ANNEX 2 (lliurat en paper i en format digital)

 

UNITAT DIDÀCTICA PELE “LET’S SPEAK”

 

Títol

 

LET’S SPEAK !

 

Curs

 

 

Centre

CEIP EL SITJAR

Municipi

 

LINYOLA

 

Nom tutor/a

DAVID GONZÁLEZ

TERESA CAPELL

 

 

 

OBJECTIUS

De convivència, sensibilització i interculturalitat

Agrupar alumnes de diferents nivells i animar-los a parlar en anglès en situacions diverses reals de la vida quotidiana.

 

 

De comunicació i aprenentatge lingüístic

 

Usar l’anglès en situacions reals mitjançant diàlegs  en els quals s’ha treballat el lèxic, estructures , fonètica, entonació i pronunciació.

Autoavaluar-se i avaluar els companys de forma col·lectiva comparant la seva gravació amb la del parlant de llengua autòctona (anglès americà en aquest cas).

 

 

 

METODOLOGIA

Seqüència didàctica

 

 

Es presenta el projecte al grup-classe i se’ls explica en què consistirà.

Es fan els grups de 2 i de 3 persones i se’ls reparteix els diàlegs per escrit. S’adjunten també després de l’annex.

S’escolten les gravacions i es llegeixen en veu alta.

Ells es distribueixen els diferents papers que hauran de representar.

Es fa un treball col·lectiu del lèxic que no s’entén (slang).

Se’ls diu la carpeta on hi ha els material gravats i cada grup busca un lloc amb un ordinador per començar-ho a treballar tant a nivell de pronunciació i entonació com d’escenificació.

Es representen els diàlegs davant els companys.

Es graven (alguns ho han de repetir per decisió conjunta).

S’autoavaluen i valoren la feina feta pels companys i companyes amb els punts forts i febles.

Es penja al bloc d’anglès per a què ho puguin veure les famílies.

 

 

Valoració

 

SE’N FA UNA VALORACIÓ POSITIVA JA QUE EL FET DE QUÈ ELS DIÀLEGS S’HAGIN ESCRIT I GRAVAT PEL NOSTRE AUXILIAR ÉS UNA FORTA MOTIVACIÓ PER A TOTS I, A MÉS, ES VAN ANIMAR MOLT A FER-HO BÉ.

 

 

 

COMPETÈNCIES

Comunicativa lingüística i audiovisual

X

 

ORGANITZACIÓ ALUMNAT

Individual

 

 

Artística i cultura

X

Parelles

X

 

Tractament de la informació i competència digital

X

Petits grups

X

Matemàtica

 

Aprendre a  aprendre

X

Equip

 

Coneixement i interacció del món físic

 

Tota la classe

 

Autonomia i iniciativa personal

X

Social i

ciutadania

X

Altres

 

 

 

RECURSOS

 

DIÀLEGS ESCRITS I GRAVATS PEL NOSTRE AUXILIAR EN “SLANG”

ORDINADORS

MICRÒFONS /  MP3

 

ACTIVITAT

COMPRENDRE, MEMORITZAR I ESCENIFICAR DIÀLEGS DE LA VIDA QUOTIDIANA.

ES POT VISUALITZAR CLICANT AL SEGÜENT ENLLAÇ

http://www.youtube.com/watch?v=Is67MWR7ocA&feature=player_embedded#!

 

DURACIÓ

15 DIES

AVALUACIÓ

AVALUACIÓ COL·LECTIVA A L’AULA: ELS MATEIXOS ALUMNES FEIEN PROPOSTES DE MILLORA DELS SEUS COMPANYS I COMPANYES.

 

 

FONTS D’INFORMACIÓ /BIBLIOGRAFIA

 

SERVEI DE LLENGÜES ESTRANGERES

CESIRE * CIREL

 

 

 

REFERÈNCIES VIRTUALS

 

http://blocs.xtec.cat/auxiliarsdeconversa/auxilars-corner/

http://blocs.xtec.cat/elsitjarenglishblog

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANNEX 3

Com a material complementari s’annexa el diàleg escrit pel nostre auxiliar i que és el que reprodueixen els i les alumnes al vídeo anteriorment citat.

 

GOING SHOPPING FOR CLOTHES

 

Worker 1: Hi, Can I help you find anything today?

Michael: Hello. Yes, I am looking for some new jeans.

Worker 1:Ok, over here we have many different styles and colors. Which type were you

looking for today?

Michael: Just some classic Levi's would be great.

Worker 1: This is what I have in stock. Which size?

Michael:34*32.

Worker 1: Ok, I have that size in two colors. Would you like to try them on?

Michael: Yes, thank you. (goes to the fitting room)

Worker 1: How are those working out for you?

Michael: Great. (comes out of the fitting room)

Michael: I think I'll take one pair in this size and another in 34*30.

'Worker 1: Sure, no problem.

Worker 1: They can help you up front. (Michael walks to the cash register)

Worker 2:Do you find everything alright today?

Michael: Yes, thank you. (hands the clothes to Worker 2)

Worker 2: Is this all for you today?

Michael: Yes.

Worker 2:That will be $60.39

Michael: Ok, credit card.

Worker 2: Go ahead and slide it please. (Michael slides credit card and signs)

Worker 2;Here you go. (gives the clothes to Michael in a bag)

Michael: Thank you.

Worker 2:Have a nice day.

Michael: You too. (walks out of the store)

 

GOING TO THE MOVIE THEATER

 

Worker 1: Hello, how can I help you today?

Katie: Two tickets for The Social Network please.

Worker 1: Which showing would you like?

Katie: The 8:15 one please.

Worker 1: $16.24 (Katie hands credit card to Worker I to slide it)

Worker 1: Here's this back. (hands card back to Katie)

Worker 1: Here's your two tickets and your receipt.

Katie: Thanks.

Worker 1: Enjoy the show. (Katie walks towards the theaters, and hands tickets to Worker 2)

Worker 2: Theater 3 is the third door on your left. Enjoy the show.