ISAKAS LEVITANAS 

        Rusų menininkas Isakas Levitanas gimė Kybartuose, 1861 m. rugpjūčio 18 dieną, geležinkelio tarnautojo šeimoje. 1873 metais įstojo į Maskvos meno mokyklą kurią baigė 1885 metais. Gyvendamas Maskvoje dirbo Ostankine (1880-1883), taip pat  įvairiose vietovėse Maskvos ir Tverės gubernijose, Kryme, Pavolgyje. 1892 metais, kaip „nekrikštytas žydas“, turėjo išvykti iš Maskvos ir kurį laiką gyveno Tverės ir Vladimiro gubernijose. Po kiek laiko padedant draugams sugrįžo į Maskvą.

Jo “Simono vienuolynas” buvo vienas geriausių darbų 1879 metų moksleivių parodoje. Lankė Savrasovo peizažo studiją. Paveikslas, kurį jis pateikė klasinio dailininko vardui gauti, nebuvo pripažintas vertas medalio; kito paveikslo jis pateikti nenorėjo ir 1884 metais paliko mokyklą. Netrukus ėmė eksponuoti darbus Maskvos meno mėgėjų draugijos parodose, 1886 metai pirmąsyk eksponuoja “Pavasarį” pas peredvižnikus. Nuo 1898 metais dalyvauja S. Diagilevo surengtoje “Rusų ir Suomių dailininkų” parodoje, 1899 ir 1900 – “Meno pasaulio” parodose. 1898 eksponuoja savo darbus Miunchene “Secession” parodoje, 1898 metais jam suteikiamas akademiko vardas ir jis ima dėstyti Maskvos tapybos ir skulptūros mokykloje. 1900 savo darbus ekspoanuoja  – pasaulinėje parodoje Paryžiuje.

Menininkas mirė 1900 m. rugpjūčio 4 dieną Maskvoje. Palaidotas buvo senose žydų kapinėse, bet  vėliau perlaidotas į „Novodevjiča“ kapines. Dabar jo kapas yra greta Nesterovo ir Čechovo.