Витяг з наказу № 9  від 01.09.2010                               

                Про організацію та структуру науково-методичної роботи з педагогічними кадрами Шевченківської ЗОШ 1-111 ст.  у 2010-2011 н.р.

     На виконання Положення про шкільний методичний кабінет, Закону України « Про освіту», « Про загальну середню освіту»,  рекомендацій КЗ « ЗОІППО» , районної Програми « Розвиток загальної середньої освіти в районі на 2006-2010 р.», на основі наказу відділу освіти № 136 від 04.08.2010р. « Про  організацію та структуру науково-методичної роботи  з керівниками та педагогічними кадрами  освітніх закладів  у 2010-2011 н.р.»,рекомендації відділу освіти та якісного складу педкадрів, результатів навчально-виховного процесу , державної підсумкової атестації учнів, зовнішнього незалежного оцінювання,  з метою підвищення ділової кваліфікації і профмайстерності вчителів у міжкурсовий та міжатестаційний періоди

           Наказую:

 1. Заступнику директора з навчально-виховної роботи Маротчак Л.В.:
 1. . Вести систематичну і послідовну роботу  по підвищенню професійної компетентності педагогічних кадрів через курсову перепідготовку  при «ЗОІППО ЗОР», семінари , шкільні, районні методобєднання; районних, шкільних,обласних методоб'єднань  і, на основі аналітико - діагностико-прогностичного підходу в роботі,  забезпечити якість навчально-виховного процесу.
 2.  . Продовжити роботу над науково-методичною темою(проблемою) «Педагогічна майстерність діяльності вчителя у розвитку творчості учня».
 3. .  Формувати усвідомлення власних потреб до самовдосконалення мотиваційної готовності якісно виконувати свої професійно-кваліфікаційні функції; оволодіння комп’ютерною грамотністю і застосування сучасних освітніх і інформаційно-комунікативних технологій у навчально-виховний процес.
 4.  . Впровадження досягнень психолого-педагогічної науки і ППД.
 1. З цією метою створити в школі методичну раду (МР) у такому  складі :

Маротчак Л.В. – керівника МР, заступник  директора з навчально-виховної роботи;

Круголь В.Д. –  заступник керівника МР , директор школи;

Кушина А.В. – член ради,  керівник ТГ вчителів математики;

Оксенич В.В. – керівник ДГ вчителів початкових класів;

Журибіду Л. М. – керівник МО класних керівників і класоводів.

 1. Затвердити таку структуру методичної роботи:
 1. .  ДГ природничо-математичного циклу – керівник  Шпиль О. В.;

3.2. ДГ суспільно-гуманітарного циклу – керівник  Фоос О.С. ;

      3.3.  Методичне об’єднання класних керівників - керівник Журибіда Л.М.,

      3.4.  ДГ вчителів початкових класів: – керівник Оксенич В.В.

      3.5. Динамічна група суспільно-гуманітарного циклу, яка працює над проблемою: «Особистісно-зорієнтоване навчання – важливий чинник розвитку учнів» :

      3.6. ДГ природничо-математичного циклу, яка працює над проблемою: «Використання провідних технологій, які направлені на розвиток особистості учнів».

      3.7.  Скарбниця передового педагогічного досвіду (вчителі вищої категорії,з педагогічним званням «Старший  вчитель», «Вчитель- методист»).

      3.8.  Методичні оперативки .

 1. . Самоосвіта.

3.10. Постійно підтримувати виробничі зв’язки з методкабінетом райво, К З «ЗОІППО ЗОР».

3.11. Прийняти участь у конкурсі « Учитель року».

      4.  Направити  в районні методичні форми навчання та здійснювати контроль за участю в їх роботі:

  - у «Круглому  столі» для директорів і їх заступників з навчально-виховної роботи «Управління сучасною школою» - Круголь В.Д., Маротчак Л.В.

  - у творчу групу по роботі над науково-методичною темою: «Педмайстерність діяльності вчителя у розвитку творчої особистості учня» - Маротчак Л.В .

 5.Направити для навчання у ШПД :

     - з математики на базі Софіївської ЗОШ 1-111ст. Шпиль О.В.

     - з української мови і літератури на базі Терсянського НВК  Отрішко Л.С.

      - початкових класів на базі Підгірнянської ЗОШ 1-111ст. Надьожину Н.О.

   5.1. Вчителям -предметникам приймати участь у роботі районних предметних методоб’єднань, згідно наказу райво №136 від 04.08.2010р.

        5.2.  З метою самоосвітньої роботи педагогів по удосконаленню їх професійної майстерності визначити єдині методичні дні:

6.Контроль за виконанням даного наказу покласти на заступника директора з навчально-виховної роботи – Маротчак Л.В.

                                         Директор школи:                          Круголь В.Д.

                                         Ознайомлені:                                 Маротчак Л.В .  

                                                               

                                      Витяг з наказу №10 від 01.09                                                              

               Про організацію роботи педагогічної освіти батьків  учнів Шевченківської ЗОШ I-III ст. на 2010-2011 навчальний рік.

          На виконання Конституції України ст.59, ст.60 Закону України «Про освіту» , національної програми «Діти України», Концепції « Сім’я і родинне виховання», програми «Сім’я і діти», Закону «Про загальну середню освіту» і рекомендації МОН України  «Педагогічна освіта батьків», наказу відділу освіти №137 від 04.08.2010 р. «Про організацію роботи педагогічної освіти батьків ЗНЗ району у 2010-2011 н.р.»  з метою тісного взаємозв’язку школи з сім'єю

НАКАЗУЮ:

 1. Організувати роботу всеобучу батьків на базі трьох факультетів у формі лекторію:

Молодшого шкільного віку(керівник Оксенич В.В);

Середнього шкільного віку(керівник Сошина Л.С);

Старшого шкільного віку (керівник Журибіда Л.М.)

 1. Відповідальним за роботу лекторію назначити Маротчак Л.В.
 2. Педагогічною освітою охопити 53 чоловіки.
 3. План роботи лекторію по вікових групах, скласти і затвердити на методичній раді до 15.10.2010 року.
 4. Роботу педагогічного всеобучу почати з 11 листопада 2010 року.
 5. При проведенні занять використовувати сучасні активні форми роботи: анкетування, інформаційно-комунікаційні і освітні технології навчання і виховання, зустрічі, відкриті уроки і заходи, кращий досвід з сімейного виховання.
 6. Запрошувати до лекторію працівників медицини, культури, міліції, сільського голову, психологічну службу.
 7. Зарахування до складу слухачів провести без обмежень, на підставі особистої письмової заяви слухача .
 8.  Заняття всеобучу проводити згідно плану (план додається).

 1.  Створити лекторську групу у складі 10 чоловік (список додається).
 2.  Вести дієвий контроль за якістю роботи лекторію та своєчасно надавати допомогу в його роботі, заохочувати творчих керівників і лекторів.
 3.  Керівнику всеобучу батьків звітувати перед РМК «Про підсумки і  результативність роботи педагогічної освіти батьків за 2010 – 2011 навчальний рік» до 15.06.2011р.
 4.  Контроль за виконання наказу покласти на заступника директора школи з навчально-виховної роботи – Маротчак Л.В.

                                                  Директор школи:                         Круголь В.Д.

                                                  Ознайомлені:                              Маротчак Л.В.