Uitslagen Roekeloop 18-09-2011

3 km

naam

woonplaats

tijd

1

Lucas Laarman

Leeuwarden

16.45

2

Marijke Laarman

Leeuwarden

16.54

3

Laurens Lageveen

Weidum

17.00

4

Wouter Bouma

Weidum

17.48

5

Rita Oosterhuis

Leeuwarden

18.29

6

Wybren Visser

Harlingen

43.00

7 km

naam

woonplaats

tijd

1

Remco Bijlsma

Cornjum

23.42

2

Jasper Keizer

St. Annaparochie

27.28

3

Harold Brouwer

Heerenveen

28.04

4

Edward Hilgenga

Harlingen

28.08

5

Willem van Zutphen

Wirdum

33.28

6

Klaas de Jong

Weidum

33.52

7

Bernadine de Vries

Workum

34.38

8

Jaap Vos

Leeuwarden

37.46

9

Henk Postma

Deinum

38.17

10

Dennis Dijkstra

Lekkum

38.18

11

Gerda de Vries

Weidum

38.35

12

Willem Bijlsma

Weidum

38.39

13

Marloes vd Wal

Leeuwarden

40.10

14

Hanneke Kreling

Leeuwarden

42.23

15

Corrie vd Meer

Leeuwarden

42.40

16

Jan Hofstra

Franeker

43.05

17

Hester Meindertsma

Weidum

43.05

18

Reinder Sinnema

Leeuwarden

43.41

19

Marc van Gelder

Leeuwarden

43.41

20

Greta Terluin

Hijlaard

43.55

21

Henny Sietsma

Hijlaard

43.55

22

Jan-Anne Postma

Kollum

43.55

23

Klaas Duits

Sneek

45.52

24

Marja Muller

Mantgum

46.20

25

Yde Kooistra

Weidum

47.20

26

Jan Atze Nicolai

Leeuwarden

50.35

12 km

naam

woonplaats

tijd

1

Marco van Meerveld

Sneek

46.41

2

Harrie Wetterhahn

Leeuwarden

51.37

3

Sjouke Lanting

Stiens

54.03

4

Keimpe Jager

Dronrijp

56.44

5

Gerrit de Vries

Weidum

58.44

6

Edo Eisma

Goutum

58.53

7

Sytse Jansma

Harlingen

58.58

8

Kristiaan Kaper

St. Annaparochie

1.02.21

9

Karin Danhof

Jirnsum

1.02.49

10

Jeen Holwerda

Eernewoude

1.03.16

11

Joop Stienstra

Slappeterp

1.03.38

12

Klaas Jan Beeksma

Joure

1.04.06

13

Tieme ten Berge

Leeuwarden

1.04.17

14

Wieke de Haan

Mantgum

1.04.35

15

Cor van Sluis

Franeker

1.04.50

16

Wijbrand de Groot

Veenwouden

1.04.51

17

Anja van Zutphen

Weidum

1.04.54

18

Wilma Hemstra

Weidum

1.05.00

19

Hinke Tjalma

Slappeterp

1.05.26

20

Rense Zwerver

Leeuwarden

1.08.43

21

Johanna Noot

Veenwouden

1.12.45

22

Ed vd Steeg

Veenwouden

1.12.45

23

Herman Hoekstra

Leeuwarden

1.12.58

24

Bernadette Bijlsma

Grou

1.13.30

25

Anneke vd Meer

Leeuwarden

1.18.35

26

Froukje Smedes

Garijp

1.18.57

16 km

naam

woonplaats

tijd

1

Harry Wiersma

Blija

1.00.16

2

Jacob vd Leij

Leeuwarden

1.05.49

3

Otto de Boer

Leeuwarden

1.05.51

4

Huib-Jan Imbens

Wirdum

1.06.45

5

Ian van Zutphen

Leeuwarden

1.07.41

6

Mechiel Zantema

Leeuwarden

1.09.25

7

Klaas Hoekstra

Heerenveen

1.10.42

8

Herman Geritz

Midlum

1.10.52

9

Alex van Zurk

Leeuwarden

1.13.25

10

Tsjerk-Sake Castelein

Grou

1.15.17

11

Liesbeth Andrea

HĂșns

1.15.25

12

Frank van Vree

Pingjum

1.15.50

13

Willie Kiewiet

Mantgum

1.15.52

14

Wim Bakker

West-Terschelling

1.18.00

15

Gosse vd Ende

Britswert

1.18.12

16

Bauke van Houten

Leeuwarden

1.20.39

17

Rutger Fopma

Bears

1.21.20

18

Jappie vd Veen

Oude Biltzijl

1.23.00

19

Aise Bouma

Kimswerd

1.24.00

20

Bauke de Jong

Goutum

1.25.30

21

Wybrand de Graaf

Berlikum

1.28.50

22

Frans Scheuneman

Hoogezand

1.29.31

23

Mans Veldsink

Dedemsvaart

1.29.31

24

Aad vd Burg

Easterlittens

1.29.44

25

Minke Oord

Joure

1.32.40

26

Afke Brandenburg

Wirdum

1.37.53

27

Harm Postma (21 km!)

Beetgum

1.48.17

28

Bart vd Veen (21 km!)

Kollum

1.53.04

29

Monique Jager (21 km!)

Leeuwarden

2.02.45