Ocena pracy grupy 2: Nickowcy

 

Początkujący (2 p.)

Rozwijający się (3 p.)

Zaawansowany (4 p.)

Ekspert (5 p.)

Zbieranie informacji oraz ich przetwarzanie

Brak opracowania, informacje nie na temat, wyłączne liczenie na pomoc nauczyciela.

Temat zrealizowany pobieżnie, brak szczegółów.

Temat zrealizowany w pełni, występują nieliczne błędy merytoryczne.

Temat zrealizowany w pełni, brak błędów.

Opracowanie materiału (pod względem merytorycznym)

Bardzo słabe, mały wkład pracy przy opracowaniu.

Opracowanie poprawne, jednak mała staranność.

Opracowanie staranne, ciekawe, prawidłowy dobór materiałów.

Opracowanie bardzo staranne, przejrzyste, czytelne, atrakcyjne.

Opracowanie materiału pod względem technicznym

Bardzo słabe, mały wkład pracy przy opracowaniu.

Opracowanie poprawne, jednak mała staranność.

Opracowanie staranne, ciekawe, prawidłowy dobór kolorów, uporządkowanie treści.

Opracowanie bardzo staranne, przejrzyste, czytelne, atrakcyjne.

Współpraca w grupie

Całkowity brak współpracy.

Większość pracy indywidualnej.

Dobra organizacja pracy grupy, współdziałanie w grupie.

Doskonała współpraca w całej grupie.

 

Liczba punktów: 20