reka bentuk dan penghasilan projek - Alatan tangan dan mesin.

4

 

Reka bentuk dan penghasilan projek - Proses.

5

 

Reka bentuk dan penghasilan projek - Proses, Reka bentuk projek.

6

 

Reka bentuk dan penghasilan projek - Proses, Reka bentuk projek.

7

 

Reka bentuk dan penghasilan projek - Reka bentuk projek.

8

 

Elektronik - Nama, simbol dan fungsi komponen elektronik.

9

 

Elektronik - Membaca dan menterjemah lukisan skematik. Penghasilan Projek.

10

 

Elektronik - Penghasilan projek.

 

 

CUTI PERTENGAHAN PENGGAL PERTAMA

11

 

Elektronik - Penghasilan projek.

12

 

Elektronik - Penghasilan projek.

13

 

Lukisan teknik - Alatan lukisan teknik.

14

 

Lukisan teknik - Jenis garisan, Unjuran ortografik.

15

 

Lukisan teknik - Unjuran ortografik.

16

 

Masakan - Perancangan menu. Penyediaan dan penyajian.

17

 

Masakan - Penyediaan dan penyajian.

18

 

Masakan - Penyediaan dan penyajian, Etika makan.

19

 

PEPRIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN

20

 

Tanaman Hiasan - Pemasuan semula.

 

 

CUTI PERTENGAHAN TAHUN

21

 

Tanaman Hiasan - Pemasuan semula.

22

 

Haiwan kesayangan - Pengenalan, Pemilihan haiwan kesayangan.

23

 

Haiwan kesayangan - Perumahan.

24

 

Haiwan kesayangan - Penjagaan.

25

 

Haiwan kesayangan - Penjagaan, Kebajikan haiwan.

26

 

Ternakan ikan air tawar - Pengenalan, Sistem penternakan.

27

 

Ternakan ikan air tawar - Penyediaan kolam atau tangki.

28

 

Ternakan ikan air tawar - Penyediaan kolam atau tangki.

29

 

Ternakan ikan air tawar - Melepaskan benih ikan ke dalam kolam atau tangki.

30

 

Ternakan ikan air tawar - Pengurusan ternakan.

 

 

CUTI PERTENGAHAN PENGGAL KEDUA

31

 

Ternakan ikan air tawar - Pengurusan ternakan.

32

 

Ternakan ikan air tawar - Pengurusan ternakan.

33

 

Ternakan ikan air tawar - Pengurusan ternakan.

34

 

Ternakan ikan air tawar - Pengurusan ternakan.

35

 

Ternakan ikan air tawar - Pungutan hasil, Pemasaran, Pengiraan kos.

36

 

Perniagaan dan Keusahawanan - Asas keusahawanan.

37

 

Perniagaan dan Keusahawanan - Asas keusahawanan.

38

 

ULANGKAJI UNTUK PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN

39

 

PEPRIKSAAN AKHIR TAHUN

40

 

PERBINCANGAN SOALAN PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN

41

 

PERBINCANGAN SOALAN PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN

42

 

AKTIVITI SELEPAS PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN

 

 

CUTI AKHIR TAHUN